skip to content

Cookies on the EU website

We use cookies to give the best experience on our site. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Continue
 
 
 

Rebbieħa 2010

L-EWWEL PREMJU

Deutschland/IL-ĠERMANJA  ´´Netwerk Ewropew tas-CNC - Trejn għall-EWROPA´´

Bis-saħħa ta' idea ta' proġett li għamlet suċċess u li tnediet f'Novembru 2006 mill-iskola vokazzjonali BBS TGHS ta' Bad Kreuznach bħala skola koordinatriċi, "Trejn għall-Ewropa" kien fil-qalba ta' din is-sħubija COMENIUS eċċezzjonali ta' skejjel. It-"Trejn għall-EWROPA" jirrappreżenta l-aktar sħubija COMENIUS estensiva ta' skejjel li s'issa ġiet appoġġjata mill-Unjoni Ewropea. Aktar minn 1,500 apprendista minn 24 skola vokazzjonali tal-Ewropa bnew il-partijiet individwali ta' lokomotiva u, skont il-prinċipju "Airbus", qassmu bejniethom il-bini tagħhom biex imbagħad għaqqduhom flimkien. Magħha żdiedu l-vaguni individwali, li jirrappreżentaw il-karatteristiċi tipiċi rispettivi ta' kull wieħed mill-pajjiżi parteċipanti. It-"Trejn għall-EWROPA" għandu binarji b'wisa' ta' 90 millimetru u tul totali ta' madwar 8 metri. Kemm il-lokomotiva u kemm kull wieħed mill-vaguni huma wesgħin 100 millimetru u twal madwar 300 millimetru. It-"Trejn għall-EWROPA" jdur ma' sistema ta' binarji b'dijametru ta' 12-il metru. Għall-koordinazzjoni u għall-iffissar tad-diversi passi tal-proġett kien meħtieġ total ta' tliet laqgħat dwaru, li seħħew f'Albi (Franza), Ivrea (l-Italja) u Barċellona (Spanja). Fil-bidu tas-sajf 2009, l-istudenti involuti flimkien mal-għalliema tagħhom waslu biex jaħsdu frott ix-xogħol ta' snin sħaħ. Matul il-laqgħa finali konġunta f'Bad Kreuznach (il-Ġermanja) u l-iskola sieħba f'Geel (il-Belġju), ġie ttestjat b'ħerqa kbira jekk il-partijiet imħejjija kollha kenux jaqblu ma' xulxin anki fir-realtà u jekk it-"Trejn għall-EWROPA" kienx se jaqbad ir-rotta tiegħu b'suċċess. L-avvenimenti kienu akkumpanjati minn diversi timijiet ta' ġurnalisti tal-istampa, tar-radju u tat-televiżjoni (fost oħrajn SWR, ZDF, ZDF Infokanal u SAT.1). , Il-preżentazzjoni finali li twettqet b'suċċess fil-Parlament Ewropew fi Brussell, laħqet l-ogħla punt tagħha permezz tal-ħidma konġunta fuq il-proġett, li kienet seħħet matul snin sħaħ u li kienet ukoll ħadet ħafna ħin. L-idea tal-proġett "Trejn għall-EWROPA" tissimbolizza l-kunċett tal-Ewropa f'bosta aspetti u turi b'mod impressjonanti kemm taf tkun xierqa koperazzjoni Ewropea.

 

IT-TIENI PREMJU

Éire/L-IRLANDA ´´You Are Here´´

You Are Here huwa proġett ta' ktieb li laqqa' erbatax-il żagħżugħ u żagħżugħa biex jaħdmu flinkien ħalli jipproduċu 'pantoloġija' (pan + antoloġija) li tesplora x-xogħol ta' żagħżagħ li jgawdu mill-moviment liberu u jaħdmu f'pajjiż li mhuwiex dak li trabbew fih. Il-kiteb, li jieħu l-waqgħa tal-Ħajt ta' Berlin bħala l-punt tat-tluq, jinkludi nies li twieldu fl-1980 jew wara u li għaldaqstant kibru bil-Ħajt ta' Berlin bħala biss memorja storika, u jirnexxilu jagħti stampa globali ta' kif dan illum wassal għal prattiċi ġodda fl-oqsma tal-antropoloġija, l-arti viżiva, id-drama, l-attiviżmu politiku, il-poeżija u l-proża letterarja. Fl-Ewropa tal-lum, l-artisti u l-attivisti żgħażagħ f'xogħolhom jagħġnu l-forom u l-vjaġġi, huma u jgħixu f'pajjiż partikolari waqt li sottilment iqajmu mistoqsijiet dwar it-tradizzjonijiet ta' pajjiżhom u dwar x'jistennew mill-ħajja nies pajjiżhom. Fl-Ewropa ta' wara l-waqgħa tal-Ħajt kibret ġenerazzjoni li llum tatna rġiel u nisa li ma jħossu l-ebda obbligu jagħtu tweġiba għal mistoqsjiet nazzjonali, imma minflok jorbtu mal-esperjenza personali unika tagħhom, waħda ta' xogħol u vjaġġi bla fruntieri, bil-medjazzjoni tat-traduzzjoni u tal-internet. Eżempji ta' proġetti artistiċi, intellettwali u attivisti jingħataw spazju f'You Are Here, biex b'hekk ikollna ċ-ċans naraw jekk dawn iż-żgħażagħ hux tassew qed jiktbu mill-perspettiva tal-libertà u l-pluralità mwielda fl-1989 ħalli jiżbukkaw fi tradizzjoni ġdida, usa' u pan-Ewropea fl-2009.

 

IT-TIELET PREMJU

България/IL-BULGARIJA ´´BEST Engineering Competition (BEC)´´

Il-BEST Engineering Competition (BEC) huwa avveniment li għandu l-għan li jlaqqa' u joffri sfida liż-żgħażagħ Ewropej minn pajjiżi differenti b'kultura, temperament u lingwa differenti. L-avveniment ġie organizzat bis-saħħa tax-xogħol volontarju tal-membri ta' BEST Sofija. Illum il-ġurnata, f'dinja ta' teknoloġiji li qed jiżviluppaw b'rata mgħaġġla, huwa ferm importanti li l-ispeċjalisti żgħażagħ ikollhom moħħhom miftuħ biżżejjed għal ideat ġodda. Min-naħa l-oħra, f'dan il-proċess jeħtieġ li jkunu kapaċi jżommu l-identità u l-ideoloġija tagħhom. Din hija l-bażi tad-diversità, li hija neċessarja biex id-dinja miftuħa u interkonnessa tal-lum timxi 'l quddiem. Il-BEC laqqa' 21 parteċipant minn 11-il pajjiż Ewropew. Huma kellhom kollox: alloġġ, ikel, trasport u attivitajiet kulturali. Kull parteċipant intgħażel minn qabel minn total ta' 150 applikazzjoni ta' studenti minn universitajiet tekniċi madwar l-Ewropa kollha. Il-parteċipanti tqassmu f'5 timijiet multinazzjonali. Il-kompetizzjoni kienet tikkonsisti fi: - Studju tal-Każ ibbażat fuq il-problema "Tfassil ta' robot li jutilizza sorsi ta' enerġija ambjentali fil-ġbir u s-separazzjoni tal-imbarazz u l-iskart" ("Design of a robot that uses environmental sources of energy in the collection and division of scrap and waste.") - Disinn tat-Tim - il-parteċipanti bnew robot b'sensor, li huwa kapaċi jsegwi linja milwija awtomatikament. Iċ-ċerimonja ta' jum il-preżentazzjoni saret fl-università Teknika ta' Sofija. Fl-udjenza kien hemm aktar minn 100 student, mistednin uffiċjali bħal rappreżentanti ta' kumpaniji, ir-Rettur u l-presidenti tal-fakultajiet. L-avveniment ġie ddokumentat mill-midja nazzjonali - BTV u PRO-bg. Kien hemm programm speċjali biex il-barranin iħossu l-atmosfera u jaraw il-kultura Bulgara - mawra fi tmiem il-ġimgħa lejn Plovdiv, Lejla Bulgara, Lezzjoni tal-lingwa Bulgara, Laqgħa fil-Belt u Lejla Internazzjonali. It-taħlita mżewqa ta' kulturi differenti ġabet magħha ħafna punti pożittivi f'kull aspett! Din il-kompetizzjoni tal-inġinerija hija eżempju ċar ta' kif l-Ewropej jistgħu jaħdmu u jikkoperaw flimkien biex jiksbu l-miri tagħhom u jkomplu jħaddnu l-ispirtu Ewropew!.

 .