skip to content

Cookies on the EU website

We use cookies to give the best experience on our site. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Continue
 
 
 

Il-Premju Karlu Manju għaż-Żgħażagħ Ewropej tal-2015 ingħata lil @RealTime WW1

Il-proġett ta' Twitter @RealTime WW1, mil-Lussemburgu, ingħata l-ewwel premju waqt iċ-ċerimonja tal-Premju Karlu Manju għaż-Żgħażagħ tal-2015, fl-Università ta’ Aachen, fit-12 ta’ Mejju. It-tieni premju ngħata lill-proġett Fronterras-European (border) line (Franza) u t-tielet premju ngħata b'mod konġunt lilSocial Soccer Club (Awstrija), Entrepreneurship, the Solution against Unemployment (Ċipru) u Infoactualidad (Spanja). Il-premju annwali jingħata lil proġetti li jrawmu sens kondiviż ta’ identità Ewropea u integrazzjoni fost iż-żgħażagħ.

L-ewwel premju ngħata mill-President tal-PE Martin Schulz, it-tieni premju mill-ex President tal-PE Hans-Gert Pöttering u l-premjijiet għat-tielet post ingħataw mis-Sindku ta’ Aachen Marcel Philip, mill-Kwestur tal-PE Elisabeth Morin Chartier u minn Jürgen Linden, il-President tal-Bord tad-Diretturi tal-Premju Karlu Manju.

L-ewwel premju: Il-Lussemburgu - @RealTime WW1
@RealTime WW1 huwa proġett immexxi minn studenti li qed jagħmlu Master's mal-Università tal-Lussemburgu dwar l-Istorja Ewropea Kontemporanja. Mill-bidu tal-2014, fi ftit linji biss, bdew jirrakkuntaw il-ħajja matul l-Ewwel Gwerra Dinjija fuq Twitter@RealTimeWW1; kif jgħidu "mhux bħala storja ta’ rebbieħa u telliefa – iżda bħala żmien meta, indipendentement min-nazzjonalità tagħhom, ħafna ommijiet sofrew l-istess ansjetà u niket għal uliedhom li kienu fi sptarijiet militari. Żmien meta rġiel minn fuq kull naħa kitbu ittri ta' mħabba simili mingħajr ma kienu jafu humiex se jerġgħu jaraw l-għeżież tagħhom mill-ġdid. Żmien meta s-suldati fit-trunċieri kantaw l-istess kanzunetti tal-Milied u talbu l-istess talba tal-"Missierna" – biss f’lingwi differenti.”

L-istudenti qasmu l-istorja grandjuża tal-Ewwel Gwerra Dinjija fi stejjer personali żgħar, biex “il-gwerra li ttemm il-gwerer kollha” tkun tista’ tinftiehem llum u użaw ftit frażijiet kull jum biex jiftħu perspettiva ġdida fuq il-prijoritajiet politiċi u soċjali tal-lum — mill-perspettiva tas-suldati, l-infermiera, l-istudenti, l-artisti, il-bdiewa u l-attivisti li kollha ugwalment ttamaw li l-gwerra kienet se tintemm malajr għalihom. @RealTime WW1 issa għandu aktar minn 8,700 qarrej.

https://twitter.com/RealTimeWW1

It-tieni premju: Franza - Il-Proġett Fronterras-European (border) line
Il-proġett Fronterras-European (border) line beda bi 28 ċittadin żagħżugħ Ewropew, li erbgħa minnhom kienu jgħixu fuq il-fruntiera esterna tal-Unjoni Ewropea. Huma ħolqu websajt li tiġbor flimkien stejjer intriganti tal-ħajja fuq il-fruntieri tal-Ewropa jew ta' vjaġġi biex dawn jinqasmu.

Skont it-tim: “Il-kunċett astratt ta’ “fruntiera” jsir realtà meta wieħed jarah mill-perspettiva ta' dawk li jesperjenzawha ta' kuljum. Nixtiequ ngħinu lill-persuni jiskopru l-Ewropa permezz tal-limiti li żmien ilu ġew imposti fuqha b’mod arbitrarju u li għamluha l-kontinent multidimensjonali li nafu llum”.

http://www.fronterras.com/


It-tielet premju — mogħti lit-tliet proġetti li ġejjin:

Awstrija - Social Soccer Cup
Is-Social Soccer Cup (SSC) huwa t-turnament tal-futbol internazzjonali għaż-żgħażagħ u l-organizzazzjonijiet ta' welfare mill-Ewropa kollha. Hu organizzat miż-żgħażagħ taċ-ċentru għaż-żgħażagħ ta' Clickln għal żgħażagħ minn pajjiżi oħra. L-għan hu li jressaq flimkien żgħażagħ minn pajjiżi Ewropej differenti, biex jingħelbu l-preġudizzji u biex jinbdew proġetti konġunti oħra.

http://www.socialsoccercup.at

 

Ċipru - Entrepreneurship, the Solution against Unemployment
Entrepreneurship, the Solution against Unemployment, kien proġett multilaterali ta’ Skambju ta' Żgħażagħ li ppromwova d-diskussjoni fost il-parteċipanti żgħażagħ. It-temi ewlenin kienu: Il-qgħad, l-emigrazzjoni, l-intraprenditorija u l-edukazzjoni mhux formali.  

https://www.facebook.com/kentro.agrou?fref=ts


Spanja - Infoactualidad
Infoactualidad hija gazzetta onlajn għall-Fakultà tax-Xjenzi tal-Informazzjoni (Universidade Complutense de Madrid), b’140 student tal-ġurnaliżmu bħala reporters. Minn meta fetħet fl-2012, aktar minn 400 student universitarju li għadhom ma ggradwawx ibbenefikaw mit-taħriġ tagħha. Infoactualidad għandha netwerk ta’ “studenti korrispondenti” tal-programm Erasmus li jaħdmu mal-Ewropa kollha.

http://www.ccinf.es/infoactualidad/index.php/carlomagnoPremju

Il-proġetti rebbieħa se jirċievu finanzjament ta’ EUR 5 000, EUR 3 000 u EUR 2 000 rispettivament. Ir-rappreżentanti tagħhom se jkunu wkoll mistiedna biex iżuru l-Parlament Ewropew fi Brussell matul ix-xhur li ġejjin.

Rappreżentanti tat-28 proġett li ħadu sehem kienu mistiedna għaċ-ċerimonja ta' premjazzjoni fit-12 ta’ Mejju f’Aachen u ngħataw diploma kif ukoll midalja.

Iċ-ċerimonja ta' premjazzjoni ġiet organizzata b’mod konġunt mill-Parlament Ewropew u l-Fondazzjoni tal-Premju Internazzjonali Karlu Manju. Kienet ospitata mill-Università ta’ Aachen.

Ingħataw diskorsi ta’ merħba mill-President tal-PE Martin Schulz, mill-Viċi President tal-Fondazzjoni tal-Premju Internazzjonali Karlu Manju Bettina Leysen u mir-Rettur tal-Università ta’ Aachen Ernst Schmachtenberg.

Materjal awdjoviżiv miċ-ċerimonja huwa disponibbli fuq talba u se jkun disponibbli fuq il-websajt indikata hawn taħt.

Segwina fuq Twitter: @EUYouthPrize

Segwi l-avveniment fuq #ECYP2015


Links

Il-websajt tal-Premju Karlu Manju għaż-Żgħażagħ b’sommarji tat-28 proġett nazzjonali kollha: http://www.charlemagneyouthprize.eu/

Aktar informazzjoni fuq @RealTime WW1: https://twitter.com/RealTimeWW1

Aktar informazzjoni fuq il-Proġett Fronterras-European (border) line: http://www.fronterras.com/

Aktar informazzjoni dwar Social Soccer Club mill-Awstrija: http://www.socialsoccercup.at

Aktar informazzjoni dwar Entrepreneurship, the Solution against Unemployment: https://www.facebook.com/kentro.agrou?fref=ts

Aktar informazzjoni dwar Infoactualidad: http://www.ccinf.es/infoactualidad/index.php/carlomagno

Il-websajt awdjoviżiv b’materjal miċ-ċerimonja: http://audiovisual.europarl.europa.eu/


Għal iżjed informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lil:

Armin Wisdorff: (+32) (0)498 98 13 45  - armin.wisdorff@europarl.europa.eu