Ga naar de inhoud

Cookiebeleid van het Informatiebureau van het Europees Parlement in België:

Wij gebruiken cookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te verbeteren. Wij gebruiken ze niet om persoonlijke gegevens te verzamelen, maar alleen voor statistische doeleinden (door middel van Google Analytics).

Akkoord
 
 
 

Winnaars 2011

EERSTE PRIJS

Verenigd Koninkrijk "Europe & Me"

Europe & Me is een lifestylemagazine op internet voor en door jonge Europeanen. Het heeft als motto "Maak Europa persoonlijk", omdat Europa vaak geassocieerd wordt met politiek en bureaucratie. Het magazine is opgericht in september 2007 en is voor het eerst verschenen in juli 2008. Iedere drie maanden verschijnt een nieuwe aflevering op www.europeandme.eu. In januari 2011 lanceerde het magazine een blog, dat 'The 6th sense' heet en regelmatig wordt geactualiseerd. Dit is een aanvulling op de driemaandelijkse verschijningscyclus. Het team van oprichters bestaat uit acht mensen van zes verschillende nationaliteiten. Onze bijdragen en lezers komen uit twintig verschillende landen. In minder dan drie jaar heeft het magazine elf nummers gepubliceerd, een Europees publiek van meer dan twintigduizend lezers bereikt, een workshop georganiseerd voor jonge Europese journalisten en daarvoor ook de financiering geregeld, gelift door heel Europa om haar vele gezichten te leren kennen en een internetgemeenschap opgebouwd van meer dan 1 100 deelnemers. Er hebben meer dan honderd auteurs bijgedragen aan het magazine. Redacteurs, auteurs en de gemeenschap werken vrijwillig samen aan een gemeenschappelijk doel: vastleggen hoe de nieuwe, transnationale levensstijl voelt. Europe & Me heeft zich eerder ingeschreven voor de Charlemagne Prize, maar heeft nog niet eerder een Europese prijs gekregen. We geloven echter dat ons voortdurende harde werk, in plaats van een eenmalig project te doen, voor ons spreekt en niet tegen ons. We zijn aangemoedigd om ons opnieuw aan te melden. Sinds vorig jaar is het project groter geworden dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen, en heeft het geheel nieuwe dimensies gekregen. Een jaar geleden was Europe & Me vooral een leuk magazine waar mensen samen aan werkten. Op dit moment is Europe & Me een platform waarmee mensen het initiatief kunnen nemen, zich kunnen ontwikkelen en gelijkgestemden kunnen ontmoeten. Een indicatie hiervan is wellicht, dat het aantal pagina's in onze aanmelding is verdubbeld in vergelijking met vorig jaar. Met al deze nieuwe initiatieven, waarmee honderden meer mensen dan voorheen bij elkaar komen, plus wat we vorig jaar al hadden, willen we het nogmaals proberen.

TWEEDE PRIJS

Griekenland " Balkans Beyond Borders"

Balkans beyond Borders 2010 Het BBB-project (Balkan zonder grenzen) begon in 2009 als competitie voor korte films, gevolgd door een slotevenement in Belgrado. Het richtte zich op jonge mensen uit Zuidoost-Europa die zich interesseren voor de politieke, sociale, economische en culturele aspecten van regionale samenwerking en het maken van films. Het hoofddoel van het project was jonge mensen te bewegen tot reflectie over de situatie van hun eigen regio en het verdiepen van hun begrip van het belang van regionale samenwerking voor de toekomstige ontwikkeling van hun landen. Er zijn tijdens het slotevenement tien korte films geselecteerd en vertoond. De winnende film is ingezonden voor het Naoussa Film Festival in Griekenland en bij verschillende latere gelegenheden vertoond. Balkans beyond Borders 2011 In 2010 is het project uitgebreid, en omvat nu vier verschillende onderdelen. De belangrijkste activiteit van BBB blijft het organiseren van een jaarlijks thematisch festival voor korte films, ieder jaar in een andere stad op de Balkan. In 2010 is het festivalthema 'Wie is er bang voor de grote boze crises'. Jongeren worden uitgenodigd om deel te nemen met een film over een aspect van 'crisis'. Aan de winnende films wordt het hele jaar bekendheid gegeven. Op deze manier wordt de cultuur en creativiteit van de jeugd in de regio onder de aandacht gebracht. Het tweede onderdeel is de organisatie van drie workshops. Tien jongeren uit tien verschillende landen komen gedurende een week in een hoofdstad in de regio bij elkaar om een collectieve korte film te maken, waardoor traditionele filmmethoden worden uitgedaagd. Alle drie films beginnen bij hetzelfde crisismoment en worden gestructureerd rondom dezelfde 'ankermomenten', waarbij indirect wordt nagedacht over hoe verschillende culturele achtergronden en groepen zich verhouden tot crisis. De films worden tijdens het festival vertoond. Het derde onderdeel is het ondersteunen van een netwerk van mensen uit de regio met gemeenschappelijke doelen en interesses. BBB Ambassadors zal BBB en zijn doelen in het eigen land bekendheid geven door onze activiteiten in de plaatselijke taal te communiceren, ideeën aan te leveren en deze ook uit te voeren. Er worden ook universitaire seminars georganiseerd over voor de regio relevante onderwerpen, en groepsgesprekken na het vertonen van een korte film van het festival, waardoor discussies onder de deelnemers worden gestimuleerd. Het doel hiervan is het aanmoedigen van studenten om zich te richten op bestudering van de regio tijdens hun studie.

DERDE PRIJS

Spanje " Het Escena Erasmus Project

Het Escena Erasmus Project is gelanceerd in 2009 als Europees pioniersproject dat zich vooral richt op Erasmusstudenten. De bedoeling is het creëren van een theaternetwerk dat uitwisseling tussen de Europese universitaire theatergezelschappen bevordert. Het project wil een productieve ruimte vormen voor culturele en taalkundige uitwisseling. Aangezien er een gezamenlijke Europese ruimte voor hoger onderwijs wordt ontwikkeld, zijn wij van mening dat Europa ook verenigd moet worden door andere onderwijsgerelateerde ervaringen. Dergelijke ervaringen moeten ook onderdeel zijn van de ruimte voor hoger onderwijs. Wij vinden dat de academische wereld het initiatief moet nemen bij het bevorderen van activiteiten die de ervaring van Europese uitwisseling verrijken en ruimten voor integratie en begrip creëren tussen de verschillende Europese volkeren, culturen en talen. Daarom bevordert Escena Erasmus het oprichten van een universitair netwerk waarmee theaterervaringen van vooral Erasmusstudenten kunnen worden uitgewisseld. Dat is namelijk ook Europa: acteurs uit verschillende landen die in een vreemde taal voor een Europees publiek spelen. Escena Erasmus is ontwikkeld en wordt geleid door jonge afgestudeerden en gepromoveerden. Zij zijn afkomstig uit de theaterbeweging en hebben nu een professioneel theaterbedrijf opgericht, genaamd CRIT (Companyia de Recerca i Innovació Teatral). Escena Erasmus heeft als hoofdlocatie de universiteit van València, tweede in Europa als het gaat om aantallen bezoekende Erasmusstudenten. Het Europees Theaterproject "Escena Erasmus" biedt zodoende: - een semester en een volledig studiejaar theaterworkshops met een eindvertoning voor Erasmusstudenten en lokale studenten (70% Erasmusstudenten en 30% lokale studenten) - het oprichten van een theatergezelschap met de studenten die aan de workshops deelnemen. Het gezelschap maakt jaarlijks een show die een tournee houdt langs de partneruniversiteiten. - het creëren van een langlopend theateruitwisselingsnetwerk tussen Europese universiteiten vanuit de hoofdlocatie op de universiteit van València.