Ga naar de inhoud

Cookiebeleid van het Informatiebureau van het Europees Parlement in België:

Wij gebruiken cookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te verbeteren. Wij gebruiken ze niet om persoonlijke gegevens te verzamelen, maar alleen voor statistische doeleinden (door middel van Google Analytics).

Akkoord
 
 
 

Wedstrijdreglement

Artikel 1: Thema van de wedstrijd

Het Europees Parlement en de Stichting Internationale Karel de Grote-prijs Aken nodigen jongeren uit alle lidstaten van de EU uit om deel te nemen aan een wedstrijd over Europese ontwikkeling en integratie en de Europese identiteit.

De Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren wordt toegekend aan projecten die:

• wederzijds begrip op Europees en internationaal vlak bevorderen;
• de ontwikkeling van een gemeenschappelijk besef van Europese identiteit en integratie stimuleren;
• een voorbeeldfunctie voor jongeren in Europa vervullen en als praktisch voorbeeld dienen van Europeanen die als één gemeenschap samenleven.

De projecten kunnen betrekking hebben op het organiseren van evenementen voor jongeren, uitwisselingen van jongeren of onlineprojecten met een Europese dimensie.

Artikel 2: Indieningstermijn

Projecten moeten uiterlijk op 31 januari 2020 worden ingediend. De aanvraag dient online te worden ingevuld op de website van de Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren (www.charlemagneyouthprize.eu).

Voor meer informatie over de wedstrijd kan contact worden opgenomen met het secretariaat van de Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren: ECYP2020@ep.europa.eu

Artikel 3: Deelnamevereisten

Deelnemers moeten tussen 16 en 30 jaar zijn en staatsburger of ingezetene van een van de 28 lidstaten van de Europese Unie zijn.

Jongeren kunnen individueel of in groepsverband deelnemen; in geval van grensoverschrijdende of groepsprojecten mag het project slechts in één land worden ingediend, dat nauw bij het project betrokken is.
Aanvragen voor deelneming kunnen in elk van de officiële talen van de Europese Unie worden ingediend.

De ingediende projecten moeten reeds van start gegaan zijn en:

a) tussen 1 januari 2019 en 31 januari 2020 zijn afgerond of
b) nog lopen.

Alle aanvragen moeten de volgende informatie bevatten:

• Achternaam en voornaam van de aanvrager (of achternaam en voornaam van de contactpersoon in geval van een groep of organisatie)
• Land van verblijf
• Nationaliteit
• Geboortedatum
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Website (indien beschikbaar)
• Titel van het project
• Samenvatting in het Engels, Frans of Duits
• Volledige beschrijving van het project
• Verklaring over EU-financiering

Alleen projecten die via het onlineformulier worden ingediend, worden geaccepteerd.

Artikel 4: Uitsluiting van deelneming

De volgende projecten komen niet in aanmerking (worden niet geaccepteerd):

• projecten die zich in de voorbereidende fase bevinden en nog niet van start zijn gegaan;
• projecten ingediend door personen die voor de Europese instellingen of de Stichting Internationale Karel de Grote-prijs Aken werken;
• academische proefschriften en publicaties;
• projecten die voor meer dan 75 % door EU-instellingen worden gefinancierd, ten behoeve van uitgaven voor de daadwerkelijke uitvoeringsfase van het project (exclusief lopende uitgaven zoals kosten voor deelnemers);
• projecten waaraan door een Europese instelling al een prijs is toegekend. Hieronder vallen ook de drie Europese eindwinnaars van de vorige edities van de Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren;
• projecten die persoonlijk worden afgegeven of per post worden ingestuurd, projecten met onvolledige aanvragen of in verschillende gedeelten ingestuurde aanvragen.

Artikel 5: Beoordelingscriteria

Bij de beoordeling gelden de volgende uitgangspunten:

• de projecten moeten voldoen aan de doelstellingen van de wedstrijd: wederzijds begrip op Europees en internationaal vlak bevorderen; de ontwikkeling van een gemeenschappelijk besef van Europese identiteit stimuleren en als praktisch voorbeeld dienen van Europeanen die als één gemeenschap samenleven;
• voorrang wordt gegeven aan gezamenlijke projecten van jongeren uit verschillende lidstaten;
• er wordt aandacht besteed aan projecten die op vrijwillige basis worden uitgevoerd.

Artikel 6: Selectieprocedure

De winnaar van de Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren wordt via een tweefasenprocedure aangewezen.


Fase 1: in elk van de 28 lidstaten wijst een nationale jury, bestaande uit ten minste twee leden van het Europees Parlement (EP) en een vertegenwoordiger van een jongerenorganisatie, uiterlijk op 15 maart 2020 een nationale winnaar aan.

Fase 2: de Europese jury, bestaande uit drie EP-leden, de Voorzitter van het Europees Parlement en vier vertegenwoordigers van de Stichting Internationale Karel de Grote-prijs Aken, kiest in april 2020 het winnende project uit de 28 projecten die door de nationale jury’s zijn voorgedragen.


Tegen de beslissing van de Europese jury is geen beroep mogelijk. De jury heeft het recht projecten die niet aan de voorwaarden van de wedstrijd voldoen van deelneming uit te sluiten.

Artikel 7: Prijs

De prijs voor het winnende project bedraagt 7 500 EUR, de tweede prijs 5 000 EUR en de derde prijs 2 500 EUR.
Van elk van de 28 nationale winnende projecten wordt een vertegenwoordiger uitgenodigd voor de uitreikingsceremonie op 19 mei 2020, met inbegrip van een verblijf van meerdere dagen in Aken, Duitsland.

De prijzen voor de beste drie projecten worden uitgereikt door de Voorzitter van het Europees Parlement en vertegenwoordigers van de Stichting Internationale Karel de Grote-prijs Aken.

De drie prijswinnaars worden ook uitgenodigd voor een bezoek aan het Europees Parlement (in Brussel of Straatsburg).

Artikel 8: Auteursrecht

Het Europees Parlement en de Stichting Internationale Karel de Grote-prijs Aken behouden zich het recht voor het ingestuurde materiaal te reproduceren voor presentaties, mediagebruik en publiciteitsdoeleinden.

Artikel 9: Verantwoordelijkheid

De organisatoren aanvaarden geen aansprakelijkheid voor annulering, uitstel of wijziging van de wedstrijd wegens onvoorziene omstandigheden. Het is raadzaam niet tot het laatste moment te wachten om een aanvraag in te dienen. Door een trage internetverbinding, serverproblemen of andere problemen waarover de organisatoren geen controle hebben, zou het kunnen gebeuren dat de termijn verstrijkt terwijl de aanvraag nog niet doorgestuurd is.

Artikel 10: Instemming met het reglement

Wie aan de wedstrijd deelneemt, stemt volledig in met bovenstaand reglement.