skip to content

Pliki cookies na stronach UE

Używamy plików cookies, aby zapewnić łatwe korzystanie z naszej strony. Jeśli nie zmienisz ustawień przeglądarki, pliki cookies będą przechowywane na Twoim komputerze. W dowolnej chwili możesz również zmienić ustawienia przeglądarki.

Dalej
 
 
 

Laureaci nagrody w 2011 r.

PIERWSZE MIEJSCE

Wielka Brytania "Europe & Me"

"Europe & Me" to internetowy magazyn poświęcony stylowi życia, stworzony przez młodych Europejczyków dla młodych Europejczyków. Jego hasłem przewodnim jest "przybliżanie Europy", ponieważ Europa często kojarzona jest wyłącznie z polityką i biurokracją. Magazyn powstał we wrześniu 2007 r., a jego pierwszy numer ukazał się w lipcu 2008 r. Kolejne wydania pojawiają się co trzy miesiące na stronie internetowej www.europeandme.edu. W styczniu 2011 r. redaktorzy magazynu uruchomili regularnie uaktualniany blog "The 6th Sense" ("Szósty zmysł"), który ma uzupełniać 3-miesięczny cykl wydawniczy magazynu. Nasza grupa założycielska składała się z ośmiu osób o sześciu różnych narodowościach, nasi autorzy i czytelnicy pochodzą zaś z dwudziestu krajów. W ciągu niecałych trzech lat magazyn miał jedenaście wydań, dotarł do ponad dwudziestu tysięcy czytelników z całej Europy. Nasz zespół zebrał środki i zorganizował warsztaty dla młodych europejskich dziennikarzy, przemierzył Europę autostopem, by odkryć jej wiele twarzy, i stworzył wirtualną społeczność złożoną z ponad tysiąca stu członków. Już ponad setka autorów opublikowała u nas swoje artykuły. Redaktorzy, autorzy i ochotnicy pracują wspólnie, nie pobierając żadnego wynagrodzenia, aby osiągnąć jeden cel: uchwycić istotę nowego, transnarodowego stylu życia. Magazyn "Europe & Me" już wcześniej ubiegał się o nagrodę Karola Wielkiego, lecz nie otrzymał wyróżnienia na szczeblu europejskim. Wierzymy jednak, że ciężka praca nad rozwijaniem naszego projektu i nietraktowanie go jako jednorazowego wydarzenia przemawiają na naszą korzyść, a nie przeciwko nam. Jesteśmy gotowi ponownie stanąć do konkursu. Od zeszłego roku projekt rozrósł się do rozmiarów, o których nigdy nawet nie marzyliśmy, i nabrał całkiem nowego wymiaru. Rok temu "Europe & Me" był głównie fajnym magazynem, nad którym ludzie pracowali wspólnie. Dziś jest platformą, która pozwala ludziom przejąć inicjatywę, rozwijać się i znaleźć ludzi o podobnych poglądach. Dowodem na to może być podwojenie się liczby stron naszej aplikacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Z uwagi na te wszystkie inicjatywy - łączące o ponad sto osób więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy - oraz wszystko to, co osiągnęliśmy w zeszłym roku, chcielibyśmy spróbować jeszcze raz.

DRUGIE MIEJSCE

Grecja "Balkans Beyond Borders"

Realizację projektu zatytułowanego "Bałkany bez granic 2010" ("Balkans Beyond Borders", BBB) rozpoczęto w 2009 r. w formie konkursu filmów krótkometrażowych, który został rozstrzygnięty w Belgradzie. Był on skierowany do młodych ludzi z Europy Południowo-Wschodniej zainteresowanych politycznymi, społecznymi, ekonomicznymi i kulturowymi aspektami współpracy regionalnej i kinematografii. Głównym celem projektu było zachęcenie młodych ludzi do zastanowienia się nad sytuacją panującą w ich regionach i uświadomienie im, jakie znaczenie dla rozwoju ich krajów ma współpraca regionalna. W ramach finałowego etapu konkursu wyłoniono dziesięć filmów krótkometrażowych, które zostały pokazane publiczności. Zwycięska produkcja została zgłoszona do udziału w festiwalu filmowym w Nausie, w Grecji, i była kilkakrotnie wyświetlona podczas innych imprez. "Bałkany bez granic 2011". W 2010 roku zakres projektu został poszerzony i obecnie obejmuje cztery kategorie. Głównym obszarem działalności związanej z projektem pozostała organizacja corocznego festiwalu filmów krótkometrażowych z podziałem na sekcje tematyczne. Każdego roku festiwal odbywa się w innym mieście regionu bałkańskiego. W 2010 r. motyw przewodni festiwalu został ujęty w haśle "Who is afraid of Big Bad Crises" ("Kto się boi Wielkich Złych Kryzysów"). Do udziału zaproszeni są młodzi ludzie, którzy mają za zadanie zaprezentować film skupiający się na problematyce kryzysu. Zwycięski film będzie prezentowany przez cały rok, dzięki czemu młodzi ludzie będą mogli wykazać się kreatywnością i popularyzować specyfikę kulturową swojego regionu. Kolejnym obszarem działalności związanej z projektem jest organizacja warsztatów. Dziesięcioro młodych uczestników z różnych krajów zostanie zaproszonych do udziału w jednotygodniowej sesji w celu wspólnego stworzenia filmu krótkometrażowego metodą wykraczającą poza konwencjonalne ramy kinematografii. Początkiem wszystkich trzech filmów będzie ten sam moment kryzysu. W każdym z nich pojawią się także te same punkty zwrotne, co pośrednio pozwoli spojrzeć na kryzys z perspektywy różnych grup i kultur. Filmy te będzie można zobaczyć na festiwalu. Projekt ma również za zadanie wspierać społeczności regionalne mające wspólne cele i zainteresowania. Celem grupy o nazwie "BBB Ambassadors" ("Ambasadorzy BBB") będzie promowanie założeń projektu BBB w poszczególnych krajach poprzez przekazywanie informacji o działalności związanej z projektem w języku obowiązującym w danym regionie. Grupa ta będzie również odpowiedzialna za dostarczanie pomysłów i ich realizację. Zorganizowane zostaną także seminaria akademickie dotyczące problematyki regionalnej i panele dyskusyjne poprzedzone prezentacjami festiwalowych filmów krótkometrażowych, które będą stanowiły punkt wyjścia do rozmowy. Celem tych spotkań jest zachęcenie studentów do uwzględnienia specjalizacji związanej z ich regionem w swojej ścieżce edukacyjnej.

TRZECIE MIEJSCE

Hiszpania "Escena Erasmus"

Rozpoczęty w 2009 r. projekt Escena Erasmus jest pionierskim europejskim projektem adresowanym głównie do studentów biorących udział w programie Erasmus. Jego celem jest stworzenie sieci teatralnej promującej wymianę pomiędzy kołami teatralnymi europejskich uniwersytetów. W ten sposób ma powstać dogodna przestrzeń służąca wymianie kulturowej i językowej. Ze względu na rozwijanie wspólnej europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego uważamy, że Europę powinny jednoczyć także inne doświadczenia, również związane z edukacją. Takie doświadczenia powinny być także częścią każdej przestrzeni szkolnictwa wyższego. Jesteśmy zdania, że świat akademicki powinien podjąć inicjatywę w zakresie promowania działań, które wzbogacają doświadczenie europejskiej wymiany i które tworzą przestrzeń do integracji i zrozumienia różnych ludzi, kultur i języków w Europie. Z tego powodu projekt Escena Erasmus promuje stworzenie uniwersyteckiej sieci, która umożliwi wymianę doświadczeń teatralnych studentów biorących udział w programie Erasmus. To także jest bowiem Europa: aktorzy z różnych krajów grający sztuki w obcym języku dla europejskiej publiczności. Projekt Escena Erasmus został stworzony i jest kierowany przez młodych absolwentów uczelni i osoby ze stopniem doktora. Ludzie ci zaczynali od działania w uniwersyteckim ruchu teatralnym, a teraz stworzyli profesjonalną grupę teatralną pod nazwą CRIT (Companyia de Recerca i Innovació Teatral). Sztuki przygotowywane w ramach projektu Escena Erasmus są wystawiane przede wszystkim na Uniwersytecie w Walencji, który jest drugim europejskim uniwersytetem pod względem liczby przyjmowanych studentów w ramach programu Erasmus. W związku z tym europejski projekt teatralny "Escena Erasmus" oferuje: - jednosemestralne i jednoroczne warsztaty teatralne zakończone wystawieniem sztuki przez studentów Erasmusa i miejscowych studentów (70% studentów Erasmusa / 30% miejscowych studentów); - utworzenie grupy teatralnej złożonej ze studentów biorących udział w warsztatach, która co roku wystawiałaby sztukę i podróżowałaby z nią po europejskich uniwersytetach; - stworzenie trwałej sieci wymiany teatralnej pomiędzy europejskimi uniwersytetami z główną sceną na Uniwersytecie w Walencji.