skip to content

Pliki cookies na stronach UE

Używamy plików cookies, aby zapewnić łatwe korzystanie z naszej strony. Jeśli nie zmienisz ustawień przeglądarki, pliki cookies będą przechowywane na Twoim komputerze. W dowolnej chwili możesz również zmienić ustawienia przeglądarki.

Dalej
 
 
 

Laureaci nagrody w 2008 r.


    
    
    

PIERWSZA NAGRODA

"Studenci bez granic"

Program "Studenci bez granic" to coroczne warsztaty przywódcze z udziałem 135 studentów ze Słowacji, z Rumunii, Ukrainy i Serbii. Program wspiera wymianę przez studentów doświadczeń dotyczących takich spraw, jak europejskie możliwości edukacyjne, rozszerzenie UE i wspólne fundusze. Podczas dwutygodniowego obozu uczestnicy mogą również dzielić się swoim dziedzictwem kulturowym. Po zakończeniu programu wracają do kraju i nadal wymieniają doświadczenia oraz tworzą wspólnotę za pośrednictwem Internetu.
W ramach letniego obozu organizowane są warsztaty na temat praw człowieka i historii, które rozwijają wspólne poczucie tożsamości i integracji europejskiej.
Co roku wybór uczestników odbywa się na podstawie przedstawionych przez nich prac pisemnych na różne tematy, takie jak "Europejski rok dialogu międzykulturowego 2008". Uczestnicy mają możliwość przedstawienia prac pisemnych na warsztatach, co jest przyczynkiem do dyskusji na bieżące tematy. Wyboru dokonują współpracujący ze sobą przedstawiciele pięciu krajów.
Cele UE dotyczące tworzenia wspólnoty bez granic są zbieżne z celami programu "Studenci bez granic" - przedstawiciele młodego pokolenia z UE oraz krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących praktycznie tworzą wspólnotę europejską w wielokulturowej Europie. Obóz jest zatem forum, na którym naucza się wartości europejskich, takich jak porozumienie kulturowe, etniczne i religijne między młodymi liderami.
Program "Studenci bez granic" służy jako wzór współpracy europejskiej, ponieważ propaguje integrację europejską - po zakończeniu letniego programu studenci wracają do kraju i włączają do programu lokalne społeczności.
Poprzedni uczestnicy, tj. 1500 studentów z pięciu krajów, tworzą wspólnotę, która jest obecnie określana mianem "rodziny Rákóczego" i daje praktyczne przykłady wspólnego życia Europejczyków w jednej wspólnocie i jest również wspólnotą internetową, forum tworzenia miejsc pracy, wspólnego ubiegania się o fundusze, projektów edukacyjnych i kwestii prawnych.

 

DRUGA NAGRODA

"Londyński Festiwal Europy"

Londyński Festiwal Europy jest corocznym dwutygodniowym cyklem wykładów, debat i imprez artystycznych w najbardziej prestiżowych miejscach w Londynie. Propaguje zaangażowanie w sprawy europejskie wśród młodych ludzi i innych osób oraz koncentruje się na nieocenionej wartości europejskich kultur. Festiwal organizowany jest we współpracy z wieloma partnerami, w tym London School of Economics, galerią TATE Modern, Chelsea College of Art and Design, Federal Trust, opendemocracy.net, cafebabel.com, Institut Francais i Romanian Cultural Institute.
Pierwszy festiwal odbył się w marcu 2007 r. z okazji pięćdziesięciolecia traktatu rzymskiego. W 10 imprezach wzięło udział ponad 1500 osób, z czego 250 uczestniczyło w głównej debacie na temat wartości europejskich, która odbyła się w dniu rocznicy, 25 marca.
Koncepcję festiwalu stworzyli Lorenzo Marsili i Niccolo Milanese, a zespół organizatorów festiwalu składa się z 11 młodych ludzi z 9 różnych krajów europejskich, którzy działają ochotniczo z poczucia obowiązku obywatelskiego i chęci zdobycia nowych, ciekawych doświadczeń. Kierownikiem zespołu jest Segolene Pruvot. Zespół organizatorów festiwalu pracuje w ciągu całego roku w różnych miejscach i posługuje się różnymi środkami komunikacji, ponieważ często podróżuje po całej Europie. Festiwal czynnie wspiera stosunki z towarzystwami studenckimi w Wielkiej Brytanii i za granicą oraz aktywnie promuje inicjatywy innych młodych ludzi.
Festiwal propaguje zarówno różnice, jak i podobieństwa kulturowe, a jego celem jest stworzenie silnego poczucia wspólnej tożsamości europejskiej. Festiwal na stałe zagościł w rocznym kalendarzu kulturalnym Londynu, a Londyński Festiwal Europy w 2008 r., który odbędzie się w marcu, ma jeszcze bogatszy program.

 

TRZECIA NAGRODA

I Szkoła Średnia im. Byrona (Ateny)

Już od 30 lat (od 1979 r.) I Szkoła Średnia im. Byrona usiłuje informować swoich uczniów o Unii Europejskiej i rozwijać w nich poczucie tożsamości europejskiej. Nasze starania w zakresie działalności związanej z UE nasililiśmy po 1981 r., kiedy Grecja stała się członkiem Unii Europejskiej, oraz po 1996 r. w celu wspierania jeszcze większego porozumienia między ludźmi z różnych krajów europejskich, tworzenia wspólnej tożsamości europejskiej, a także podawania praktycznych przykładów wspólnego życia Europejczyków w jednej wspólnocie.

Skutkiem wszystkich tych działań jest wprowadzenie całkowicie nowego przedmiotu do naszego programu nauczania - kursu dotyczącego spraw europejskich. Jest to przedmiot, którego greckie Ministerstwo Edukacji nie wprowadziło jeszcze na szczeblu krajowym.
W roku 2008 podjęliśmy się następujących działań:
i) Nawiązaliśmy kontakty z Gimnazjum Nr 10 w Rzeszowie (Polska).
ii) Przygotowujemy planowane na marzec wydarzenie kulturalne pt. "Wiosna Europy" koncentrujące się na kwestiach wielokulturowości.
iii) Czwarty raz z rzędu zaprosiliśmy 22 uczniów ze szkoły Emmaus College w Rotterdamie (Holandia) w celu wspólnych obchodów Dnia Europy w dniu 6 maja.

Dzięki naszym wspólnym działaniom w ciągu wszystkich tych lat udało nam się zwiększyć świadomość kilku tysięcy uczniów w Unii Europejskiej. Kontynuujemy nasze starania, ponieważ uważamy, że najskuteczniejszym sposobem zapoznawania ludzi z ideami europejskimi jest edukacja. Zawsze pamiętamy słowa Jacques'a Delors'a: "Powinniśmy uczyć się, aby wiedzieć, powinniśmy uczyć się, aby działać, powinniśmy uczyć się współistnieć... powinniśmy uczyć się istnieć".

 .