skip to content

Pliki cookies na stronach UE

Używamy plików cookies, aby zapewnić łatwe korzystanie z naszej strony. Jeśli nie zmienisz ustawień przeglądarki, pliki cookies będą przechowywane na Twoim komputerze. W dowolnej chwili możesz również zmienić ustawienia przeglądarki.

Dalej
 
 
 

Laureaci nagrody w 2010 r.

PIERWSZA NAGRODA

Deutschland/NIEMCY ´´Europejska sieć CNC - Pociąg dla EUROPY´´

"Pociąg dla Europy" stanowił główny punkt tego niezwykłego partnerstwa szkół w ramach programu COMENIUS z doskonałą koncepcją projektu, które zostało powołane do życia w listopadzie 2006 r. przez szkołę BBS TGHS w Bad Kreuznach jako szkołę koordynującą. "Pociąg dla Europy" reprezentuje największy ze wspieranych dotychczas przez Unię Europejską projektów w ramach partnerstwa szkół COMENIUS. Ponad 1 500 uczniów z dwudziestu czterech europejskich szkół zawodowych skonstruowało i zbudowało na zasadzie podziału pracy oraz, zgodnie z zasadą "Airbusa", poszczególne elementy lokomotywy i połączyło je ze sobą. Dodatkowo przygotowano pojedyncze wagony reprezentujące cechy charakterystyczne każdego z krajów biorących udział w projekcie. "Pociąg dla Europy" o rozstawie osi wynoszącym 90 mm ma całkowitą długość ok. 8 m. Lokomotywa i wagony mają po 100 mm szerokości i ok. 300 mm długości. "Pociąg dla Europy" krąży po torowisku o średnicy 12 metrów. W celu skoordynowania i określenia etapów przedsięwzięcia konieczne były łącznie trzy spotkania projektowe w Albi (Francja), Ivrea (Włochy) i Barcelonie (Hiszpania). Wczesnym latem 2009 r. uczestniczący w przedsięwzięciu uczniowie, uczennice i ich nauczyciele mogli wreszcie zebrać owoce swojej długoletniej pracy. Podczas łączonego spotkania w Bad Kreuznach (Niemcy) oraz w szkole partnerskiej w Geel (Belgia) w wielkim napięciu przetestowano, czy wszystkie zbudowane elementy rzeczywiście do siebie pasują i czy "Pociąg dla Europy" ruszy z powodzeniem. Prezentacjom towarzyszyły rozmaite zespoły prasowe, radiowe i telewizyjne (m. in. SWR, ZDF, ZDF Infokanal i SAT1). Uwieńczeniem długoletniej i bardzo czasochłonnej współpracy w ramach projektu była ostateczna niezwykle udana prezentacja w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Idea projektu "Pociąg dla Europy" różnorodnie symbolizuje myśl europejską i w spektakularny sposób podkreśla zasadność europejskiej współpracy.

 

DRUGA NAGRODA

Éire/IRLANDIA ´´You Are Here´´

"You Are Here" (Jesteś tu) to projekt książkowy, w ramach którego czternaścioro młodych ludzi wspólnie stworzyło "pantologię" (pan + antologia), badając pracę młodych ludzi, którzy korzystają ze swobody przepływu w Europie i pracują w innym kraju niż ten, w którym dorastali. Punktem wyjściowym książki jest upadek muru berlińskiego, a jej bohaterami - ludzie urodzeni w 1980 r. i później, dla których mur berliński był tylko wspomnieniem historycznym; w książce przedstawiono w zarysie, jak doprowadziło to do nowych praktyk w dziedzinie antropologii, sztuk wizualnych, dramatu, aktywizmu politycznego, poezji i beletrystyki. W dzisiejszej Europie młodzi artyści i aktywiści w swojej pracy mieszają formy i podróżują, mieszkając w jednym kraju, a jednocześnie przez cały czas subtelnie odnosząc się do tradycji i oczekiwań swoich krajów. W Europie po upadku muru berlińskiego dorosło pokolenie, które nie czuje się już zobligowane do udzielania odpowiedzi na narodowe pytania, ale korzysta ze swoich niepowtarzalnych doświadczeń pracy i podróży bez granic, w których pomagają tłumaczenie i Internet. Takie przykłady projektów artystycznych, intelektualnych i z dziedziny aktywizmu zebrano w "You Are Here", dzięki czemu można zobaczyć, czy tacy młodzi profesjonaliści rzeczywiście czerpią z wolności i pluralizmu odzyskanych w 1989 r. i sięgają w nową, szerszą paneuropejską tradycję w 2009 r.

 

TRZECIA NAGRODA

България/BUŁGARIA ´´Konkurs dla inżynierów BEC´´

Konkurs na najlepszy projekt inżynierski (BEC) to wydarzenie, które ma na celu zebranie pochodzących z różnych krajów młodych Europejczyków o odmiennej kulturze, z odmiennym temperamentem, mówiących różnymi językami i postawienie przed nimi wyzwań. Wydarzenie zorganizowana dzięki charytatywnej pracy członków BEST Sofia. Dziś w świecie szybko rozwijającej się technologii ogromne znaczenie ma, by młodzi specjaliści mieli umysły otwarte na nowe idee. Z drugiej strony w tym procesie powinni oni móc zachować swoją tożsamość i własne przekonania. Jest to podstawa różnorodności, która jest warunkiem sine qua non postępu współczesnego otwartego i wzajemnie powiązanego świata. W konkursie BEC wzięło udział 21 osób z 11 krajów europejskich. Zapewniono im pełne zakwaterowanie, wyżywienie, transport oraz rozrywki kulturalne. Wszyscy uczestnicy zostali wcześniej wybrani spośród 150 studentów uczelni technicznych z całej Europy, którzy zgłosili chęć wzięcia udziału w przedsięwzięciu. Uczestników podzielono na 5 wielonarodowych grup. Konkurs obejmował: studium przypadku pt. "Projekt robota, który wykorzystuje ekologiczne źródła energii do zbierania i segregacji odpadów i śmieci" oraz projekt zespołowy, gdzie zadaniem uczestników było skonstruowanie wyposażonego w czujniki robota, który będzie automatycznie przemieszczał się po skomplikowanej trasie. Prezentację zorganizowano na Politechnice w Sofii. Na widowni zasiadło 100 studentów, gości oficjalnych takich jak przedstawiciele firm, rektor oraz dziekani poszczególnych wydziałów. Konkurs przeprowadzono w obecności bułgarskich mediów - BTV oraz PRO-bg. Dodatkowo przewidziano specjalny program, tak by goście zagraniczni mogli poczuć bułgarski koloryt i kulturę tego kraju - była to weekendowa wycieczka do miasta Płowdiw, wieczór bułgarski, lekcja języka bułgarskiego, wycieczka po Sofii, wieczór międzynarodowy. Ten fantastyczny wachlarz różnorakich kultur zwiększył atrakcyjność konkursu! Konkurs dla inżynierów jest doskonałym przykładem sposobu, w jaki Europejczycy mogliby współpracować, by osiągnąć swe cele i podtrzymywać europejskiego ducha!

 .