skip to content

Pliki cookies na stronach UE

Używamy plików cookies, aby zapewnić łatwe korzystanie z naszej strony. Jeśli nie zmienisz ustawień przeglądarki, pliki cookies będą przechowywane na Twoim komputerze. W dowolnej chwili możesz również zmienić ustawienia przeglądarki.

Dalej
 
 
 

Projekt @RealTime WW1 nagrodzony Europejską Nagrodą dla Młodzieży im. Karola Wielkiego

Projekt @RealTime WW1 z Luksemburga prowadzony na Twitterze zajął pierwsze miejsce w edycji Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego w 2015 r.; uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 12 maja w Akwizgranie. Drugie miejsce przypadło projektowi Fronterras – European (border) line (Francja), a trzecie ex aequo projektom Social Soccer Cup (Austria), Entrepreneurship, the Solution against Unemployment (Cypr) oraz Infoactualidad (Hiszpania). Corocznie nagradzane są projekty promujące wspólną tożsamość europejską oraz sprzyjające integracji młodych ludzi.

Pierwszą nagrodę wręczył przewodniczący PE Martin Schulz, drugą nagrodę wręczył były przewodniczący PE Hans-Gert Pöttering, a trzecie nagrody wręczyli burmistrz Akwizgranu Marcel Philip, kwestor PE Elisabeth Morin-Chartier oraz przewodniczący Komitetu Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego Jürgen Linden.

1. nagroda: Luksemburg – „@RealTime WW1”
„@RealTime WW1” to projekt studentów studiów magisterskich na kierunku historia współczesna Europy na Uniwersytecie w Luksemburgu.  Od początku 2014 r. prowadzą oni na Twitterze konto „@RealTimeWW1”, na którym w wiadomościach mieszczących się w zaledwie kilku wierszach opisują życie w czasach I wojny światowej; jak mówią: „nie jako historię zwycięzców i przegranych, lecz jako czas, gdy bez względu na narodowość wiele matek tak samo cierpiało, myśląc o synach leżących w wojskowych szpitalach; czas, gdy mężczyźni na wszystkich frontach pisali podobne listy miłosne, nie wiedząc, czy jeszcze kiedykolwiek zobaczą się z ukochanymi; czas, gdy żołnierze w okopach śpiewali te same kolędy i odmawiali tę samą „Modlitwę Pańską” – tyle że w różnych językach”.

Studenci rozbijają wielką narrację o I wojnie światowej na małe narracje indywidualne i w ten sposób pomagają lepiej rozumieć dzisiaj „wojnę mającą położyć kres wszystkim wojnom”, a w kilku zdaniach publikowanych każdego dnia rzucają nowe światło na dzisiejsze priorytety polityczne i społeczne – z perspektywy żołnierzy, pielęgniarek, uczniów, artystów, rolników i działaczy, z których wszyscy podobnie żywili nadzieję, że wojna wkrótce się dla nich skończy. „@RealTime WW1” ma obecnie ponad 8700 czytelników.

https://twitter.com/RealTimeWW1

2. nagroda: Francja – projekt „Fronterras-European (border) line”
Projekt „Fronterras-European (border) line” został zainicjowany przez 28 młodych obywateli europejskich, z których czwórka mieszkała przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Stworzyli oni stronę internetową, na której zamieszczają barwne opowieści o życiu przy granicach Europy lub o ich przekraczaniu.

Według słów zespołu prowadzącego stronę: Abstrakcyjne pojęcie „granicy” zyskuje rzeczywisty kształt w oczach tych, dla których jest codziennością. Chcemy pomagać ludziom w odkrywaniu Europy poprzez granice, które zostały arbitralnie narzucone przed laty i które uczyniły ją obecnym kontynentem o wielu twarzach.

http://www.fronterras.com/


3. nagroda – następujące trzy projekty:

Austria – Social Soccer Cup
Social Soccer Cup  to międzynarodowy turniej piłki nożnej dla organizacji młodzieżowych i dobroczynnych z całej Europy. Jest on organizowany przez młodych ludzi z centrum młodzieżowego ClickIn dla młodych ludzi z innych krajów. Ma na celu integrację młodzieży z różnych krajów europejskich, walkę z uprzedzeniami oraz tworzenie warunków do realizacji innych wspólnych projektów.

www.socialsoccercup.at

Cypr – Entrepreneurship, the Solution against Unemployment
„Entrepreneurship, the Solution against Unemployment” to wielostronny program wymiany młodzieżowej, promujący wymianę poglądów pomiędzy uczestnikami.  Główne tematy to: bezrobocie, emigracja, przedsiębiorczość oraz kształcenie nieformalne.  

https://www.facebook.com/kentro.agrou?fref=ts


Hiszpania – Infoactualidad
„Infoactualidad” to internetowa gazeta Wydziału Nauk o Informacji na Uniwersytecie Complutense w Madrycie, do której pisuje 140 studentów dziennikarstwa.  Od jej założenia w 2012 r. ponad 400 studentów studiów licencjackich mogło dzięki niej doskonalić swoje umiejętności. „Infoactualidad” posiada sieć korespondentów studenckich będących uczestnikami programu Erasmus, działających w całej Europie.

http://www.ccinf.es/infoactualidad/index.php/carlomagnoNagroda

Nagrodzone projekty otrzymają odpowiednio 5000 EUR, 3000 EUR i 2000 EUR. Autorzy tych projektów zostaną również zaproszeni w najbliższych miesiącach do siedziby Parlamentu w Brukseli.

Autorzy 28 projektów zgłoszonych do konkursu zostali zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbyła się 12 maja w Akwizgranie, oraz otrzymali dyplomy i medale.

Uroczystość wręczenia nagród została zorganizowana wspólnie przez Parlament Europejski i Międzynarodową Fundację im. Karola Wielkiego. Gospodarzem uroczystości był Uniwersytet w Akwizgranie.

Przemówienia powitalne wygłosili przewodniczący PE Martin Schulz, wiceprzewodnicząca Międzynarodowej Fundacji Nagrody im. Karola Wielkiego Bettina Leysen oraz rektor Uniwersytetu w Akwizgranie Ernst Schmachtenberg.

Materiały audiowizualne z uroczystości dostępne są na życzenie i zostaną także udostępnione na stronie internetowej podanej poniżej.

Nasze konto na Twitterze: @EUYouthPrize

Zapraszamy do śledzenia wydarzenia pod hashtagiem #ECYP2015


Linki

Strona internetowa Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego, na której znajdują się krótkie opisy wszystkich 28 projektów: http://www.charlemagneyouthprize.eu/pl/introduction.html

Więcej informacji o projekcie „@RealTime WW1”: https://twitter.com/RealTimeWW1
Więcej informacji o projekcie „Fronterras-European (border) line”: http://www.fronterras.com/

Więcej informacji o projekcie „Social Soccer Cup” z Austrii: www.socialsoccercup.at

Więcej informacji o projekcie  „Entrepreneurship, the Solution against Unemployment”: https://www.facebook.com/kentro.agrou?fref=ts

Więcej informacji o projekcie „Infoactualidad”: http://www.ccinf.es/infoactualidad/index.php/carlomagno

Materiały audiowizualne z uroczystości wręczenia nagród są dostępne pod adresem: http://audiovisual.europarl.europa.eu/

Dodatkowych informacji udziela:

Armin Wisdorff: (+32) (0)498 98 13 45  - armin.wisdorff@europarl.europa.eu