skip to content

 
 
 

Laureații din 2008


    
    
    

PREMIUL ÎNTÂI

"The Students Without Boundaries" (Studenţi fără frontiere)

La programul "The Students Without Boundaries" participă anual un număr de circa 135 de studenţi din Slovacia, România, Ucraina şi Serbia, în cadrul unor ateliere de lucru destinate formării de lideri. Programul doreşte să stimuleze schimbul de experienţă între studenţi în chestiuni care privesc oportunităţile educaţionale în Europa, extinderea UE şi fondurile comune. Pe durata celor două săptămâni cât durează tabăra, aceştia se familiarizează şi cu patrimoniul cultural al celorlalţi participanţi. La încheierea programului, studenţii se întorc în ţările lor şi pot continua schimbul de experienţă şi consolidarea comunitară online.
Tabăra de vară include un atelier de lucru pe tema drepturilor omului şi ateliere de istorie, cu scopul de a crea un sentiment comun de identitate şi integrare europeană.
Selecţia participanţilor se face pe baza eseurilor trimise de aceştia, în fiecare an, pe diferite teme, cum ar fi "2008 - Anul european al dialogului intercultural". Participanţii au ocazia de a-şi prezenta eseurile cu ocazia atelierelor, ca punct de iniţiere a discuţiilor asupra unor chestiuni de actualitate. Procedura de selecţie este prezidată de reprezentanţi din cinci ţări.
Obiectivul UE de a crea o comunitate fără frontiere este în concordanţă cu obiectivele programului SWB: membrii generaţiei tinere din UE, precum şi din ţările candidate şi potenţial candidate, învaţă să convieţuiască ca o comunitate europeană într-o Europă multiculturală. Astfel, tabăra constituie un forum de aprofundare a valorilor europene, cum ar fi împărtăşirea aspectelor culturale, etnice şi religioase între tinerii lideri.
Prin stimularea integrării europene, programul SWB se doreşte a fi un model de cooperare la nivel european: la sfârşitul programului de vară, studenţii se întorc în ţările lor şi promovează integrarea comunităţilor locale în program.
Foştii participanţi, şi anume 1 500 de studenţi din cinci ţări, formează azi o comunitate, denumită Familia Rákóczi, care constituie un exemplu practic de europeni care alcătuiesc o singură comunitate, aceasta fiind şi o comunitate online, un forum pentru crearea de locuri de muncă, solicitări comune de fonduri, proiecte educaţionale şi chestiuni juridice.

 

PREMIUL AL DOILEA

"London Festival of Europe" (Festivalul Europei de la Londra)

Festivalul Europei de la Londra este un eveniment anual cu o durată de două săptămâni şi care include conferinţe cu participare liberă, dezbateri şi evenimente culturale în unele dintre cele mai prestigioase locaţii din Londra, cu scopul de a promova implicarea în afacerile europene, mai ales în rândul tinerilor şi de a pune în valoare patrimoniile culturale europene. La eveniment contribuie numeroşi parteneri, printre care London School of Economics, TATE Modern, Chelsea College of Art and Design, The Federal Trust, opendemocracy.net, cafebabel.com, Institutul Francez şi Institutul Cultural Român.
Primul festival a avut loc în martie 2007 şi a fost dedicat aniversării a 50 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma. La cele 10 evenimente planificate au participat 1 500 de persoane, dintre care 250 la dezbaterea principală cu privire la valorile europene, desfăşurată la 25 martie, data aniversării tratatului.
Festivalul a fost creat de Lorenzo Marsili şi Niccolo Milanese, iar echipa festivalului este formată din 11 tineri reprezentând 9 ţări europene; aceştia sunt voluntari şi acţionează în virtutea spiritului de datorie civică şi aventură. Coordonatoarea echipei este Segolene Pruvot. Echipa festivalului îşi desfăşoară activitatea pe întreg parcursul anului în diverse locaţii şi prin diverse mijloace de comunicare, deplasându-se în mod frecvent în întreaga Europă. Festivalul îşi propune să stimuleze relaţiile cu asociaţiile de studenţi din Regatul Unit şi din străinătate şi să încurajeze activ iniţiativele tinerilor.
De asemenea, festivalul promovează diferenţele, dar şi asemănările culturale dintre popoarele europene, având drept scop dezvoltarea unui sentiment consolidat al identităţii europene comune. Festivalul a devenit un eveniment anual în calendarul cultural al Londrei, iar ediţia din 2008 a avut un program mult mai variat, desfăşurându-se în luna martie.

 

PREMIUL AL TREILEA

Primul liceu Byron (Atena)

Primul liceu Byron, se străduieşte de 30 de ani (din 1979) să informeze elevii cu privire la Uniunea Europeană şi să le dezvolte sentimentul de identitate europeană. Eforturile depuse în legătură cu activităţile UE au fost consolidate după 1981, când Grecia a devenit membră a Uniunii Europene, şi după 1996, cu scopul de a promova şi mai mult înţelegerea reciprocă între popoarele Europei, de a dezvolta o identitate europeană comună şi de a oferi câteva exemple practice de convieţuire între europeni în cadrul unei comunităţi.

Ca urmare a acestor activităţi, am introdus în programa şcolară a liceului nostru a unui nou curs de "Studii europene", ceea ce Ministerul Educaţiei din Grecia nu a reuşit încă să aplice la nivel naţional.
Printre activităţile noastre din 2008 se numără:
i) stabilirea de contacte cu Şcoala Generală nr. 10 din Rzeszow (Polonia);
ii) pregătirea evenimentului din luna martie, "Primăvara europeană", cu accent pe tema multiculturalismului;
iii) invitaţia adresată unui număr de 22 de elevi de la Colegiul Emmaus din Rotterdam (Ţările de Jos), pentru a patra oară consecutiv, şi sărbătorirea împreună a Zilei Europei la 9 mai.

Datorită acestor activităţi desfăşurate de-a lungul anilor, am reuşit să sensibilizăm mii de elevi ai liceului nostru cu privire la Uniunea Europeană. Vom continua să depunem eforturi în acest sens, deoarece considerăm că educaţia este cel mai eficient mod de a stabili legături între cei care împărtăşesc idealurile europene. Cuvintele lui Jacques Delors ne însoţesc întotdeauna: "Învaţă să cunoşti, învaţă să faci, învaţă să convieţuieşti, învaţă să fii."

 .