skip to content
 
 
 

Laureații din 2009

PREMIUL ÎNTÂI

"YOUrope needs YOU!" (EUropa are nevoie de tine) AEGEE Cracovia

"YOUrope needs YOU" este un proiect creat şi organizat membrii Forumului Studenţilor Europeni AEGEE. Scopul acestuia este de a încuraja liceenii din întreaga Europă să devină membri activi ai societăţii. În cadrul atelierelor de lucru, tinerii vor înţelege mai bine chestiunile europene şi oportunităţile oferite de Europa şi vor fi încurajaţi să profite de aceste oportunităţi prin metodele educaţiei nonformale. Proiectul a fost gândit de o echipă internaţională în cadrul cursului European School 2 de formare avansată axat pe elaborarea de proiecte la nivel european. În urma efectuării unui studiu, iniţiatorii proiectului au constatat că Europa este deseori prezentată în cadrul orelor de şcoală ca ceva artificial, fiind redusă la un context istoric şi frontiere geografice. Lipsa unor metode interactive sau nonformale de predare scade şi mai mult interesul liceenilor faţă de Europa, chestiunile europene şi valorile comune. Pentru a schimba această stare de fapt, proiectul "YOUrope needs YOU" se adresează studenţilor care doresc să îşi împărtăşească experienţa prin organizarea de ateliere de lucru în şcoli, pregătindu-i ca formatori. Primele cursuri de formare s-au desfăşurat în Germania şi Ţările de Jos, alte trei cursuri urmând să aibă loc în Polonia, Spania şi Turcia. Participanţii la proiect vor organiza ateliere de lucru în şcoli în urma formării oferite de specialişti în domeniu şi pe baza unei broşuri întocmite de echipa responsabilă de proiect care include o prezentare succintă a unor date importante privind Europa, Uniunea Europeană, multiculturalismul, identitatea europeană şi valorile comune, precum şi orientări privind organizarea atelierelor de lucru. În decembrie 2008 a avut loc primul atelier de lucru adresat liceenilor din localitatea Gostyn, Polonia, la care au participat liceeni din Polonia şi 30 de liceeni veniţi din Franţa printr-un program de schimb. Acestora li s-a prezentat Europa şi posibilităţile pe care aceasta le oferă. Tinerii şi-au manifestat interesul faţă de subiectele prezentate şi metodele folosite, salutând schimbarea din programa şcolară. În prezent, echipa responsabilă de proiect este formată din participanţi de şapte naţionalităţi (din ţări membre sau care nu sunt membre ale UE), care lucrează împreună pe bază de voluntariat şi sunt dornici să împărtăşească elevilor de liceu viziunea lor despre o societate tolerantă şi activă.

 

PREMIUL AL DOILEA

"Festival Européen de Théâtre Universitaire d'Albi" (Festivalul european de teatru studenţesc de la Albi)
Acthéa

Acthéa este un festival european de teatru studenţesc şi spectacole în aer liber. Acthéa înseamnă o săptămână de artificii culturale - teatru internaţional, concerte de diverse genuri, spectacole în aer liber. Festivalul a prins contur şi s-a dezvoltat pe baza experienţei dobândite în cei zece ani de existenţă, iar succesul său de azi este o mărturie a realizărilor acestuia - Acthéa a devenit cel mai important eveniment cultural din Albi, organizat de studenţi. Festivalul are loc în aprilie şi durează o săptămână. În fiecare seară, publicul poate asista la două piese de teatru reprezentate cu pasiune pe scena teatrului din Albi de tineri studenţi talentaţi din întreaga Europă. Pe întreaga durată a festivalului au avut loc diverse activităţi, inclusiv o zi dedicată copiilor, cărora le-a fost prezentată Europa şi cultura popoarelor ei prin muzică şi spectacole în aer liber.

Acthéa a fost creată de Mathieu Lauras, la acea vreme student la Şcoala de Mine din Albi-Carmaux, la şase ani de la înfiinţarea acesteia. În prezent, Acthéa este o asociaţie non-profit a studenţilor, membră a Uniunii Studenţilor (BDE) Şcolii de Mine din Albi. Acthéa este formată din circa 30 de studenţi din ani diferiţi care studiază la această şcoală. Aceşti tineri care viitori ingineri au ales să participe în timpul lor liber, pe bază de voluntariat, pentru a asigura succesul evenimentului. Experienţa acumulată în urma celor zece ediţii anterioare ale festivalului este de mare ajutor.

Acthéa este un eveniment cultural la care poate participa oricine. Peste 100 de actori europeni prezintă spectacole pe durata întregii săptămâni şi contribuie la animarea oraşului şi la dezvoltarea festivalului. Acesta are ca obiectiv principal să deschidă porţile lumii spectacolului către publicul larg, pentru a încuraja schimbul cultural între artiştii europeni şi publicul francez. De aceea, taxa de participare are valoarea simbolică de 1 euro, iar publicul poate asista gratuit la concerte. Pentru adevăraţii fani, există un abonament special de 3 euro, valabil pe durata întregii săptămâni. Fiecare trupă studenţească poate monta o producţie teatrală în propria limbă, împărtăşind pasiunea pe care o are pentru teatru. Punerea în scenă, modul în care vorbesc, se mişcă sau gesticulează, toate acestea reprezintă modalităţi-cheie prin care actorii se pot face înţeleşi de un public străin.

Festivalul din 2009 va avea o latură internaţională şi mai pronunţată decât în anii trecuţi întrucât o serie de trupe de teatru studenţeşti franceze şi străine vor prezenta producţii pe scena teatrului municipal din Albi. În acest an vor intra în competiţie opt trupe. Vom asista, în special, la spectacolele prezentate în premieră de două trupe din Serbia şi Rusia. O trupă formată din tineri cu handicap ("Papillons Blancs" - Fluturii albi) a participat pentru a treia oară la acest festival. Festivalul Acthéa din 2009 poate fi rezumat în câteva cifre: un buget de 18 680 EUR, opt trupe de teatru din Franţa şi din străinătate, 100 de actori, un public de peste 200 de persoane la spectacolele de teatru din fiecare seară, 1 000 de afişe, 8 000 de fluturaşi, un public de circa 200 de persoane la fiecare concert.

 

PREMIUL AL TREILEA

"Oberkante Unterlippe" (Până aici!) Die Diplomaten in Gummistiefeln (Diplomaţie în cizme de cauciuc)

"Oberkante Unterlippe" (Până aici!) este titlul bazat pe un joc de cuvinte al unui proiect ecologic de formare practică şi cercetare, în cadrul căruia tinerii din Ţările de Jos, Polonia şi Ungaria, împreună cu gazdele lor din Soest, lucrează împreună pe o temă cu o dimensiune politică globală. În limbaj comun, expresia "Oberkante Unterlippe" se referă la ceva care a depăşit măsura, la faptul că s-a umplut paharul, iar aici se referă la riscul creşterii nivelului apelor şi al inundaţiilor în zonele culturale dens populate din Europa Centrală, unde progresul industrial a determinat canalizarea cursurilor naturale de apă. Totuşi, în acelaşi timp, "Oberkante Unterlippe" este şi numele unui studiu specific de planificare regională a cursului inferior al râului Lippe, afluent al Rinului.

Proiectul se axează pe provocările politice ale protecţiei împotriva inundaţiilor, care constituie atât o provocare democratică pentru autorităţile locale, cât şi un obiectiv care transcende frontierele teritoriale. Inundaţiile din vara anului 2007 au demonstrat încă o dată faptul că protecţia împotriva inundaţiilor trebuie considerată o urgenţă, astfel încât, atunci când condiţiile meteorologice se înrăutăţesc, persoanele care locuiesc în apropierea râurilor să nu trăiască în permanenţă cu teama revărsării apelor. Din moment ce oamenii sunt principalii agenţi care determină schimbările climatice şi, prin urmare, problema conexă a inundaţiilor, avem obligaţia de a găsi modalităţi de rezolvare a acestei situaţii. Întrucât considerăm că preocupările noastre privind inundaţiile nu sunt doar o chestiune locală, am contactat tinerii din oraşele înfrăţite Strzelce Opolskie (Polonia), Sárospatak (Ungaria) şi Kampen (Ţările de Jos), le-am prezentat rezultatele studiului nostru privind râul Lippe şi i-am invitat să discutăm împreună această problemă, în termeni practici, la faţa locului, deoarece protecţia naturii şi a mediului înconjurător nu cunoaşte limite: trebuie să se analizeze problemele şi să se ia măsuri la nivel transfrontalier. Tinerii au efectuat studii similare privind situaţia riscului de inundaţii în ţările lor: în zona râului Oder din oraşul Strzelce Opolskie, a râului Bodrog din oraşul Sárospatak şi a râului IJssel din localitatea Kampen. Am folosit aceste studii ca puncte de comparaţie în cadrul cercetării noastre comune privind acele secţiuni ale luncii râului Lippe care au fost readuse la starea lor naturală.
În toamna anului 2007, ne-am reunit cu toţii, ca grup de lucru internaţional, pe malurile râului Lippe şi am efectuat studii ecologice şi biologice de teren. "Există soluţii locale la problemele globale?" Aceasta a fost întrebarea aleasă drept temă centrală a proiectului nostru, prin care se creează o legătură între acţiunile la nivel local şi obiectivele sociale la scară globală. Scopul este de a demonstra că rezultatele globalizării se fac întotdeauna resimţite şi la nivel local, afectându-ne pe fiecare în parte, dar căutăm, de asemenea, şi mai presus de toate, să identificăm acele căi de acţiune care să ducă la un angajament democratic din partea societăţii civile. Ceea ce urmărim nu este resemnarea în faţa globalizării, ci mai degrabă stimularea participării şi implicarea activă. Acestea sunt obiectivele proiectului propus de noi. De asemenea, angajamentul comun în faţa ameninţării inundaţiilor în comunităţile din care provin şcolile participante constituie un liant pentru acele comunităţi care fac obiectul proiectului, acesta din urmă fiind mai mult decât un simplu parteneriat între şcoli. După ce fiecare echipă şi-a prezentat studiul ecologic local, am petrecut zece zile în lunca râului Lippe, studiind efectele demonstrabile ale proiectului derulat în acea zonă, cu scopul de a o readuce la starea ei naturală. Astfel, am creat subgrupuri formate din elevi de diverse naţionalităţi, care au studiat în detaliu anumite aspecte specifice, cum ar fi compoziţia apei, flora şi fauna, oferind şi prezentări grafice şi teatrale ale situaţiei şi ale mediului. Rapoartele biologice au fost însoţite de o prelucrare şi o prezentare media creativă a rezultatelor. Studiile au arătat că readucerea râului Lippe la starea sa naturală a fost un succes prin faptul că noua floră şi faună naturală reintrodusă se dovedeşte a fi un remediu eficient în cazul unor inundaţii de proporţii reduse sau medii. Totuşi, studiile arată, de asemenea, că efectele încălzirii globale se fac resimţite la nivelul bioindicatorilor din regiunea râului Lippe. La încheierea proiectului am organizat un grup de discuţii la care au fost invitaţi atât factori de decizie, cât şi participanţii la proiect. În sfârşit, am transmis documente conţinând rezultatele practice şi o listă de cereri de acţiune politică şi ecologică către parlamentele şi ministerele competente din toate ţările participante. Parlamentul European şi comisarul UE responsabil au fost informaţi prin intermediul dlui Peter Liese, deputat în Parlamentul European şi participant la grupul de discuţii. Proiectul a fost foarte apreciat de experţi, câştigând premiul pentru mediu din Rinul de Nord-Westfalia, acordat cu ocazia concursului de proiecte "Jugend forscht" (cercetări în domeniul tineretului), în cadrul căruia unul dintre participanţii la proiect a făcut o prezentare a acestuia. În prezent, pregătim o continuare a proiectului: în toamna anului 2009 vom organiza un eveniment în Ţările de Jos cu titlul "Efectele schimbărilor climatice în Ţările de Jos" (titlu provizoriu), sub îndrumarea prietenilor noştri olandezi. La eveniment vor participa tineri din cinci ţări (NL, PL, H, S şi D). Va fi cel de-al cincisprezecelea proiect european comun organizat de noi.

 .