skip to content

 
 
 

Comunicat de presă 2010

Premiul Charlemagne pentru Tineret 2010 se acordă unui proiect din Germania!

Proiectul din Germania "Un tren pentru Europa -Reţeaua Europeană CNC" a primit premiul întâi in cadrul competiţiei Charlemagne pentru Tineret 2010 la 11 mai, la Aachen. Locul doi a fost câştigat de proiectul de carte intitulat "Tu eşti aici" (Irlanda) iar al treilea a fost câştigat de proiectul "BEST Competiţia inginerească BEC" (Bulgaria).

Preşedintele Jerzy Buzek a prezentat câştigătorilor premiul care recompensează proiectele care stimulează dezvoltarea unui identităţi europene comune şi integrarea europeană în rândul tinerilor.

Ceremonia de înmânare a premiilor a avut loc la Aachen, în prezenţa Preşedintelui PE, Jerzy Buzek, a Preşedintelui Fundaţiei Internaţionale a Premiului Charlemagne, Michael Jansen, co-organizatori ai evenimentului, precum şi a primarului oraşului Aachen, Marcel Philipp. Hans-Gert Pöttering, MPE şi fost Preşedinte al Parlamentului European a luat parte de asemenea la ceremonie şi a înmânat unul din premii reprezentanţilor proiectului de carte din Irlanda.

Proiectele câştigătoare provin din Germania, Irlanda şi Bulgaria

Germania - "Tren pentru Europa"

"Proiectul "Tren pentru Europa", care a câştigat premiul întâi, exprimă esenţa ideii europene: să acţionăm împreună, să depăşim limitele graniţelor, să descoperim diversitatea şi potenţialul acesteia", a declarat Preşedintele PE, Jerzy Buzek. Parteneriatul Comenius "Tren pentru Europa" creat în noiembrie 2006 a adus împreună peste 1,500 de stagiari de la 24 de şcoli profesionale pentru a construi o locomotivă şi vagoane pe baza principiilor Airbus.

Irlanda - "Tu eşti aici"

"Tu eşti aici" (Irlanda) este un proiect de carte prin care 14 tineri au produs o "pantologie" (pan+ antologie) cuprinzând persoane născute în 1980 sau după acest an, care trăiesc sau activează în cadrul unor proiecte artistice, intelectuale sau de promovare a intereselor publice într-o altă ţară decât cea în care au crescut. Începând cu momentul istoric al căderii zidului de la Berlin, cartea analizează măsura în care aceşti tineri reuşesc să stimuleze dezvoltarea unui autentic spirit pan-european.

Hans-Gert Pöttering, MPE şi fost Preşedinte al Parlamentului European a spus: "Poiectul "Tu eşti aici" este o mărturie a fascinaţiei tinerilor faţă de momentul istoric al căderii Zidului Berlinului şi este o încercare de a localiza şi determina identitatea tinerei generaţii în această nouă Europă ne-divizată."

Bulgaria - " BEST Competiţia inginerească BEC"

Al treilea loc a revenit proiectului din Bulgaria intitulat "BEST Competiţia inginerească BEC", un eveniment al cărui obiectiv este să aducă împreună şi să stimuleze creativitatea tinerilor europeni. Această competiţie organizată de Board-ul Studenţilor Europeni la Tehnologie BEST Sofia a reunit 21 de europeni din 11 ţări organizaţi în 5 echipe pentru a crea un robot care foloseşte surse de energie regenerabile pentru a colecta şi tria deşeurile.

Premiile şi procedurile de selecţie

Cele trei proiecte câştigătoare vor primi premii în valoare de €5,000, €3,000, şi €2,000. Vor fi de asemenea invitaţi să viziteze Parlamentul European în următoarele luni.

Juriile naţionale formate din cel puţin doi europarlamentari şi un reprezentant al unei organizaţii de tineret au ales câte un câştigător în fiecare din cele 27 de state membre. Proiectul câştigător din România este intitulat "Diversitatea are nevoie de creativitate" ("Diversity Calls 4 Creativity") şi este expresia unui schimb de tineret care a adus împreună 32 de tineri din Sibiu (România), Tallinn (Estonia), Cracovia (Polonia) şi Napoli (Italia) in oraşul Sibiu pentru a participa la un program de activităţi de 7 zile legate de combaterea discriminării împotriva minorităţilor şi imigranţilor.

În aprilie, juriul european (constând din 3 deputaţi europeni, Preşedintele PE, Jerzy Buzek, precum şi patru reprezentanţi ai Fundaţiei Premiului Internaţional Charlemagne) a selectat cei trei câştigători din cele 27 de proiecte.

La cerere, se pot furniza materiale audio-vizuale privind ceremonia de decernare a Premiilor.

Contact :

Ayla Sultan CICEK
DE
e-mail: presse-de@europarl.europa.eu
BXL: (+32) 2 28 41009
STR: (+33) 3 881 74005
PORT: (+32) 498 98 13 37

Madalina MIHALACHE
Bucharest
Tel.: (+40) 21 405 08 80
e-mail: madalina.mihalache@europarl.europa.eu
STR: (+33) 3 881 64044

 .