skip to content

 
 
 

Regulamentul concursului

Articolul 1: Tema concursului

Parlamentul European și Fundația pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen invită tinerii din toate statele membre ale Uniunii Europene să participe la un concurs privind dezvoltarea și integrarea UE, precum și aspectele legate de identitatea europeană.

„Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni” se acordă proiectelor care:

 • promovează înțelegerea europeană și internațională
 • favorizează dezvoltarea unui sentiment comun al identității și al integrării europene
 • reprezintă modele pentru tinerii care trăiesc în Europa și oferă exemple concrete de cetățeni europeni care trăiesc împreună în cadrul unei comunități.

Proiectele pot fi axate pe organizarea de manifestări pentru tineri, schimburi de tineri sau proiecte online care au o dimensiune europeană.

Articolul 2: Termenul-limită de depunere a candidaturilor

Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este 28 ianuarie 2019. Candidaturile trebuie depuse online, pe site-ul Premiului Charlemagne pentru tinerii europeni (www.charlemagneyouthprize.eu)

Pentru informații suplimentare privind concursul, vă rugăm să contactați Secretariatul Premiului Charlemagne pentru tinerii europeni la adresa ECYP2019@ep.europa.eu.

Articolul 3: Condiții de participare

Participanții trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 30 de ani și să fie cetățeni sau rezidenți ai unuia dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene.

Participanții se pot înscrie individual sau în grup. În cazul proiectelor de grup și al proiectelor transfrontaliere, acestea pot fi depuse doar într-o singură țară care este strâns legată de proiect.

Candidaturile pot fi depuse în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Proiectele înscrise în concurs trebuie să fi fost demarate și:


a) să se fi încheiat în perioada 1 ianuarie 2018 - 28 ianuarie 2019 sau
b) să fie în curs de desfășurare.

Toate dosarele de candidatură trebuie să conțină următoarele informații:

 • Numele și prenumele candidatului sau numele și prenumele persoanei responsabile în cazul unui grup sau al unei organizații
 • Țara de reședință
 • Cetățenia
 • Data nașterii
 • Adresa de e-mail
 • Numărul de telefon
 • Site-ul (dacă este cazul)
 • Titlul proiectului
 • Rezumatul proiectului în limba engleză, franceză sau germană
 • Țara în care este depus proiectul
 • Descrierea completă a proiectului
 • Declarație privind finanțarea UE

Vor fi acceptate numai proiectele prezentate prin intermediul formularului online.

Articolul 4: Excluderea de la participare

Nu sunt eligibile (acceptate) următoarele proiecte:

 • proiectele care se află încă în etapa de planificare sau care nu au fost încă demarate
 • proiectele depuse de persoane care lucrează în cadrul instituțiilor europene sau al Fundației pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen
 • tezele de doctorat și publicațiile academice
 • proiectele care beneficiază de finanțare în proporție de peste 50 % prin intermediul instituțiilor UE, pentru acoperirea cheltuielilor aferente fazei de execuție efectivă a proiectului (cu excepția cheltuielilor curente, precum costurile pentru participanți)
 • proiectele care au primit deja un premiu acordat de o instituție europeană. La această categorie sunt incluși ultimii trei câștigători ai edițiilor anterioare ale Premiului Charlemagne pentru tinerii europeni
 • proiectele depuse personal sau prin poștă, proiectele însoțite de un dosar incomplet sau trimis în mai multe părți.

Articolul 5: Criterii de evaluare

Proiectele vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii:

 • conformitatea cu obiectivele concursului: promovarea înțelegerii europene și internaționale; favorizarea dezvoltării unui sentiment comun al identității europene și oferirea unor exemple concrete de cetățeni europeni care trăiesc împreună în cadrul unei comunități;
 • vor avea prioritate proiectele realizate în comun de tineri care reprezintă mai multe state membre;
 • se va acorda o atenție sporită proiectelor desfășurate pe bază de voluntariat.

Articolul 6: Procesul de selecție

Selecția proiectului câștigător al Premiului Charlemagne pentru tinerii europeni se va face în două etape.

Etapa întâi: juriile naționale, alcătuite din cel puțin doi deputați din Parlamentul European și dintr-un reprezentant al unei organizații pentru tineret, vor selecționa un câștigător național din fiecare dintre cele 28 de state membre până la 15 martie 2019.

Etapa a doua: juriul european, alcătuit din trei deputați din Parlamentul European, Președintele Parlamentului European și patru reprezentanți ai Fundației pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen, va alege câștigătorul dintre cele 28 de proiecte propuse de juriile naționale, până la data de 11 aprilie 2019.

Decizia juriului european este definitivă. Juriul își rezervă dreptul de a respinge orice dosar care nu respectă condițiile concursului.

 Articolul 7: Premiul

Premiul pentru cel mai bun proiect este în valoare de 7 500 €, premiul doi de 5 000 €, iar premiul trei de 2 500 €.

Câte un reprezentant al fiecăruia dintre cele 28 de proiecte câștigătoare la nivel național va fi invitat să participe la ceremonia de decernare a premiului, care va avea loc la 28 mai 2019, și să petreacă câteva zile la Aachen, în Germania.

Premiile pentru cele mai bune trei proiecte vor fi prezentate de Președintele Parlamentului European și de reprezentanți ai Fundației pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen.

De asemenea, laureații vor fi invitați să viziteze Parlamentul European (la Bruxelles sau la Strasbourg).

Articolul 8: Drepturi de autor

Parlamentul European și Fundația pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen își rezervă dreptul de a utiliza materialul prezentat în dosarele înscrise în concurs în scopuri de comunicare și informare în mass-media și de a-l reproduce în scopuri promoționale.

Articolul 9: Responsabilitate

Organizatorii nu sunt considerați răspunzători în cazul anulării, amânării sau modificării concursului din cauza unor circumstanțe neprevăzute. Candidaților li se recomandă să nu aștepte sfârșitul perioadei de înscriere pentru a-și depune candidatura. Este posibil să apară probleme care nu depind de organizatori, precum viteza redusă a conexiunii la internet, probleme tehnice cu serverul sau alte chestiuni, din cauza cărora candidaturile să nu poată fi depuse până la expirarea termenului-limită.

Articolul 10: Acceptarea prezentului regulament

Participarea la concurs implică acceptarea în integralitate a prezentului regulament.