skip to content

Správa súborov cookie na stránke Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 

Prihláste sa!

Termín 29. januára 2018

Po predložení už prihlášku nie je možné meniť. Ak chcete zmeniť telefónne číslo, e-mailovú adresu alebo kontaktnú osobu, môže nám poslať e-mail na túto adresu: ecyp2018@ep.europa.eu

Upozornenie: Uistite sa, že ste ešte pred podaním prihlášky vymazali históriu vyhľadávania vo Vašom prehliadači.

Veľa šťastia pri podávaní Vašej prihlášky!

Políčka označené hviezdičkou (*) sú povinné.

INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI

INFORMÁCIE O VAŠOM PROJEKTE

FINANCOVANIE PROJEKTU

Môj projekt je financovaný inštitúciou alebo agentúrou EÚ (napríklad Európskou komisiou, Európskym parlamentom, Výkonnou agentúrou pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru a pod.)*


PRÍLOHY

K Vašej prihláške môžete priložiť tieto prílohy (v formátoch .pdf, .jpg alebo .gif)

• obrázky
• prezentácie v programe PowerPoint
• výňatky z tlače
• ďalšie prvky opisujúce Váš projekt

Celková veľkosť príloh nesmie presiahnuť 15 MB

Prečítal som si pravidlá Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež a potvrdzujem, že informácie uvedené v prihláške sú pravdivé*

Po úspešnom podaní prihlášky dostane e-mailom potvrdenie o jej prijatí.

V prípade akýchkoľvek problémov nám pošlite snímku obrazovky zobrazujúcu správu o chybe na e-mailovú adresu ecyp2018@ep.europa.eu.