skip to content

Správa súborov cookie na stránke Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY: ELEKTRONICKÉ ŽIADOSTI

DÔLEŽITÉ: Pri predkladaní vašich projektov použite jeden z týchto prehliadačov: Internet Explorer, Firefox, Google alebo Safari. Nižšie nájdete podrobné informácie o vyčistení vyrovnávacej pamäte (cache) vášho prehliadača a súborov cookie.

Žiadosti by sa mali podávať jednorazovo: nie je možné uložiť rozpracovanú žiadosť a neskôr sa k nej vrátiť.

V ktorej krajine by som mal predložiť môj projekt?

V prípade skupinových a nadnárodných projektov by sa mal projekt predložiť len v jednej z krajín, v ktorých sa realizoval.

Aký je termín na predloženie projektov?

Termín na predloženie ponúk sa predlžuje do 18. februára 2019!

V akom jazyku by som mal predložiť môj projekt?

Žiadosti je možné podať vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie. Váš projekt však predložte iba v jednom jazyku.

Kedy sa mal projekt uskutočniť?

Predložené môžu byť iba projekty, ktoré boli ukončené v období od 1. januára 2018 do 28. januára 2019, alebo ktoré ešte stále prebiehajú.  Projekty, ktoré sú v prípravnej fáze alebo ktoré ešte nezačali, nemožno predložiť.

Projekt som predložil už minulý rok, ale nezvíťazil som. Môžem znova podať prihlášku?

Projekty, ktoré neboli medzi troma finálnymi víťazmi predchádzajúcich ročníkov Súťaže o Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež, môžu byť znova predložené.

Neviem, či môj druh projektu môže byť predložený. Kde si to môžem overiť?

Pozrite si sekciu „Predchádzajúci laureáti“, aby ste získali predstavu o tom, aké druhy projektov vyhrali v minulosti.

Ako môžem vytvoriť a nahrať prílohy?

Na nahratie a priloženie vašich súborov kliknite na ikonu Prehľadávať, vyberte súbor, ktorý chcete priložiť, vložte názov v časti „Opísať súbor“ a potom kliknite na ikonu Priložiť. Môžete priložiť súbory v týchto formátoch: PDF, JPG alebo GIF.

Keď chcem podať  prihlášku, zobrazuje sa odkaz „Chyba na serveri“. Čo treba v tom prípade spraviť?

  1. Uistite sa, že celková veľkosť všetkých príloh nepresahuje 15 MB. Použite ikonu „Skomprimovať obrázky“, funkciu „orezať“ či iné možnosti obmedzenia veľkosti obrázkov v dokumentoch Office (viac informácií nájdete tu).
  2. Skontrolujte názvy súborov: medzi jednotlivými prvkami v názve súboru by nemali byť žiadne medzery, veľké písmená ani špeciálne znaky. Môžete použiť podčiarkovníky alebo spojovníky, takže názov súboru by mal znieť „moja_projektová_žiadosť“, a nie „Moja projektová žiadosť“.
  3. Budete musieť vyčistiť vyrovnávaciu pamäť vášho prehliadača (cache) a súbory cookie (Ctrl + F5). Ak používate Internet Explorer alebo Firefox, uplatnite postupy čistenia vyrovnávacej pamäte (cache) a súborov cookie pre daný prehliadač uvedené nižšie, zatvorte okno prehliadača, reštartujte prehliadač, vráťte sa na stránku so žiadosťami a pokúste sa znova nahrať vaše dokumenty.

Firefox: V menu vyberte možnosť „História“ a kliknite na „Vymazať nedávnu históriu“. Uistite sa, že sú označené políčka „Vyrovnávacia pamäť (cache)“ a „Súbory cookie“ a vyberte časové rozpätie na čistenie (odporúčame vybrať možnosť „Všetko“). Následne kliknite na „Vyčistiť teraz“. Ak ste nikdy predtým nečistili vašu vyrovnávaciu pamäť ani súbory cookie, môže to trvať pár minút.

Internet Explorer 8 alebo 9: Choďte do menu „Nástroje“, vyberte položku „Možnosti siete Internet“ a potom kliknite na záložku „Všeobecné“ (ak už táto možnosť nie je predvolená). V časti „História prehliadania“ kliknite na „Vymazať“. Uistite sa, že sú označené políčka „Dočasné internetové súbory“ a „Súbory cookie“ a kliknite na doleuvedenú možnosť „Vymazať“. Ak ste nikdy predtým nečistili svoju vyrovnávaciu pamäť ani súbory cookie, môže to trvať pár minút.

Safari 5: Kliknite na slovo „Safari“ v ľavej hornej časti, vyberte možnosť „Vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť“ a následne možnosť „Vyprázdniť“. Znova kliknite na slovo „Safari“ a vyberte možnosť „Preferencie“.  Potom vyberte možnosť „Súkromie“ v políčku „Bezpečnostné nastavenia“, ďalej „Podrobnosti“ a kliknite na www.charlemagneyouthprize.eu. Kliknite na „Odstrániť“, potom na „Hotovo“ a zatvorte okno „Možnosti“. Znova kliknite na slovo „Safari“ a následne na možnosť „Vypnúť Safari“. Opäť spustite prehliadač a prihláste sa na svoj účet, aby ste mohli pokračovať.

Safari 6: Kliknite na slovo „Safari“ v ľavej hornej časti, vyberte možnosť „Preferencie“ a potom kliknite na možnosť „Súkromie“ v políčku „Bezpečnostné nastavenia“. Kliknite na „Podrobnosti“ a následne na www.charlemagneyouthprize.eu. Kliknite na „Odstrániť“, potom na „Hotovo“ a zatvorte okno „Možnosti“. Znova kliknite na slovo „Safari“ a následne na možnosť „Vypnúť Safari“. Opäť spustite prehliadač a prihláste sa na svoj účet, aby ste mohli pokračovať.

Google Chrome: Myšou kliknite do pravého horného rohu, aby ste sa dostali do rozbaľovacieho menu. Kliknite na slovo „História“. Potom kliknite na možnosť „Vymazať históriu prehliadania“.

Ako viem, že môj projekt bol predložený?

E-mailom dostanete potvrdenie o prijatí vášho súboru.

V akom časovom predstihu by som mal zaslať moje prihlášky?

Dôrazne sa odporúča neodkladať zaslanie prihlášky na posledný deň alebo poslednú minútu. Môže dôjsť k spomaleniu internetu a serverovým alebo iným problémom, ktoré sú mimo kontroly organizátorov, v dôsledku čoho sa prihláška nepodá v stanovenej lehote.

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku? Kontaktujte nás na v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku na e-mailovej adrese ecyp2019@ep.europa.eu.