skip to content

Správa súborov cookie na stránke Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 

PRIHLÁSTE SA!

Termín na predloženie ponúk sa predlžuje do 23. februára 2015!

O cene

Cieľom Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež je podporovať rozvoj európskeho povedomia medzi mladými ľuďmi a ich účasť na projektoch európskej integrácie.
Cena sa udeľuje projektom mladých ľudí, ktoré podporujú vzájomné porozumenie, posilňujú rozvoj spoločného povedomia o európskej identite a ponúkajú praktické príklady spolužitia Európanov ako jednotného spoločenstva.
Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež udeľuje každoročne Európsky parlament spoločne s Nadáciou medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen.

Najlepší projekt získa 5 000 EUR, druhý v poradí 3 000 EUR a tretí 2 000 EUR. Okrem finančnej odmeny dostanú traja víťazi pozvánku na návštevu Európskeho parlamentu (v Bruseli alebo Štrasburgu). Zástupcovia každého z 28 vybraných národných projektov budú pozvaní na 4-dňový výlet do mesta Aachen v Nemecku.
Ceny za tri najlepšie projekty odovzdá predseda Európskeho parlamentu a zástupca Nadácie medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen.

 

Návod na vyplnenie prihlášky

  1. Upozornenie! Každá skupina či jednotlivec si musí vyplniť vlastnú prihlášku. Prihláška nebude akceptovaná v prípade, že ju vyplní niekto iný (napríklad učitelia, osoby staršie ako 30 rokov atď).
  2. Stiahnite si formulár vyhlásenia uchádzača (vyhlásenie o finančnej podpore EÚ), vyplňte ho, podpíšte a odošlite ako prílohu.
  3. Čo sa týka podrobností o projekte, pamätajte na to, že podrobný opis budete musieť poslať v prílohe. Upozornenie! Ak projekt pošlete v prílohe ako .pdf súbor, pripojte tiež rovnaký dokument vo formáte Word. V prípade potreby priložte viac než jeden súbor. Podporované formáty: doc(x), pdf, xls(x), ppt, odt, txt, jpg, gif.
  4. Ak to bude možné, pošlite projekt iba v jednom jazyku
  5. Nezabudnite predložiť stručné zhrnutie projektu v anglickom (EN), francúzskom (FR) alebo nemeckom (DE) jazyku.Upozornenie! Zhrnutie by malo byť krátke, no výstižné, a malo by obsahovať hlavné aspekty projektu. Zhrnutie je často prvá vec, ktorú si porota pri hodnotení projektu všíma.
  6. Prosím, vezmite tiež na vedomie, že skupinový a viacnárodný projekt možno predložiť len v jednej krajine.
  7. Po vyplnení všetkých potrebných informácií kliknite na ODOSLAŤ a počkajte na potvrdenie. Následne si môžete vytlačiť kópiu prihlášky na archiváciu.
  8. Prosím uistite sa, že ste odstránili históriu prehliadania vo svojom internetovom prehliadači pred podaním prihlášky. V prípade problémov nám prosím pošlite náhľad obrazovky s chybovým hlásením prostredníctvom e-mailu na adresu: ecyp2015@ep.europa.eu

Project registration

*


Prílohy:

*