skip to content

Správa súborov cookie na stránke Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 

Víťazi za rok 2011

PRVÁ CENA

Spojené kráľovstvo - Europe & Me

Europe & Me je online časopis o životnom štýle vytvorený mladými Európanmi pre mladých Európanov. Jeho motto je "zabezpečiť, aby bola Európa osobná", lebo Európa sa často spája len s politikou a byrokraciou. Časopis bol založený v septembri 2007 a prvýkrát bol publikovaný v júli 2008. Nové vydania sa objavujú každé tri mesiace na stránke www.europeandme.eu. V januári 2011 časopis uviedol pravidelne aktualizovaný blog s názvom 6th Sense (šiesty zmysel), ktorý dopĺňa jeho trojmesačný publikačný cyklus. Náš zakladajúci tím tvorilo osem ľudí šiestich rôznych národností a naši spisovatelia a čitatelia pochádzajú z dvadsiatich rôznych krajín. Za necelé tri roky vyšlo jedenásť vydaní časopisu. Oslovil európske publikum tvorené viac než 20 tisícmi čitateľov, vyhral finančné prostriedky na organizáciu seminárov pre mladých európskych novinárov, ktoré tiež zorganizoval, prejazdil stopom celú Európu, aby objavil jej mnohé tváre, a vytvoril online komunitu pozostávajúcu z viac než 1 100 účastníkov. Pre časopis píše viac ako sto autorov. Redaktori, autori a komunita spolu dobrovoľne pracujú s cieľom dosiahnuť spoločný cieľ, a to zachytiť pocit nového, nadnárodného životného štýlu. Časopis Europe & Me sa predtým uchádzal o cenu Charlemagne, ale na európskej úrovni ju nezískal. Napriek tomu veríme, že to, že stále usilovne pracujeme a že nie sme len jednorazový projekt, by malo hrať v náš prospech a nie proti nám. Povzbudzovali nás, aby sme sa o cenu uchádzali znovu. Od minulého roka sa projekt rozrástol úplne nad rámec našich predstáv a dostal sa do úplne nových rozmerov. Pred rokom bol Europe & Me prevažne "cool" časopis, na ktorom ľudia spoločne pracovali. Dnes je časopis Europe & Me platformou, ktorá umožňuje ľuďom iniciatívne konať, rozvíjať sa a nachádzať podobne zanietené osoby. Poukazuje na to aj zdvojnásobenie počtu stránok v našej prihláške od minulého roka. Chceme to skúsiť znova so všetkými novými iniciatívami, ktoré spájajú o stovky ľudí viac než predtým, a so všetkým, čo sme mali už minulý rok.

DRUHÁ CENA

Grécko - Balkans Beyond Borders

Balkans Beyond Borders 2010 - Projekt BBB sa začal v roku 2009 ako súťaž krátkych filmov, po ktorej nasledovalo záverečné podujatie v Belehrade. Oslovil mladých ľudí z juhovýchodnej Európy so záujmom o politické, sociálne, hospodárske a kultúrne aspekty regionálnej spolupráce a tvorby filmov. Hlavným zámerom projektu je vyzvať mladých ľudí, aby premýšľali o situácii vo svojom regióne a aby lepšie chápali význam regionálnej spolupráce pre budúci vývoj svojich krajín. Vopred bolo vybratých desať krátkych filmov, ktoré sa počas záverečného podujatia premietali. Víťazný film bol zaslaný na filmový festival Naoussa v Grécku a potom bol premietaný pri niekoľkých príležitostiach. Balkans Beyond Borders 2011 - V roku 2010 sa projekt rozšíril a v súčasnosti ho tvoria štyri odlišné zložky. Hlavnou aktivitou BBB je naďalej organizácia ročného tematického festivalu krátkych filmov, ktorý sa každý rok koná v inom meste na Balkáne. Témou festivalu v roku 2010 bolo "Kto sa bojí veľkých zlých kríz". Zúčastniť sa môžu mladí ľudia s filmom, ktorí bude riešiť nejaký aspekt krízy. Víťazné filmy sa budú počas celého roka propagovať a týmto spôsobom tiež budú predstavovať kultúru a tvorivosť mládeže v regióne. Druhou zložkou je organizácia troch seminárov. Desať mladých ľudí pochádzajúcich z rôznych krajín sa stretne na jeden týždeň v hlavnom meste regiónu, aby vyprodukovali spoločný krátky film, čím vlastne vyzvú do akéhosi boja tradičné spôsoby tvorby filmov. Tri filmy sa začnú odvíjať v tom istom bode krízy a budú štruktúrované okolo tých istých pevných momentov, čím budú nepriamo vyjadrovať, ako rôzne kultúrne skupiny a prostredia súvisia s krízou. Filmy sa budú premietať počas festivalu. Treťou zložkou je podpora siete ľudí z regiónu so spoločnými cieľmi a záujmom. Tzv. veľvyslanci BBB budú propagovať tento projekt a jeho ciele vo svojej krajine prostredníctvom informovania o našich činnostiach v miestnom jazyku, ako aj prostredníctvom prinášania nápadov a prijímania zodpovednosti za ich uskutočňovanie. Organizovať sa budú aj akademické semináre zaoberajúce sa témami významnými pre daný región, ako aj diskusie, pred ktorými sa budú premietať krátke filmy z festivalu, ktoré vyvolajú debatu medzi účastníkmi. Zámerom tohto kroku je podnietiť študentov, aby sa špecializovali na štúdium regiónu ešte počas univerzity.

TRETIA CENA

Španielsko - projekt Escena Erasmus

Projekt Escena Erasmus, ktorý sa začal realizovať v roku 2009, je priekopníckym európskym projektom určeným najmä pre študentov programu Erasmus. Jeho zámerom je stať sa divadelnou sieťou, ktorá propaguje výmenu medzi divadelnými spoločnosťami európskych univerzít. Je teda určený na vytvorenie produktívneho priestoru na kultúrnu a jazykovú výmenu. Keďže sa rozvíja spoločný európsky priestor pre vysokoškolské vzdelávanie, domnievame sa, že Európa by sa mala zjednocovať aj prostredníctvom iných skúseností, ktoré rovnako súvisia so vzdelávaním. Takéto skúsenosti by mali byť súčasťou každého priestoru vysokoškolského vzdelávania. Myslíme si, že akademický svet by mal iniciatívne konať a propagovať činnosti, ktoré obohacujú skúsenosti európskej výmeny a vytvárajú priestor na integráciu a pochopenie medzi rôznymi ľuďmi, kultúrami a jazykmi v Európe. Z tohto dôvodu podporuje projekt Escena Erasmus vytvorenie univerzitnej siete, ktorá umožní výmenu divadelných skúseností rozvíjaných najmä študentmi programu Erasmus. Európa sú totiž aj herci z rôznych krajín hrajúci v cudzom jazyku pre európske publikum. Projekt Escena Erasmus rozvíjajú a riadia mladí absolventi univerzít a doktorandi. Spojili sa na základe univerzitného divadelného hnutia a teraz vytvorili profesionálnu divadelnú spoločnosť s názvom CRIT (Companyia de Recerca i Innovació Teatral). Projekt Escena Erasmus má svoje hlavné sídlo na Univerzite vo Valencii, ktorá je z hľadiska prijímania študentov programu Erasmus v poradí druhou európskou univerzitou. Európsky divadelný projekt Escena Erasmus teda ponúka: - jeden semester a celoročné divadelné semináre so záverečným predstavením pre študentov programu Erasmus a miestnych študentov (70 % študentov Erasmus a 30 % miestnych študentov), - vytvorenie divadelnej spoločnosti so študentmi zúčastňujúcimi sa seminárov, ktorá vyprodukuje každoročne jedno predstavenie, ktoré potom ide na turné po partnerských univerzitách, - vytvorenie dlhodobej divadelnej výmennej siete medzi európskymi univerzitami s hlavným sídlom na Univerzite vo Valencii.