skip to content

Správa súborov cookie na stránke Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 

Víťazi za rok 2010

PRVÁ CENA

Deutschland/NEMECKO ´´Európska sieť CNC   Vlak pre EURÓPU´´

Projekt Vlak pre Európu bol stredobodom tohto mimoriadneho partnerstva škôl v rámci programu COMENIUS s vydarenou myšlienkou na projekt, ktorý v novembri 2006 koordinovala odborná škola v meste Bad Kreuznach. Projekt Vlak pre EURÓPU predstavuje doteraz najväčšie partnerstvo škôl, aké Európska únia podporila prostredníctvom programu COMENIUS. Viac ako 1 500 žiakov z 24 európskych odborných škôl si rozdelilo prácu a podľa princípu budovania lietadiel Airbus postavili jednotlivé časti lokomotívy, ktoré potom zložili. Postavili aj jednotlivé vagóny, ktoré reprezentovali konkrétne charakteristické črty zúčastnených krajín. Projekt Vlak pre EURÓPU má rozchod koľajníc 90 mm a celkovú dĺžku približne 8 metrov. Lokomotíva a vagóny sú 100 mm široké a asi 300 mm dlhé. Vlak pre EURÓPU sa pohybuje na kruhovej dráhe s priemerom 12 metrov. Na odsúhlasenie a stanovenie postupov na vytvorenie projektu boli potrebné celkovo tri stretnutia, a to v mestách Albi (Francúzsko), Ivrea (Taliansko) a Barcelona (Španielsko). Začiatkom leta 2009 priniesla dlhoročná práca zúčastneným žiakom a ich učiteľom konečne úspech. S veľkým napätím sa počas združeného záverečného stretnutia v meste Bad Kreuznach (Nemecko) a v partnerskej škole v meste Geel (Belgicko) testovalo, či všetky vyrobené časti skutočne zapadajú a či sa Vlak pre Európu úspešne vydá na cestu. Túto udalosť sledovali rôzne tímy z tlače, rádia a televízie (o. i. aj SWR, ZDF, ZDF Infokanal a SAT.1). Zaslúženým vrcholom dlhoročnej a časovo náročnej spoločnej práce na tomto projekte bola vydarená záverečná prezentácia v Európskom parlamente v Bruseli. Myšlienka projektu Vlak pre EURÓPU rozmanitým spôsobom symbolizuje európske idey a pôsobivo poukazuje na význam európskej spolupráce.

 

DRUHÁ CENA

Éire/ÍRSKO ´´Nachádzate sa tu´´

Nachádzate sa tu je knižný projekt, v rámci ktorého spolupracovalo štrnásť mladých ľudí na vytvorení "pantológie" (pan + antológia) venujúcej sa práci mladých ľudí, ktorí využívajú slobodu pohybu v Európe a pracujú v krajine, kde nevyrástli. Kniha, ktorej východiskovým bodom je pád Berlínskeho múru, hovorí o mladých ľuďoch narodených v roku 1980 alebo v období po ňom, pre ktorých bol Berlínsky múr v kontexte ich dospievania len spomienkou na minulosť. Kniha úspešne poskytuje prehľad o tom, ako sa táto skutočnosť premietla do nových postupov, ktoré sa v súčasnosti využívajú v oblasti antropológie, výtvarného a divadelného umenia, politického aktivizmu, poézie a beletrie. V dnešnej Európe sa v činnosti mladých umelcov a aktivistov prelínajú rôzne formy, títo ľudia prostredníctvom svojej práce cestujú a zatiaľ čo žijú v určitej krajine, vnímavo sa zaoberajú tradíciami a očakávaniami vo svojej vlasti. V Európe dozrela po páde múru generácia, ktorá sa už necíti povinná hľadať odpovede na otázky národného charakteru, ale koná na základe svojej jedinečnej osobnej skúsenosti, ktorá vychádza z možnosti pracovať a cestovať v priestore bez hraníc a je sprostredkúvaná vďaka prekladom a internetu. Kniha Nachádzate sa tu poskytuje priestor práve takýmto umeleckým, intelektuálnym a aktivistickým projektom a súčasne čitateľovi ponúka príležitosť posúdiť, či títo mladí ľudia na prahu profesionálnej kariéry skutočne píšu v duchu slobody a plurality zrodenej v roku 1989, ktorá sa v roku 2009 rozvinula do novej, širšej a celoeurópskej tradície.

 

TRETIA CENA

България/BULHARSKO ´´BEST Engineering Competition (BEC)´´

BEST Engineering Competition (BEC) je podujatie, ktorého cieľom je zhromažďovať a podnecovať mladých Európanov pochádzajúcich z rôznych krajín s odlišnou kultúrou, temperamentom a jazykom. Toto podujatie bolo usporiadané vďaka dobrovoľníckej práci členov projektu BEST v meste Sofia. V súčasnosti je vo svete rýchlo sa rozvíjajúcich technológií mimoriadne dôležité, aby boli mladí špecialisti otvorení novým myšlienkam. Na druhej strane si musia v rámci tohto procesu vedieť zachovať svoju vlastnú identitu a zásady. To je základom pre rozmanitosť, ktorá je potrebná na rozvoj súčasného otvoreného a vzájomne prepojeného sveta. Na projekte BEC sa zúčastnilo 21 účastníkov z 11 európskych krajín. V plnej miere im bolo zabezpečené ubytovanie, strava, doprava a kultúrny program. Všetci účastníci boli vybratí spomedzi celkovo 150 žiadostí od študentov z technických univerzít z celej Európy. Účastníci boli rozdelení do 5 multinárodných tímov. Súťaž pozostávala z:   prípadovej štúdie vychádzajúcej z problému "Návrh robota, ktorý využíva obnoviteľné zdroje energie pri zbere a triedení šrotu a odpadu." - tímového dizajnu   účastníci vytvorili senzorového robota, ktorý je schopný automaticky sa pohybovať po nepravidelnej krivke. Deň prezentácie sa konal na Technickej univerzite v Sofii. Publikum tvorilo viac ako 100 študentov, oficiálnych hostí ako sú zástupcovia spoločností, rektor a dekanovia fakúlt. Toto podujatie dokumentovali národné médiá   BTV a PRO-bg. Bol zorganizovaný špeciálny program, aby cudzinci mohli zakúsiť atmosféru a spoznať kultúru Bulharska   víkendový výlet do mesta Plovdiv, bulharský večer, hodina bulharského jazyka, mestská rely, medzinárodný večer. Skvelá kombinácia rôznych kultúr bola v každom ohľade veľkým prínosom. Táto inžinierska súťaž je dokonalým príkladom toho, ako vedia Európania spolupracovať na dosiahnutí svojich cieľov a rozvoji európskeho ducha!

 .