skip to content

Správa súborov cookie na stránke Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 

Tlačové komuniké pre rok 2010

Mládežnícka cena Karola Veľkého v roku 2010 putuje do Nemecka

Nemecký projekt s názvom "Európska CNC sieť - Vlak pre Európu" sa stal 11. mája v Aachene víťazom mládežníckej ceny Karola Veľkého 2010. Druhú cenu získal projekt "Ste tu" z Írska a tretiu "BEST projektová súťaž BEC" z Bulharska. Ocenenie udelil predseda Európskeho parlamentu Jerzy Buzek. Mládežnícka cena Karola Veľkého oceňuje projekty, ktoré podporujú spoločný zmysel pre vytváranie európskej identity a integráciu medzi mladými ľuďmi.

S prejavmi vystúpili predseda EP Jerzy Buzek, predseda Nadácie medzinárodnej ceny Karola Veľkého Michael Jansen a starosta mesta Aachen Marcel Philipp. Na slávnostnom udeľovaní cien sa zúčastnil aj Hans-Gert Pöttering, poslanec EP a bývalý predseda Európskeho parlamentu, ktorý odovzdal cenu za druhé miesto zástupcovi írskeho knižného projektu. Hostiteľom celého podujatia bola Aachenská univerzita RWTH.

Víťazné projekty sú z Nemecka, Írska a Bulharska

Nemecko- "Vlak pre Európu"

"Projekt Vlak pre Európu, ktorý vyhral prvú cenu, presne vystihuje podstatu európskej myšlienky: konať spoločne, prekonávať hranice, objavovať rozmanitosť a jej potenciál," vyhlásil predseda EP Jerzy Buzek.
Na projekte "Vlak pre Európu" v rámci programu partnerstva škôl Comenius, ktoré vzniklo v novembri 2006 a je spolukoordinované odbornou školou Bad Kreuznach, sa zúčastnilo viac ako 1500 mladých ľudí z 24 odborných škôl. Spolu postavili lokomotívu a vagóny na princípe Airbus. Vlak má rozchod 90 mm, jeho celková dĺžka je asi 8 metrov, a pohybuje sa na 12 m dlhej kruhovej dráhe.
Predseda parlamentu Jerzy Buzek uviedol, že "tento projekt vystihuje výnimočným spôsobom našu modernú Európu."

Írsko- "Ste tu"

"Ste tu" (Írsko) je knižný projekt, v ktorom 14 ľudí spoločne napísalo "pantológiu" (pan + antológia) o ľuďoch, ktorí sa narodili po roku 1980 a pracovali na umeleckých, intelektuálnych alebo aktivistických projektoch v krajine, kde nevyrástli.
Hans-Gert Pöttering, poslanec a bývalý predseda Európskeho parlamentu, v tejto súvislosti uviedol: "Projekt Ste tu je svedectvom o okúzlení mladých ľudí pádom Berlínskeho múru a snaží sa lokalizovať a určiť totožnosť mladej generácie v tejto novej, mladej a nerozdelenej Európe."

Bulharsko - "BEST projektová súťaž BEC"

Tretiu cenu získal bulharský projekt "BEST projektová súťaž BEC", ktorého cieľom je zapojiť mladých Európanov do súťaže, ktorú organizuje Rada európskych študentov technológie (BEST) v Sofii. Do súťaže sa zapojilo celkom 21 Európanov z 11 krajín. V 5 tímoch súťažili v navrhovaní robota využívajúceho environmentálne zdroje energie pri zbere a delení odpadu a šrotu.

Ceny a výberové konanie

Tri víťazné projekty budú ocenené finančnými cenami vo výške 5000, 3000, a 2000 €. V najbližších mesiacoch budú zástupcovia víťazných projektov pozvaní na návštevu Európskeho parlamentu.
Národné poroty zložené z najmenej dvoch poslancov a jedného zástupcu mládežníckej organizácie vybrali národných víťazov každého z 27 členských štátov v marci. V apríli vybrala európska porota - zložená z troch poslancov Európskeho parlamentu, predsedu Európskeho parlamentu, Jerzyho Buzeka, a štyroch zástupcov Nadácie medzinárodnej ceny Karola Veľkého - troch víťazov z 27 projektov.
Zástupcovia z 27 projektov boli pozvaní na slávnostné odovzdanie cien v Aachene.

Kontakt :

Ivana JANÍKOVÁ STAVROVSKÁ
Bratislava
STR: (+33) 3 881 74880
PORT: (+421) 905 215 051
EMAIL: TlacoveOddelenie-sk@europarl.europa.eu
EMAIL: ivana.janikova@europarl.europa.eu
ADDINFO: (+421) 259 203 295

 .