skip to content

Správa súborov cookie na stránke Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 

Cena Karola Veľkého pre mládež za rok 2015 bola udelená projektu @RealTime WW1

Prvá cena bola udelená 12. mája na odovzdávaní Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež za rok 2015 na pôde Univerzity v Aachene luxemburskému projektu na platforme Twitter @RealTime WW1. Druhú cenu získal francúzsky projekt Fronterras – európska (hraničná) čiara a tretia cena putovala spoločne do Rakúska za projekt Social Soccer Cup, na Cyprus za projekt Podnikanie, riešenie nezamestnanosti a do Španielska za projekt Infoactualidad. Cena sa každoročne udeľuje projektom, ktoré napomáhajú rozvoj spoločného pocitu európskej identity a integráciu medzi mladými ľuďmi.

Prvú cenu odovzdal predseda EP Martin Schulz, druhú bývalý predseda EP Hans-Gert Pöttering a tretie ceny odovzdali primátor mesta Aachen Marcel Philip, kvestorka EP Elisabeth Morin Chartier a predseda výkonného výboru ceny Karola Veľkého Jürgen Linden.

1. cena: Luxembursko – @RealTime WW1
@RealTime WW1 je projekt študentov magisterského štúdia súčasnej európskej histórie na Univerzite v Luxemburgu. Od začiatku roka 2014 začali s dokumentáciou života počas prvej svetovej vojny iba na niekoľkých riadkoch na účte Twitter „@RealTimeWW1“; ako hovoria „nie ako história víťazov a porazených, ale ako čas, keď bez ohľadu na národnosť, mnohé matky zvierala rovnaká úzkosť nad ich synmi ležiacimi vo vojenských nemocniciach. Čas, keď muži na všetkých frontoch písali rovnaké ľúbostné listy nevediac, či svoje lásky ešte niekedy uvidia. Čas, keď vojaci v zákopoch spievali rovnaké vianočné koledy a modlili sa ten istý Otčenáš, len v odlišných jazykoch.“

Študenti členia rozsiahly príbeh prvej svetovej vojny do malých osobných príbehov, čím „vojnu, ktorá ukončí všetky vojny“ približujú dnešnému človeku a každý deň niekoľkými vetami poskytujú nový pohľad na dnešné politické a spoločenské priority – očami vojakov, zdravotných sestier, žiakov, umelcov, farmárov a aktivistov, ktorí všetci rovnako dúfali, že vojna sa pre nich čoskoro skončí. @RealTime WW1 má k dnešnému dňu viac než 8700 čitateľov.

https://twitter.com/RealTimeWW1

2. cena: francúzsky projekt Fronterras – európska (hraničná) čiara
Projekt Fronterras – (európska (hraničná) čiara začalo 28 mladých Európanov, z ktorých štyria žijú na vonkajších hraniciach Európskej únie. Vytvorili internetovú stránku, ktorá zachytáva pútavé príbehy zo života na európskych hraniciach alebo putovanie cez ne.

Podľa tímu autorov: „Abstraktný pojem „hranica“ sa stáva skutočným, ak sa naň pozeráme očami tých, ktorí na nej žijú každý deň. Chceme ľuďom pomôcť objavovať Európu cez hranice, ktoré v nej boli vytvorené svojvoľným spôsobom v dávnej minulosti a ktoré z nej urobili mnohotvárny svetadiel, ktorým je dnes.

http://www.fronterras.com/


3. cenu získali tieto tri projekty:

Rakúsko – Social Soccer Cup
Social Soccer Cup je medzinárodný futbalový turnaj pre mládež a dobročinné organizácie z celej Európy. Organizujú ho mladí ľudia z mládežníckeho centra „Click In“ pre mladých ľudí z iných krajín. Jeho cieľom je spojiť mladých ľudí z rôznych európskych krajín, prekonávať predsudky a naštartovať ďalšie spoločné projekty.

http://www.socialsoccercup.at

 

Cyprus – Podnikanie, riešenie nezamestnanosti
Podnikanie, riešenie nezamestnanosti bol mnohostranný výmenný projekt pre mládež, ktorým sa podporovala diskusia medzi jeho mladými účastníkmi. Hlavnými témami boli: Nezamestnanosť, vysťahovalectvo, podnikanie a neformálne vzdelávanie.  

https://www.facebook.com/kentro.agrou?fref=ts


Španielsko – Infoactualidad
Infoactualidad sú internetové noviny Fakulty vied a informatiky na Komplutenskej univerzite v Madride (Complutense University of Madrid) so 140 študentmi žurnalistiky, ktorí sú zároveň reportérmi. Od ich založenia v roku 2012 v nich získalo skúsenosti viac ako 400 vysokoškolských študentov. Infoactualidad má sieť študentov – korešpondentov, ktorí sú zapojení do programu Erasmus a pracujú v celej Európe.

http://www.ccinf.es/infoactualidad/index.php/carlomagno


Cena

Víťazné projekty získajú finančnú odmenu 5 000 EUR, 3 000 EUR a 2 000 EUR v závislosti od umiestnenia. Ich zástupcovia budú zároveň v najbližších mesiacoch pozvaní na návštevu Európskeho parlamentu v Bruseli.

Zástupcovia 28 zúčastnených projektov boli pozvaní na odovzdávanie cien 12. mája v meste Aachen a dostali diplom a medailu.

Odovzdávanie cien sa organizovalo v spolupráci s Európskym parlamentom a Nadáciou medzinárodnej ceny Karola Veľkého. Hostiteľom bola Univerzita v Aachene.

Uvítaciu reč predniesli predseda Martin Schulz, podpredsedníčka Nadácie medzinárodnej ceny Karola Veľkého Bettina Leysen a rektor Univerzity v Aachene Ernst Schmachtenberg.

Audiovizuálny materiál z odovzdávania cien je k dispozícii na požiadanie a bude sprístupnený na nižšie uvedenej webovej stránke:

Sledujte nás na Twitteri: @EUYouthPrize

Sledujte podujatie cez #ECYP2015


Odkazy

Webová stránka Ceny Karola Veľkého pre mládež spolu so zhrnutiami všetkých 28 národných projektov: http://www.charlemagneyouthprize.eu/

Viac informácií o projekte @RealTime WW1: https://twitter.com/RealTimeWW1

Viac informácií o projekte Fronterras – európska (hraničná) čiara: http://www.fronterras.com/

Viac informácií o projekte Social Soccer Cup z Rakúska nájdete na: http://www.socialsoccercup.at

Viac informácií o projekte Podnikanie, riešenie nezamestnanosti nájdete na: https://www.facebook.com/kentro.agrou?fref=ts

Viac informácií o projekte Infoactualidad nájdete na: http://www.ccinf.es/infoactualidad/index.php/carlomagno

Audiovizuálna webová stránka s materiálom z odovzdávania cien: http://audiovisual.europarl.europa.eu/


Ďalšie informácie Vám poskytne:

Armin Wisdorff: (+32) (0)498 98 13 45  - armin.wisdorff@europarl.europa.eu