skip to content

Piškotki na spletni strani EU

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki. Nastavitve piškotkov lahko kadarkoli spremenite.

Nadaljuj
 
 
 

Nagrajenci za leto 2009

PRVA NAGRADA

YOUrope needs YOU! AEGEE Krakov

Projekt "YOUrope needs YOU!" (Evropa te potrebuje!) oblikujejo in načrtujejo člani evropskega združenja študentov AEGEE. Njegov namen je usposobiti dijake po vsej Evropi, da postanejo aktivni člani družbe. Na delavnicah, izvedenih po metodah neformalnega izobraževanja, mladi poglobijo svoje znanje o evropskih zadevah, seznanijo se s priložnostmi, ki jih ponuja Evropa, ter spodbujajo pa jih tudi k temu, da jih izkoristijo. Projekt je zasnovala mednarodna ekipa v sklopu izobraževanja višje stopnje, European School 2, poudarek pa je bil na razvijanju projektov na evropski ravni. Pobudniki projekta so med raziskavo ugotovili, da se pri pouku Evropa pogosto predstavlja kot nekaj umetnega in da je šolska snov omejena zgolj na njeno zgodovino in zemljepisne meje. Učitelji ne uporabljajo interaktivnih in neformalnih učnih metod, kar še zmanjšuje zanimanje dijakov za Evropo ter evropske zadeve in vrednote. Da bi se to spremenilo, se projekt YOUrope needs YOU! obrača na univerzitetne študente, ki so pripravljeni deliti svoje znanje v obliki delavnic na srednjih šolah, in jih usposablja za voditelje teh delavnic. Prva tovrstna usposabljanja so potekala v Nemčiji in na Nizozemskem, še tri pa bodo organizirana na Poljskem, v Španiji in v Turčiji. Udeleženci prejmejo knjižico, ki jo je pripravila projektna ekipa in povzema pomembna dejstva o Evropi in Evropski uniji, večkulturnosti, evropski identiteti in vrednotah ter smernice za organizacijo delavnic. Usposabljanja vodijo strokovnjaki s teh področij. Po končanem usposabljanju udeleženci vodijo delavnice na šolah. Prva takšna delavnica je bila izvedena decembra 2008 na srednji šoli v Gostynu na Poljskem. Študentje so tamkajšnjim dijakom in 30 francoskim študentom iz programa izmenjave predstavili Evropo in možnosti, ki jih ponuja. Najstniki so pokazali veliko zanimanja za to temo in uporabljene metode ter se razveselili spremembe v urniku. Projektno ekipo trenutno sestavljajo prostovoljci sedmih različnih narodnosti iz držav članic EU in iz drugih evropskih držav, ki dijakom z zanosom predstavljajo svojo vizijo strpne in dejavne družbe.

 

DRUGA NAGRADA

Festival Européen de Théâtre Universitaire d'Albi Acthéa

Acthéa je evropski festival univerzitetnih gledaliških in uličnih predstav. V tednu dni se zvrsti kulturni ognjemet mednarodnih gledaliških predstav, raznovrstnih koncertov in uličnih nastopov. Festival se je v desetih letih svojega obstoja dodobra izoblikoval in izpopolnil in je danes največji kulturni dogodek v organizaciji študentov v Albiju. Poteka v mesecu aprilu. Občinstvu sta vsak večer na ogled dve predstavi v mestnem gledališču, ki ju z zanosom odigrajo nadarjeni univerzitetni študentje iz vse Evrope. Teden je zapolnjen z različnimi dejavnostmi ter z dnevom, posvečenim otrokom, na katerem lahko slednji spoznavajo Evropo in njene kulture prek glasbe in uličnih predstav.
Prvo ekipo festivala Acthéa je sestavil Mathieu Lauras, študent tehniške fakultete Ecole des Mines d'Albi-Carmaux, šest let po ustanovitvi te fakultete. Danes festival pripravlja neprofitno študentsko združenje, ki pripada študentski zvezi (BDE) fakultete. Sestavlja ga 30 študentov različnih letnikov, ki se v svojem prostem času kot prostovoljci trudijo za uspešno izvedbo dogodka. Pri tem so jim v veliko pomoč izkušnje iz prejšnjih desetih izvedb festivala.
Acthéa je kulturni dogodek, namenjen širokemu krogu ljudi. V tednu dni se predstavi več kot sto evropskih umetnikov, ki popestrijo mesto in prispevajo k nadaljnjemu razvoju festivala. Glavni namen festivala je odpreti vrata sveta zabave širšemu občinstvu ter približati evropske umetnike Francozom in obratno. Od tod tudi zgolj simbolična vstopnina en evro za gledališke predstave in brezplačni koncerti. Resnični ljubitelji plačajo enkratno ceno treh evrov za ogled vseh predstav v tednu. Študentske gledališke skupine lahko svojo strast do igre z občinstvom delijo v svojem maternem jeziku. Tuje občinstvo razbere sporočilo igralcev na podlagi načina igre in govora ter telesnih gibov in kretenj.
Letošnji festival bo še bolj mednarodno obarvan kot prejšnja leta - v mestnem gledališču v Albiju se bodo predstavile številne francoske in tuje študentske gledališke skupine. Tekmovalo bo osem gledaliških skupin. Prvič bomo imeli priložnost videti skupini iz Srbije in Rusije. Že tretjič bo nastopila tudi gledališka skupina mlajših odraslih invalidov, Papillons Blancs (Beli metulji). Letošnji festival Acthéa 2009 lahko povzamemo v nekaj številkah: proračun 18.680 EUR, osem tekmujočih gledaliških skupin iz Francije in drugih držav, 100 nastopajočih, več kot 200 obiskovalcev gledaliških predstav vsak večer, 1000 plakatov in 8000 letakov, do 200 obiskovalcev na koncertih.

 

TRETJA NAGRADA

Oberkannte Unterlippe Diplomati v gumijastih škornjih

"Oberkante Unterlippe" (Do roba) je pomenljiv naslov ekološko usmerjenega učnega projekta praktične in raziskovalne narave, v sklopu katerega mladi iz Nizozemske, Poljske in Madžarske skupaj s svojimi gostitelji iz Soesta obravnavajo temo svetovne politične razsežnosti. Izraz "Oberkante Unterlippe" v vsakdanjem govoru pomeni, da je mera polna ali da se bo tekočina v sodu vsak čas začela zlivati čez rob. Tukaj pa se nanaša na čedalje večjo nevarnost visoke vodne gladine in poplavljanja na gosto naseljenih kulturnih območjih srednje Evrope, kjer je bil naravni tok voda umetno preusmerjen, domnevno zaradi industrijskega napredka. "Oberkante Unterlippe" je tudi ime posebne študije regionalnega načrtovanja o spodnjem toku reke Lippe, ki je pritok Rena.
Projekt obravnava politični izziv varstva pred poplavami z dveh strani: kot demokratični izziv za lokalno oblast in kot nalogo, ki presega teritorialne meje. Poplave poleti 2007 so nas ponovno opozorile, da je treba varstvo pred poplavami nujno prednostno obravnavati, zato da prebivalci v bližini rek v obdobjih slabega vremena ne bodo živeli v nenehnem strahu pred tem, da bi reke prestopile svoje bregove. Ljudje smo glavni povzročitelji podnebnih sprememb in torej tudi z njimi povezanih težav s poplavljanjem, zato je naša dolžnost, da najdemo rešitve za to. Ker na težave poplavljanja ne gledamo kot na zgolj lokalno težavo, smo se povezali z mladimi v mestih, ki so pobratena z našim: Strzelce Opolskie (Poljska), Sárospatak (Madžarska) in Kampen (Nizozemska). Zaupali smo jim rezultate svoje študije o reki Lippe in jih povabili k praktični razpravi o tej temi na kraju samem, saj narava in okoljska zaščita ne poznata meja: analiza težav in razvoj ukrepov morata potekati na čezmejni ravni. Mladi iz pobratenih mest so nato izvedli primerljive študije v svojih državah: o reki Odri v bližini mesta Strzelce Opolskie, o reki Bodrog v mestu Sárospatak in reki Ijssel v mestu Kampen. Te študije smo potem lahko uporabili za primerjavo pri naši skupni raziskavi o poplavnih travnikih ob reki Lippe, ki so bili vrnjeni v njihovo naravno stanje.
Jeseni leta 2007 smo se vsi skupaj, kot mednarodna delovna skupina, zbrali na bregu reke Lippe ter izvedli skupno ekološko in biološko terensko raziskavo "Ali je globalne težave mogoče rešiti z lokalnimi rešitvami?" To je vprašanje, ki smo ga izbrali za osrednjo temo našega projekta in povezuje lokalno ukrepanje s svetovnimi družbenimi nalogami. Prikazati želimo, da se posledice globalizacije vedno občutijo tudi na lokalni ravni in da prizadenejo posameznike. Obenem pa želimo poiskati načine delovanja, ki bodo spodbudili demokratično ukrepanje civilne družbe. S svojim delom nočemo širiti vdanosti v usodo vpričo globalizacije, ampak spodbuditi k sodelovanju in aktivnemu delovanju. To sta pričakovana cilja našega projekta. Poleg tega skupna osredotočenost na nevarnost poplavljanja, ki so ji izpostavljene skupnosti sodelujočih šol, slednje povezuje, zato je ta raziskava veliko več kot le partnerstvo med šolami. Po predstavitvi lokalnih ekoloških študij posameznih skupin smo preživeli deset dni na poplavnih travnikih ob reki Lippe, kjer smo preučevali vidne posledice izvedenega projekta vrnitve teh travnikov v naravno stanje. Razdelili smo se v podskupine mešanih narodnosti, ki so podrobneje preučevale posamezna tematska področja, kot so analiza vode ter študij rastlinskih in živalskih vrst, pripravile pa so tudi grafične in gledališke predstavitve razmer in okolja. Biološka poročila je spremljala ustvarjalna računalniško podprta obdelava in predstavitev rezultatov. Rezultati študij kažejo, da je bila vrnitev reke Lippe v prvotno stanje uspešna, o čemer priča učinkovito okrevanje na novo naseljenih naravnih rastlinskih in živalskih vrst po manjših ali srednje velikih poplavah. Rezultati pa kažejo tudi, da je v bioindikatorjih območja reke Lippe zaznati posledice globalnega segrevanja. Projekt smo zaključili z javno okroglo mizo, na kateri so sodelovali tako nosilci odločanja kot sodelujoči pri projektu. Izvod praktičnih rezultatov in seznam zahtev za politično in ekološko ukrepanje v vseh zadevnih državah smo na koncu poslali pristojnim parlamentom in ministrom. Dr. Peter Liese, evropski poslanec, ki se je tudi udeležil okrogle mize, redno seznanja Evropski parlament in odgovornega komisarja EU. Projekt je bil deležen visokega priznanja strokovnjakov, saj je dobil okoljsko nagrado Severnega Porenja-Vestfalije, ki je bila podeljena v okviru tekmovanja "Jugend forscht" (Mladi raziskovalci), na katerem je nekaj udeležencev projekta predstavilo projekt. Trenutno se pripravljamo na nadaljevanje projekta: jeseni leta 2009 bomo na Nizozemskem organizirali dogodek z delovnim naslovom "Posledice podnebnih sprememb na Nizozemskem" pod vodstvom naših nizozemskih prijateljev. Dogodek bo povezoval mlade iz petih držav (Nizozemska, Poljska, Madžarska, Švedska in Nemčija). To bo naš petnajsti skupni evropski projekt.

 .