skip to content
 
 
 

Evropsko mladinsko nagrado Karla Velikega za leto 2015 je prejel projekt @RealTime WW1

Prvo nagrado je 12. maja na podelitvi evropske mladinske nagrade Karla Velikega za leto 2015 na aachenski univerzi prejel luksemburški projekt na družabnem projektu Twitter @RealTime WW1. Drugo nagrado je prejel projekt Fronterras-European (border) line (Francija), tretjo pa so delili projekti Social Soccer Cup (Avstrija), Entrepreneurship, the Solution against Unemployment (Ciper) in Infoactualidad (Španija). Letno nagrado prejmejo projekti, ki spodbujajo občutek skupne evropske identitete in integracije med mladimi.

Prvo nagrado je podelil predsednik Evropskega parlamenta Martin Schulz, drugo nagrado nekdanji predsednik Evropskega parlamenta Hans-Gert Pöttering, tretjo pa so podelili župan Aachna Marcel Philip, kvestorica Evropskega parlamenta Elisabeth Morin Chartier in predsednik upravnega odbora nagrade Karla Velikega Jürgen Linden.

Prva nagrada: Luksemburg – projekt @RealTime WW1
@RealTime WW1 je projekt študentov magistrskega študija novejše evropske zgodovine na Univerzi v Luxembourgu. Od začetka leta 2014 na uporabniškem računu na Twitterju @RealTimeWW1 v samo nekaj vrsticah opisujejo življenje med prvo svetovno vojno; kot sami pravijo: „ne kot zgodbo zmagovalcev in poražencev, ampak kot čas, ko so številne matere, ne glede na narodnost, živele v strahu za svoje sinove v vojaških bolnišnicah. Čas, ko so moški na vseh frontah pisali podobna ljubezenska pisma, ne da bi vedeli, ali bodo še kdaj videli svoje najdražje. Čas, ko so vojaki v strelskih jarkih peli enake božične pesmi in molili enak očenaš, samo v drugih jezikih.“

Študentje so veliko zgodbo o prvi svetovni vojni razbili v manjše in osebne zgodbe, pri tem pa vojno vseh vojn približali današnjemu času in z vsakodnevno uporabo nekaj izrazov odprli nov pogled na današnje politične in socialne prednostne naloge – skozi oči vojakov, medicinskih sester, šolarjev, umetnikov, kmetov in aktivistov, ki so vsi v enaki meri upali, da se bo vojna kmalu končala. @RealTime WW1 sedaj spremlja že več kot 8700 bralcev.

https://twitter.com/RealTimeWW1

Druga nagrada: Francija – projekt Fronterras-European (border) line
Projekt Fronterras-European (border) line je začela skupina 28 mladih evropskih državljanov, od katerih so štirje živeli na zunanji meji Evropske unije. Vzpostavili so spletno mesto, ki združuje zanimive zgodbe o življenju na evropskih mejah oziroma prečkanju teh meja.

Pravijo, da „abstrakten koncept „meje“ postane resničnost, ko ga gledamo skozi oči tistih, ki se z njimi vsakodnevno soočajo. Pomagati želimo ljudem, da spoznajo Evropo skozi meje, ki so ji bile samovoljno določene dolgo časa nazaj in ki so iz nje ustvarile raznoliko celino, kot je poznamo danes.“

http://www.fronterras.com/


Tretja nagrada – prejeli so jo naslednji trije projekti:

Avstrija – projekt Social Soccer Cub
The Social Soccer Cup (SSC) je mednarodni nogometni turnir za mlade in socialne ustanove iz vse Evrope. Mladi iz mladinskega centra ClickIn ga organizirajo za mlade iz drugih držav, njegov namen pa je združiti mlade iz različnih evropskih držav, premagati predsodke in spodbuditi druge skupne projekte.

http://www.socialsoccercup.at

Ciper – projekt Entrepreneurship, the Solution against Unemployment
Entrepreneurship, the Solution against Unemployment je bil večstranski projekt izmenjave mladih, ki je med mladimi udeleženci spodbujal razpravo. Osrednje teme so bile: brezposelnost, emigracija, podjetništvo in neformalno izobraževanje.  

https://www.facebook.com/kentro.agrou?fref=ts

Španija – projekt Infoactualidad
Infoactualidad je spletni časopis Fakultete za informacijske znanosti (Univerza Complutense v Madridu) s 140 študenti novinarstva, ki delajo kot novinarji. Od začetka njegovega delovanja leta 2012 se je tam usposabljalo več kot 400 dodiplomskih študentov. Infoactualidad ima mrežo študentov „dopisnikov“, ki sodelujejo v programu Erasmus in delajo po vsej Evropi.

http://www.ccinf.es/infoactualidad/index.php/carlomagno


Nagrada

Najbolje uvrščeni projekti bodo prejeli sredstva v višini 5000 EUR, 3000 EUR in 2000 EUR. Njihovi predstavniki bodo poleg tega povabljeni, da v prihodnjih mesecih obiščejo Evropski parlament v Bruslju.

Predstavniki 28 projektov, ki so sodelovali, so bili povabljeni na podelitev nagrade, ki je potekala 12. maja v Aachnu, prejeli pa so tudi diplomo in medaljo.

Podelitev nagrade sta skupaj organizirala Evropski parlament in Fundacija za mednarodno nagrado Karla Velikega, potekala pa je na aachenski univerzi.

Pozdravne nagovore so imeli predsednik Evropskega parlamenta Martin Schulz, podpredsednica Fundacije za mednarodno nagrado Karla Velikega Bettina Leysen in rektor aachenske univerze Ernst Schmachtenberg.

Avdiovizualno gradivo s podelitve je na voljo na zahtevo in bo dostopno na spodaj navedenem spletnem mestu.

Sledite nam na Twitterju: @EUYouthPrize

Sledite dogodku prek #ECYP2015


Povezave

Spletno mesto mladinske nagrade Karla Velikega s povzetki vseh 28 nacionalnih projektov: http://www.charlemagneyouthprize.eu/sl/introduction.html

Več informacij o projektu @RealTime WW1: https://twitter.com/RealTimeWW1

Več informacij o projektu Fronterras-European (border) line: http://www.fronterras.com/

Več informacij o projektu Social Soccer Cub iz Avstrije: http://www.socialsoccercup.at

Več informacij o projektu Entrepreneurship, the Solution against Unemployment: https://www.facebook.com/kentro.agrou?fref=ts

Več informacij o projektu Infoactualidad: http://www.ccinf.es/infoactualidad/index.php/carlomagno

Avdiovizualno spletno mesto z gradivom s podelitve: http://audiovisual.europarl.europa.eu/

Dodatne informacije:

Armin Wisdorff: +32/498 98 13 45 – armin.wisdorff@europarl.europa.eu