skip to content
 
 
 

Pravila tekmovanja

Člen 1: Tematika tekmovanja

Evropski parlament in Fundacija za mednarodno nagrado Karla Velikega iz Aachna vabita mlade iz vseh držav članic EU, da sodelujejo na tekmovanju na temo razvoja EU, povezovanja in vprašanj evropske identitete.

Evropska mladinska nagrada Karla Velikega se podeli projektom, ki:

 • spodbujajo evropsko in mednarodno razumevanje,
 • krepijo razvoj skupnega občutka evropske identitete in povezanosti,
 • so zgled mladim v Evropi in kažejo/prikazujejo dejanske zglede Evropejcev, ki živijo kot ena skupnost.

Poudarek projektov je lahko na organizaciji različnih mladinskih prireditev, izmenjavah za mlade ali na spletnih projektih evropskih razsežnosti.

Člen 2: Rok za prijavo

Rok za prijavo je podaljšan do 18. februarja 2019!

Prijavnice je treba izpolniti na spletni strani evropske mladinske nagrade Karla Velikega (www.charlemagneyouthprize.eu).

Za več informacij se lahko obrnete na sekretariat nagrade na naslovu: ECYP2019@ep.europa.eu

Člen 3: Pogoji za sodelovanje

Kandidati morajo biti stari od 16 do 30 let in morajo biti državljani katere izmed 28 držav članic Evropske unije ali v eni od njih imeti stalno prebivališče.

Prijavijo se lahko posamezno ali kot skupina; skupinske ali večnacionalne projekte lahko prijavijo samo v eni državi, ki je neposredno povezana s projektom.

Prijave so mogoče v vseh uradnih jezikih Evropske unije.


Prijavljeni projekti so se morali že pričeti in:


a) se bodisi končati med 1. januarjem 2018 in 28. januarjem 2019 bodisi
b) še potekati.


Vse prijave morajo vsebovati naslednje podatke:

 • prijaviteljev priimek in ime; če gre za skupino ali organizacijo, pa priimek in ime odgovorne osebe
 • država stalnega prebivališča,
 • državljanstvo,
 • datum rojstva,
 • elektronski naslov,
 • telefonsko številko,
 • spletno mesto (če je na voljo),
 • ime projekta,
 • povzetek v angleščini, francoščini ali nemščini,
 • državo, v kateri je projekt vložen,
 • podroben opis projekta,
 • izjava o sredstvih EU.

Sprejeti bodo samo projekti, vloženi s spletnim obrazcem.

Člen 4: Izločitev iz sodelovanja

Zavrnejo se naslednji projekti:

 • projekti, ki so šele v fazi načrtovanja in se še niso začeli,
 • projekti, ki jih vložijo osebe, zaposlene v evropskih institucijah in v Fundaciji za mednarodno nagrado Karla Velikega iz Aachna,
 • akademske naloge in objave,
 • projekti, ki so prejeli več kot 50 % sredstev od institucij EU za kritje stroškov dejanske izvedbe katere od faz projekta (razen tekočih stroškov, na primer za udeležence),
 • projekti, ki so že prejeli nagrado katere izmed evropskih institucij, vključno z zadnjimi tremi evropskimi zmagovalci prejšnjih evropskih mladinskih tekmovanj za nagrado Karla Velikega,
 • projekti, vloženi osebno ali po pošti, z nepopolno prijavnico ali če je prijavnica poslana v več delih.

Člen 5: Merila ocenjevanja

Projekti bodo ovrednoteni po naslednjih načelih:

 • izpolnjevati morajo cilje tekmovanja: spodbujajo evropsko in mednarodno razumevanje, krepijo razvoj skupnega občutka evropske identitete in prikazujejo dejanske zglede Evropejcev, ki živijo kot ena skupnost,
 • prednost bodo imeli projekti, ki jih bodo skupaj pripravili mladi iz več držav članic,
 • pozornost bo namenjena prostovoljnim projektom.

Člen 6: Izbirni postopek

Zmagovalec evropske mladinske nagrade Karla Velikega bo izbran v dveh korakih.

Prvi korak: državne komisije, sestavljene iz najmanj dveh poslancev Evropskega parlamenta in predstavnika mladinskih organizacij, bodo do 15. marca 2019 iz vseh 28 držav članic izbrale po enega državnega zmagovalca.

Drugi korak: evropska komisija, sestavljena iz treh poslancev Evropskega parlamenta, predsednika Evropskega parlamenta in štirih predstavnikov Fundacije za mednarodno nagrado Karla Velikega iz Aachna, bo med 28 projekti, ki jih bodo poslale državne komisije, do 11. aprila 2019 izbrala končnega zmagovalca.

Odločitev evropske izbirne komisije je dokončna. Komisija si pridržuje pravico, da zavrne vse prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev tekmovanja.

Člen 7: Nagrada

Nagrada za najboljši projekt je 7500 EUR, druga nagrada znaša 5000 EUR, tretja pa 2500 EUR.

Predstavniki vseh 28 izbranih nacionalnih projektov bodo povabljeni na slovesno podelitev nagrade, ki bo 28. maja 2018 v Aachnu v Nemčiji.

Nagrade za najboljše tri projekte bosta podelila predsednik Evropskega parlamenta in predstavnik Fundacije za mednarodno nagrado Karla Velikega iz Aachna.

Kot del nagrade bodo nagrajenci povabljeni na obisk Evropskega parlamenta (v Bruslju ali v Strasbourgu).

Člen 8: Avtorske pravice

Evropski parlament in Fundacija za mednarodno nagrado Karla Velikega iz Aachna si pridržujeta pravico, da posredovano gradivo uporabita za predstavitve, v medijih ter v oglaševalske namene.

Člen 9: Odgovornost

Prireditelja ne odgovarjata za odpoved, preložitev ali spremembo tekmovanja zaradi nepredvidenih okoliščin. Močno priporočamo, da z vložitvijo prijav ne odlašate do zadnjega. Zaradi počasnega delovanja interneta, težav s strežniki ali drugih težav, ki niso v rokah prirediteljev, utegne rok preteči, prijava pa se ne bi uspešno prenesla.

Člen 10: Sprejetje pravil

Udeleženci tega tekmovanja v celoti sprejemajo vse navedene pogoje.