Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
The next CULT Committee meeting

The constituent meeting will take place in Brussels on Thursday, 10 July 2014.
 
 

 
Další informace
 
 
Poslední tisková komuniké
Všechny záznamy  
CULT 10-04-2014 - 15:27  

An informal deal with Council on revised rules to help member states recover cultural objects unlawfully removed from their territory was endorsed by the Culture and Education Committee on Thursday by 14 votes to one.

Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
1.    kulturních aspektů Evropské unie, zejména:
a)    zlepšování znalostí a šíření kultury,
b)    ochrany a podpory kulturní a jazykové rozmanitosti,
c)    zachování a ochrany kulturního dědictví, kulturní výměny a umělecké tvorby,
 
2.    vzdělávacích politik Evropské unie včetně vysokoškolského vzdělávání v Evropě, podpory systému
       evropských škola a celoživotního vzdělávání;
 
3.    audiovizuální politiky a kulturních a vzdělávacích aspektů informační společnosti;
 
4.    politiky péče o mládež a rozvoje politiky sportu a politiky využívání volného času;
 
5.    informační a mediální politiky;
 
6.    spolupráce v oblasti kultury a vzdělávání se třetími zeměmi a vztahů s příslušnými mezinárodními organizacemi a institucemi.
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Vítejte na internetových stránkách Výboru pro kulturu a vzdělávání. Najdete zde informace o naší práci, například pořady jednání našich příštích schůzí nebo návrhy zpráv a pozměňovacích návrhů k nim, a informace o členech výboru, které Vám umožní je přímo kontaktovat. Můžete také sledovat schůze výboru živě na internetu.
 
Výbor v rámci Parlamentu odpovídá za vzdělání, kulturu, mládež, sport a kulturní a vzdělávací aspekty mediální politiky EU. Je postaven na roveň vládám členských států při přijímání nových právních předpisů a dohledu nad programy EU v uvedených oblastech. To zahrnuje program celoživotního vzdělávání, který financuje program výměny studentů Erasmus, program Kultura 2007, který podporuje evropská hlavní města kultury, a program Media 2007, který pomohl financovat produkci řady úspěšných evropských filmů, jako je film Milionář z chatrče. Výbor rovněž pořádá veřejná slyšení, aby shromáždil názory odborníků na různě stránky své práce.
 
Jsem hrdý na to, že jsem předsedou tohoto výboru, a doufám, že Vám tyto internetové stránky usnadní sledování jeho činnosti.
 
Doris Pack
Předsedkyně, Výbor pro kulturu a vzdělávání