Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
Latest news

  • The next ENVI Committee meeting (hearing of the EFSA Executive Director Designate Dr Bernhard Url) will take place on 14 April 2014 from 19.00 – 21.00 in Strasbourg, in building Louise Weiss - Room: (1.4).
 
 

   
 
Nenechte si ujít
 
Hearing of the EFSA Executive Director Designate

On 14 April 2014 from 19:00 to 21:00 in Strasbourg, Dr Bernhard Url, European Food Safety Authority Executive Director Designate will be heard by the Committee on Environment, Public Health and Food Safety, following his nomination by the EFSA Management Board on 20 March 2014.
Dr Url, who is currently EFSA’s acting Executive Director, was one of the candidates shortlisted by the European Commission after an open competition and who were interviewed by the Board. The European Parliament will subsequently submit an opinion on the appointment to the chair of EFSA’s Management Board, Sue Davies The opinion is taken into consideration before the Board makes its final decision on the appointment. The recruitment was initiated following the departure in September 2013 of Catherine Geslain-Lanéelle, who was EFSA Executive Director for seven years.
 

   
 
Působnost stálých výborů
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
1.    politiky v oblasti životního prostředí a opatření pro ochranu životního prostředí týkajících se zejména:
a)    znečištění ovzduší, půdy a vody, nakládání s odpadem a jeho recyklace, nebezpečných látek a přípravků, hladiny hluku, změn klimatu a ochrany biologické rozmanitosti,
b)    udržitelného rozvoje,
c)    mezinárodních a regionálních opatření a dohod majících za cíl ochranu životního prostředí,
d)    nápravu škod na životním prostředí,
e)    civilní ochrany,
f)    Evropské agentury pro životní prostředí,
g)    Evropské agentury pro chemické látky;
 
2.    veřejného zdraví, zejména:
a)    činností a specifických programů v oblasti veřejného zdraví,
b)    léčivých a kosmetických přípravků,
c)    zdravotních aspektů bioterorismu,
d)    Evropské agentury pro léčivé přípravky a Evropského centra pro prevenci a kontrolu nakažlivých chorob;
 
3.    otázek bezpečnosti potravin, a to zejména:
a)    označování a bezpečnosti potravin;
b)    veterinárních právních předpisů týkajících se ochrany před nebezpečím poškození lidského zdraví, hygienické kontroly potravin a systémů jejich výroby,
c)    Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a Evropského potravinového a veterinárního úřadu.
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Vítejte
 
 

Vítejte na webové stránce výboru ENVI
 
S počtem 71 členů je náš výbor největším legislativním výborem v Evropském parlamentu. Usilujeme o to, aby právní předpisy v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti potravin odrážely mnoho otázek, které znepokojují občany v celé Evropě. Evropský parlament získal pravomoci jako spolutvůrce právních předpisů ve velké většině otázek projednávaných ve výboru ENVI, který se tak stal jedním z nejvlivnějších výborů.
 
Naše práce v oblasti politiky životního prostředí zahrnuje témata sahající od regulace toxických chemických látek až k zachování biologické rozmanitosti v Evropě. Výbor se rovněž snaží podporovat koncepci udržitelné Evropy, která účinněji využívá své zdroje. Boj proti změně klimatu je ústředním tématem práce našeho výboru.
 
Nedávné skandály s potravinami v členských státech zdůraznily potřebu větší bezpečnosti potravin. Kriticky posuzujeme právní předpisy týkajících se regulace potravin. V popředí zájmu výboru ENVI je zlepšení informovanosti spotřebitele, např. prostřednictvím jasnějšího a jednoznačnějšího označování výrobků.
 
V oblasti veřejného zdraví se výbor ENVI snaží navrhovat evropské řešení problémů týkajících se zdraví. Nedávné příklady naší práce zahrnují bezpečnost farmaceutických a kosmetických výrobků, boj proti padělání léčiv a ochranu práv pacientů.
 
Doufáme, že tato webová stránka vám poskytne lepší přehled o naší práci, a budeme vděčni za vaše připomínky k otázkám, které vás zajímají.
 
Matthias Groote