Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
Next LIBE committee meetings

 
Hearings of Commissioners-designate falling into the competence of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs:
 
- Monday 29 September, 18.30 - 21.30 (Günther OETTINGER): Joint hearing ITRE/CULT, LIBE associated
- Tuesday, 30 September, 13.30 - 16.30 (Dimitris AVRAMOPOULOS): LIBE hearing
- Wednesday, 1st October, 13.30 - 16.30 (Věra JOUROVÁ): Joint hearing LIBE/ IMCO/ JURI/ FEMM
- Monday, 6 October, 18.30 - 21.30 (Andrus ANSIP): IMCO hearing, LIBE associated
- Tuesday, 7 October, 9.00 - 12.00 (Frans TIMMERMANS): Open Conference of Presidents, LIBE, AFCO, JURI Chairs will participate.
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 

   
 
Nenechte si ujít
Všechna sdělení  
Hearing of Commissioner-Designate Dimitris AVRAMOPOULOS

The LIBE Committee will hold an exchange of views with Mr AVRAMOPOULOS on 30.09.14 at 13.30 in Brussels. Mr Avramopoulos has been designated for the portfolio of Migration and Home. His main tasks will be developing a new policy on regular migration, while at the same time tackling robustly irregular migration. He will also be in charge of ensuring full implementation of the Common European Asylum System.

   
Hearing of Commissioner-Designate Günter OETTINGER

The ITRE and CULT Committees will hold the hearing of Commissioner Designate Mr Oettinger on 29.09.14 from 18.30 in Brussels. Mr Oettinger has been designated for the portfolio of Digital Economy and Society. LIBE Committee is associated to this hearing as far as data protection, freedom of expression, freedom of information, freedom and pluralism of the media and cultural and linguistic diversity matters are concerned.

 
Další informace
 
Hearing of Commissioner-Designate Vera JOUROVÁ

The LIBE, IMCO, JURI and FEMM Committees will hold an exchange of views with Mrs Jourová on 1.10.14 at 13.30 in Brussels. Mrs Jourová has been designated for the portfolio of Justice, Consumers and Gender Equality. LIBE Committee will interview Mrs Jourovà on issues related to the development and establishment of an area of justice falling under its competences, namely judicial cooperation in criminal matters, as well as data protection and the protection of fundamental rights in general.  

 
Další informace
 
Mini-hearing on Council of Europe Convention on Cyber-Crime

On Wednesday, 24th September from 15.00 to 16.30 in meeting room Paul-Henri Spaak (PHS) the LIBE Committee will hold a mini-hearing during which a Council of Europe' representative, EDPS and EU data protection authorities will give presentations on the works in the Council of Europe's Cyber- Crime Convention about transborder access to stored computer data.

   
 
Poslední tisková komuniké
Všechny záznamy  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
1.    ochrany občanských práv, lidských práv a základních svobod na území Evropské unie, včetně ochrany menšin, ve smyslu Smluv a Listiny základních práv Evropské unie;
2.    opatření nezbytných pro boj se všemi formami diskriminace jinými než diskriminace na základě pohlaví nebo s diskriminací, ke které dochází na pracovišti nebo na trhu práce;
3.    právních předpisů v oblasti transparentnosti a ochrany fyzických osob při zpracování osobních údajů;
4.    vytváření a rozvíjení prostoru svobody, bezpečnosti a práva při dodržování zásad subsidiarity a proporcionality, zejména:
 
a)    opatření týkajících se vstupu a pohybu osob, přistěhovalecké a azylové politiky,
b)    opatření týkajících se společné správy vnějších hranic,
c)    opatření týkajících se policejní a soudní spolupráce v trestních věcech, včetně terorismu, a věcných a procesních opatření v souvislosti s vytvořením soudržnějšího přístupu Unie k trestnímu právu;
 
5.    Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, Agentury Evropské unie pro základní práva, Evropského policejního úřadu (Europol), Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust), Evropské policejní akademie (CEPOL), Úřadu evropského veřejného žalobce a jiných institucí a subjektů činných v těchto oblastech;
6.    zjištění zjevného nebezpečí závažného porušení společných zásad členských států ze strany členského státu.
 
 
Dnešní vysílání
 
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Jako předseda Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) Vás srdečně vítám na těchto stránkách.
 
Do působnosti výboru LIBE patří naprostá většina právních předpisů a demokratický dohled v rámci politiky v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Přitom výbor LIBE dbá na důsledné dodržování Listiny základních práv v EU, Evropské úmluvy o lidských právech a posilování evropského občanství.
 
Náš výbor je při své činnosti neustále v kontaktu s Evropskou komisí (která zastupuje evropské zájmy) a Radou ministrů (která zastupuje vlády a národní zájmy 28 členských států) a úzce spolupracuje s vnitrostátními parlamenty. Mimoto probíhají pravidelné výměny se zástupci soudnictví, donucovacími orgány, akademickou obcí a občanskou společností.
 
Politika v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, která plně respektuje vnitrostátní právní pořádek, je zaměřena na řešení problémů společného zájmu na evropské úrovni, a zahrnuje například: boj proti mezinárodní trestné činnosti a terorismu, ochrana základních práv, zajištění ochrany údajů a soukromí v digitálním věku, boj proti diskriminaci založené na rasovém či etnickém původu, náboženském vyznání, víře, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci.
 
Výbor LIBE bude i nadále usilovat o budování plodného dialogu se všemi zainteresovanými stranami, a zejména s občany.