Hjem

 
Seneste nyt
 
Latest news

  • The next ENVI Committee meeting (hearing of the EFSA Executive Director Designate Dr Bernhard Url) will take place on 14 April 2014 from 19.00 – 21.00 in Strasbourg, in building Louise Weiss - Room: (1.4).
 
 

   
 
Højdepunkter
 
Hearing of the EFSA Executive Director Designate

On 14 April 2014 from 19:00 to 21:00 in Strasbourg, Dr Bernhard Url, European Food Safety Authority Executive Director Designate will be heard by the Committee on Environment, Public Health and Food Safety, following his nomination by the EFSA Management Board on 20 March 2014.
Dr Url, who is currently EFSA’s acting Executive Director, was one of the candidates shortlisted by the European Commission after an open competition and who were interviewed by the Board. The European Parliament will subsequently submit an opinion on the appointment to the chair of EFSA’s Management Board, Sue Davies The opinion is taken into consideration before the Board makes its final decision on the appointment. The recruitment was initiated following the departure in September 2013 of Catherine Geslain-Lanéelle, who was EFSA Executive Director for seven years.
 

   
 
De stående udvalgs sagsområder
 
Dette udvalgs sagsområde omfatter:
1.    miljøpolitik og miljøbeskyttelsesforanstaltninger, herunder især vedrørende:
a)    luft-, jord- og vandforurening, affaldshåndtering og genvinding, farlige stoffer og præparater, støjniveauer, klimaforandring og beskyttelse af den biologiske mangfoldighed
b)    bæredygtig udvikling
c)    internationale og regionale foranstaltninger og aftaler med henblik på miljøbeskyttelse
d)    afhjælpning af miljøskader
e)    civilbeskyttelse
f)    Det Europæiske Miljøagentur
g)    Det Europæiske Kemikalieagentur
 
2.    folkesundhed, herunder især:
a)    programmer og specifikke aktioner inden for folkesundhed
b)    lægemidler og kosmetiske produkter
c)    sundhedsaspekterne af bioterrorisme
d)    Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme
 
3.    fødevaresikkerhed, herunder især:
a)    fødevarers mærkning og sikkerhed
b)    veterinærlovgivning om beskyttelse mod sundhedsrisici for mennesker; sundhedskontrol af fødevarer og fødevareproduktionssystemer
c)    Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og Det Europæiske Fødevare- og Veterinærkontor.
 
Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkommen
 
 

Velkommen til webstedet for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI).
 
ENVI er med sine 71 medlemmer Europa-Parlamentets største udvalg. ENVI sørger for, at de europæiske borgeres bekymringer vedrørende miljø, sundhed og fødevaresikkerhed afspejles i lovgivningen på disse områder. Europa-Parlamentet har fået medlovgivende beføjelser på størstedelen af de områder, der drøftes i ENVI, hvilket gør det til et af de mest indflydelsesrige udvalg.
 
Inden for miljøpolitikken beskæftiger ENVI sig med spørgsmål, der rækker fra regulering af giftige kemikalier til beskyttelse af biodiversiteten i Europa. Udvalget arbejder desuden for fremme af et ressourceeffektivt og bæredygtigt Europa. Bekæmpelse af klimaændringer er et centralt element i udvalgets arbejde.
 
De seneste fødevareskandaler i medlemsstaterne har understreget behovet for bedre fødevaresikkerhed. ENVI kaster et kritisk blik på lovgivningen på fødevareområdet. Bedre forbrugeroplysning, f.eks. ved hjælp af klar og entydig varemærkning, er et hovedanliggende for ENVI.
 
Når det gælder folkesundhed, bestræber ENVI sig på at finde europæiske løsninger på sundhedsmæssige udfordringer. De seneste eksempler på dette arbejde omfatter sikkerhed af lægemidler og kosmetiske midler, bekæmpelse af forfalskede lægemidler og beskyttelse af patientrettigheder.
 
Vi håber, at dette websted vil give bedre indsigt i vores arbejde, og vi opfordrer dig til at skrive kommentarer til de emner, som interesserer dig.
 
Matthias Groote