Αρχική σελίδα

 
Τελευταία νέα
 
ITRE latest news

 
Work in progress: ITER listing (updated weekly)
 
Newsletter:  Issue 4/2014 - Previous issues
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
Latest studies: 

   
 
Μη χάσετε:
 
"One of Us" Citizens’ Initiative – Public Hearing, 10.04.2014

A public hearing on the European Citizens’ Initiative "One of Us" will be organised on 10.04.2014 in the European Parliament’s premises in Brussels, room JAN 4Q2, from 09.00 to 12.30.
 
The initiative asks the EU to prohibit the financing of activities which presuppose the destruction of human embryos, especially in the areas of research, development aid and public health.
 
The event is organised jointly by the Committee on Development, the Committee on Industry, Research and Energy and the Committee on Legal Affairs, in association with the Petitions Committee.
 
Deadline for registration: 06.04.2014.
 
For more information contact us: ECI.Hearing.OneOfUs@ep.europa.eu

   
ITRE Committee delegation to Italy

Members from the ITRE Committee travelled to Milan and Venice between 26 - 28 March and visited Italian innovation centres, research centres and entrepreneurial associations. The programme of the visit covered issues relating to the committee's fields of competence, such as industrial policy, SME, ICT, research matters and energy.

   
ITRE Committee delegation to ACER

ITRE Committee delegation visited the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) Headquarters in Ljubljana from 19 to 20 March. The programme of the visit covered issues relating to the committee's fields of competence such as the Regulation on Energy Market Integrity and Transparency (REMIT) implementation, the Energy Infrastructure Package, the completion of the internal energy market and future perspectives for energy policy in the EU.

   
 
Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου
Όλες οι μαγνητοσκοπήσεις  
PETI DEVE JURI ITRE 09-04-2014 - 15:13  

The “One of Us” European Citizens’ Initiative campaign to ban EU funding for activities that “presuppose the destruction of human embryos” will get a public hearing in the European Parliament on Thursday 10 April at 09.00. Its petition has been signed by 1.7 million EU citizens.

Παρουσίαση και αρμοδιότητες
 
Επιτροπή αρμόδια για:
 
  1. τη βιομηχανική πολιτική της Ένωσης και την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, ιδίως σχετικά με τα μέτρα που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις·
  2. την πολιτική ενέργειας της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας·
  3. την πολιτική για το διάστημα·
  4. τις δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών, του Κεντρικού Γραφείου Πυρηνικών Μετρήσεων, καθώς και το JET, το ITER και άλλα προγράμματα του ιδίου τομέα·
  5. τα μέτρα της Ένωσης που αφορούν την ενεργειακή πολιτική γενικώς, την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και της ενεργειακής αποτελεσματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και ανάπτυξης διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα της ενεργειακής υποδομής·
  6. τη Συνθήκη Ευρατόμ και τον Οργανισμό Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ΕSΑ), την πυρηνική ασφάλεια, την παύση λειτουργίας πυρηνικών εγκαταστάσεων και την διάθεση πυρηνικών αποβλήτων·
  7. την κοινωνία των πληροφοριών και την τεχνολογία των πληροφοριών συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και ανάπτυξης διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα της υποδομής των τηλεπικοινωνιών.
 
Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Καλωσόρισμα
 
 

Καλώς ορίσατε στον ιστότοπο της Επιτροπής ITRE!
 
Μέχρι τις επόμενες εκλογές, τα μέλη της ITRE θα συνεχίσουν να συμβάλλουν στον καθορισμό πολιτικών και ενός μακροπρόθεσμου νομοθετικού πλαισίου με στόχο μια καλύτερη και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη.
 
Η Επιτροπή ITRE θα ασχοληθεί με νομοθετικές προτάσεις για την Έρευνα• η πολιτική της ΕΕ για την έρευνα πρόκειται να επαναπροσδιορισθεί κατά τα προσεχή έτη και να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις. Η τηλεπικοινωνιακή δραστηριότητα θα καταστεί πιο ανταγωνιστική και οι τιμές για τους καταναλωτές θα κατέβουν.
 
Στον σημαντικό τομέα της Ενέργειας, η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες της και να δώσει λύσεις. Καταβάλλονται υπέρογκα ποσά για την εισαγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Είναι σημαντικό να υπάρχει διαθέσιμη ενέργεια στους πολίτες και τη βιομηχανία και μάλιστα σε προσιτές τιμές. Η απόδοση της ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου είναι επίσης θέματα που την απασχολούν.
 
Οι νέες εξελίξεις και η καινοτομία, και στον τομέα του Διαδικτύου και της Τεχνολογίας των Επικοινωνιών, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για τους πολίτες και τη βιομηχανία.
 
Αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και να λαμβάνουμε τις καλύτερες αποφάσεις για τη ζωή των πολιτών, χρειαζόμαστε τη βοήθεια των πολιτών και χρειαζόμαστε να ανταλλάσσουμε πληροφορίες με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Μόνο με ένα συνεχή διάλογο θα μπορέσουμε να εξεύρουμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στις διάφορες θέσεις. Σκοπός του παρόντος ιστότοπου είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με το έργο της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας.
 
Amalia Sartori