Τελευταία νέα

14-01-2015 - 17:04
Extraordinary meeting of the ITRE Committee: Creation of a European Energy Union, Presentation by the Vice-President of the Commission for Energy Union Maros Sefcovic

An extraordinary Committee Meeting will be held on Monday, 9 March (19.30 - 21.30) in WIC 100 (Strasbourg).  • Recent Publications:
Study on "Ocean Research in Horizon 2020: The Blue Growth Potential"
Study on "Recovery of Rare Earths from Electonic Wastes: An Opportunity for High-Tech SMEs"
Study on "EU Energy Governance for the Future"
Study on "TTIP Impacts on European Energy Markets and Manufacturing Industries"
Briefing note on 'Recent trends in Energy prices'

To request study: Poldep-Economy-Science@europarl.europa.eu

Μη χάσετε:

Hearing on "Impact of TTIP on ITRE policy areas" - 24.02.15

17-02-2015 - 11:33
27340 POSTER EN.jpg

The Committee on Industry, Research and Energy will hold a public hearing jointly with the Committee on International Trade on the Transatlantic Trade and Investment Partnership trade agreement - which is currently being negotiated with the US. The hearing will be held on 24.02.15 and will focus particularly on the TTIP's potential impact on the EU's industrial, research, innovation and energy policies.

Better regulation, the digital economy and society: committee debates - 23-24.02.15

17-02-2015 - 11:32

The Committee on Industry, Research and Energy will discuss the issue of better regulation in the policy areas for which it is responsible together with Commission First Vice-President Frans Timmermans on 23.02.15. The Committee will also hold a structured dialogue with Günther Oettinger, Commissioner for Digital Economy and Society on 24.02.15.

Ocean Research in Horizon 2020: The Blue Growth Potential

09-02-2015 - 17:14
Study

This study, provided by the Policy Department A at the request of the ITRE committee, aims to provide a description of the key blue growth sectors of the economy along with the EU potential to exploit them in a sustainable and competitive manner. Apart from the Blue Growth strategy and objectives, it describes its impact on growth and job creation. The report provides an analytical insight as well as policy recommendations on the key issues concerning blue economy and blue growth.

Statement of the EP Delegation to the Seminar on "Energy Security, Energy Efficiency and Interconnection in the Western Balkans and Turkey" (Ankara, 5-6 February)

06-02-2015 - 16:42

Jerzy BUZEK (EPP, PL), chair of the Committee on Industry, Research and Energy, Marian-Jean MARINESCU (EPP, RO), Tonino PICULA (ALDE, S&D), Nikolay BAREKOV (ECR, BG), Neoklis SYLIKIOTIS (GUE/NGL, CY) and Barbara KAPPEL (NI, AT), participating in the seminar on "Energy Security, Energy Efficiency and Interconnection in the Western Balkans and Turkey" in Ankara on 5 and 6 February, issued a statement today.

Recovery of Rare Earths from Electronic Wastes: An Opportunity for High-Tech SMEs

06-02-2015 - 11:32
Study

This document was prepared on behalf of Policy Department A at the request of the Committee on Industry, Research and Energy. It reviews the current level of technology development for the recovery of rare earths from electronic waste and examines the elements that affect its development at the industrial scale and the opportunities arising for high tech SMEs. It also reviews the existing policy framework and provides a set of recommendations for improved implementation of existing actions and new policy measures.

Χρήσιμα έγγραφα

Προσεχείς εκπομπές

09-03-2015 19:30 / 21:30 ITRE

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

24-02-2015 - 15:10
ITRE Συνεδρίαση
24-02-2015 - 09:07
ITRE Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

J. Buzek

Έχοντας θέσει ως κυρίαρχο στόχο της την επανεκβιομηχάνιση, η Επιτροπή ITRE θα πρέπει να επικεντρωθεί σε τέσσερα πεδία προτεραιότητας.

Πρώτο, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το νομικό και οικονομικό πλαίσιο της ΕΕ δίνει στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό τομέα τη δυνατότητα να γίνει πιο καινοτόμος. Αυτό απαιτεί την προσαρμογή και κινητοποίηση των προγραμμάτων Ε&Α και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΕΕ, ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις πραγματικές ανάγκες της βιομηχανίας.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύνδεσμοι