Τελευταία νέα

14-01-2015 - 17:04
Extraordinary meeting of the ITRE Committee: Creation of a European Energy Union, Presentation by the Vice-President of the Commission for Energy Union Maros Sefcovic

ITRE Committee Meeting will be held on Tuesday 14 April 2015 (9.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30) in PHS 3C050, Brussels.



  • Recent Publications:
Study on "Ocean Research in Horizon 2020: The Blue Growth Potential"
Study on "Recovery of Rare Earths from Electonic Wastes: An Opportunity for High-Tech SMEs"
Study on "EU Energy Governance for the Future"
Study on "TTIP Impacts on European Energy Markets and Manufacturing Industries"
Briefing note on 'Recent trends in Energy prices'

To request study: Poldep-Economy-Science@europarl.europa.eu

Μη χάσετε:

Time to revisit summer time?

12-03-2015 - 11:36
Time to revisit summer time?

JURI, ITRE and TRAN Committees organised a public hearing on summer time arrangements. During the hearing experts had an exchange of views with Members on the impact of summer time arrangements in transport and tourism, seasonal time-change on energy consumption and European industry. The Summer Time Directive has also been discussed. The hearing took place on 24 March 2015.

Exchange of views with Commissioners in ITRE Committee

11-03-2015 - 16:34
Maroš Šefčovič

Maroš Šefčovič Miguel ARIAS CAÑETE

On 23 March ITRE Committee welcomed Maroš Šefčovič, Vice-President for Energy Union to discuss next steps in the implementation of the Energy Union Strategy. On 24 March, exchange of views on forthcoming energy and climate policy measures with Miguel Arias Cañete, Commissioner for Climate Action & Energy took place in ITRE Committee.

EU Industrial Policy: Assessment of Recent Developments and Recommendations for Future Policies

06-03-2015 - 10:48
Assessment of Recent Developments and Recommendations for Future Policies

Following disregard in the 1980s, industrial policy has recently attracted policy attention at EU level. The objective of this study provided by Policy Department A at the request of the ITRE Committee, is to establish the state of the art of a coordinated and integrated EU industrial policy. It assesses current initiatives, policies and arrangements and proposes an overview of stakeholders' positions at EU and national levels in order to feed into the debate on how to improve competitiveness and growth in Europe.

Χρήσιμα έγγραφα

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

24-03-2015 - 16:05
TRAN ITRE JURI Συνεδρίαση
24-03-2015 - 15:12
ITRE Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

J. Buzek

Έχοντας θέσει ως κυρίαρχο στόχο της την επανεκβιομηχάνιση, η Επιτροπή ITRE θα πρέπει να επικεντρωθεί σε τέσσερα πεδία προτεραιότητας.

Πρώτο, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το νομικό και οικονομικό πλαίσιο της ΕΕ δίνει στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό τομέα τη δυνατότητα να γίνει πιο καινοτόμος. Αυτό απαιτεί την προσαρμογή και κινητοποίηση των προγραμμάτων Ε&Α και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΕΕ, ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις πραγματικές ανάγκες της βιομηχανίας.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκοντα



Επικοινωνία

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύνδεσμοι