Pagrindinis puslapis

 
Naujausios žinios
 
Latest news

  • The next ENVI Committee meeting (hearing of the EFSA Executive Director Designate Dr Bernhard Url) will take place on 14 April 2014 from 19.00 – 21.00 in Strasbourg, in building Louise Weiss - Room: (1.4).
 
 

   
 
Svarbūs įvykiai
 
Hearing of the EFSA Executive Director Designate

On 14 April 2014 from 19:00 to 21:00 in Strasbourg, Dr Bernhard Url, European Food Safety Authority Executive Director Designate will be heard by the Committee on Environment, Public Health and Food Safety, following his nomination by the EFSA Management Board on 20 March 2014.
Dr Url, who is currently EFSA’s acting Executive Director, was one of the candidates shortlisted by the European Commission after an open competition and who were interviewed by the Board. The European Parliament will subsequently submit an opinion on the appointment to the chair of EFSA’s Management Board, Sue Davies The opinion is taken into consideration before the Board makes its final decision on the appointment. The recruitment was initiated following the departure in September 2013 of Catherine Geslain-Lanéelle, who was EFSA Executive Director for seven years.
 

   
Votes on honey, ETS aviation 2, PRAC fees

During their meeting on 19 March 2014 in Brussels, ENVI Members will vote on the legislative text resulting from negotiations between Parliament and Council representatives on five draft legislative reports among which on amending directive relating to honey, on shipments of waste and on the aviation greenhouse gas emissions. Members will also hold a first exchange of views on Novel foods and will hear the multiannual work programme 2014-2018 of the European Environment Agency, presented by the Executive Director Hans Bruyninckx.

   
 
Naujausi pranešimai spaudai
Daugiau...  
ENVI 19-03-2014 - 18:58  

Draft EU rules that would require EU member states to clamp down on illegal waste shipments within the EU and to non-EU countries were backed by the Environment Committee on Wednesday. These rules, informally agreed with EU ministers, would close legal loopholes and entail more inspections. Member states would have to include in their inspection plans a minimum number of physical checks, and inspectors would be given more powers.

ENVI 19-03-2014 - 17:17  

Draft plans to exempt intercontinental flights' greenhouse gas emissions from the EU Emissions Trading Scheme (ETS) until the start of 2017 were rejected by Environment Committee MEPs on Wednesday, even though they had been informally agreed with EU ministers. Parliament as whole will vote on the file on Thursday, 3 April.

Nuolatinių komitetų įgaliojimai ir pareigos
 
Komitetas yra atsakingas už:
1.    aplinkos politiką ir aplinkosaugos priemones, visų pirma:
a)    oro, dirvožemio ir vandens taršą, atliekų tvarkymą ir perdirbimą, pavojingas medžiagas ir preparatus, triukšmo lygius, klimato kaitą, biologinės įvairovės apsaugą,
b)    tvarų vystymąsi,
c)    tarptautines ir regionines aplinkosaugos priemones bei susitarimus,
d)    žalos aplinkai atitaisymą,
e)    civilinę saugą,
f)    Europos aplinkos agentūrą,
g)    Europos cheminių medžiagų agentūrą;
 
2.    visuomenės sveikatą, visų pirma:
a)    visuomenės sveikatos programas ir konkrečius veiksmus šioje srityje,
b)    vaistų pramonės ir kosmetikos gaminius,
c)    su bioterorizmu susijusius sveikatos aspektus,
d)    Europos vaistų vertinimo agentūrą ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą;
 
3.    maisto saugos klausimus, visų pirma:
a)    maisto produktų ženklinimą ir saugą,
b)    veterinarijos teisės aktus dėl apsaugos nuo rizikos žmonių sveikatai, maisto produktų ir maisto gamybos sistemų tikrinimą siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą,
c)    Europos maisto saugos tarnybą ir Europos maisto ir veterinarijos tarnybą.
 
Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Welcome
 
 

Sveiki apsilankę Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos (ENVI) komiteto tinklalapyje!
 
Mūsų komitetas, kurį sudaro 71 nariai, yra didžiausiais Europos Parlamento teisėkūros komitetas. Vykdome savo veiklą siekdami užtikrinti, kad aplinkos, sveikatos ir maisto saugos sričių teisės aktuose būtų atsižvelgiama į daugelį piliečių iš visos Europos interesų. Europos Parlamentas įgijo bendrų teisėkūros įgaliojimų daugumoje ENVI komiteto kompetencijai priklausančių sričių, taigi mūsų komitetas tapo vienu įtakingiausių komitetų.
 
Mūsų veikla aplinkos apsaugos politikos srityje apima klausimus nuo toksiškų cheminių medžiagų iki Europos biologinės įvairovės išsaugojimo. Komitetas taip pat siekia užtikrinti, kad Europoje būtų veiksmingai ir tvariai naudojami ištekliai. Vienas svarbiausių komiteto klausimų – kova su klimato kaita.
 
Neseniai valstybėse narėse kilę skandalai dėl maisto produktų atkreipė dėmesį į būtinybę užtikrinti geresnę maisto saugą. Mes kritiškai vertiname teisės aktus dėl maisto produktams taikomų taisyklių. Vienas pagrindinių ENVI komiteto rūpesčių – geresnė informacija vartotojams, pvz., užtikrinant aiškesnį ir vienareikšmį produktų ženklinimą.
 
Visuomenės sveikatos srityje ENVI komitetas siekia pasiūlyti Europos lygmens priemones, kurios padėtų išspręsti su sveikata susijusias problemas. Naujausi mūsų veiklos pavyzdžiai – vaistų pramonės ir kosmetikos gaminių sauga, kova su padirbtais vaistais ir pacientų teisių apsauga. 
 
Tikimės, kad šis tinklalapis padės Jums geriau suprasti mūsų darbą, ir raginame pateikti savo pastabas Jus dominančiais klausimais.
 
Matthias Groote