Naujausios žinios

19-04-2018 - 16:46
: magnifying optical glass with words Latest News on digital background, 3D rendering

Svarbūs įvykiai

Naudingi dokumentai

Kitos transliacijos

23-04-2018 15:00 / 18:30 ITRE
24-04-2018 10:00 / 12:30 ITRE
24-04-2018 14:30 / 18:30 ITRE

Mediateka

21-03-2018 - 14:40
ITRE Posėdis
21-03-2018 - 09:04
ITRE Posėdis
22-02-2018 - 09:00
ITRE Posėdis

Sveikinimo žodžiai

Interview with Jerzy Buzek - ITRE chair

Be visa apimančio reindustrializacijos siekio ITRE komitetas ypatingą dėmesį skirs keturioms prioritetinėms sritims.

Pirmiausia turime užtikrinti, kad ES teisinė ir ekonominė sistema sudarytų sąlygas ES pramonės sektoriui tapti inovatyvesniam. Dėl to reikės pritaikyti ir mobilizuoti ES mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programas, kad būtų galima veiksmingai atsižvelgti į faktines pramonės reikmes.

Daugiau informacijos

Įgaliojimai ir funkcijosKontaktai

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Nuorodos