Dar

 
L-aħħar aħbarijiet
 
Latest news

The next meeting of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety is taking place on 5-6 November in Brussels in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2.
 
The next workshop on ETS market Stability Reserve organised by Policy Department A is taking place on 5 November between 16.30-18.30 in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2.
 
Interested in live updates? Follow us on Twitter!
 
Subscribe to the ENVI Newsletter for previews ahead of committee meetings or read online

   
 
Titilfuhix
 
Lima COP 20, GMOs, Ebola crisis

During their meeting of 5-6 November Members of the ENVI Committee will vote on a motion for resolution in preparation for the COP 20 UN Climate Change Conference taking place in December 2014 in Lima. The committee will also vote on a draft recommendation for second reading on the possibility for Members States to restrict or prohibit the cultivation of GMOs in their territory. Members will also discuss the current state of the Ebola crisis with WHO's Regional Director for Europe.

 
Għal aktar informazzjoni
 
Workshop on ETS Market Stability Report

In preparation of the legislative report on the Establishment and operation of a market stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme an expert workshop will take place on 5 November 2014 between 16.30-18.30 in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2. The Commission will present its proposal then experts and stakeholders will discuss the impacts of the market stability reserve (MSR) on the functioning of the ETS.

   
 
Setgħat u responsabbiltajiet tal-kumitati permanenti
 
Kumitat responsabbli:
1.    għall-politika ambjentali u għall-miżuri ta' protezzjoni ta' l-ambjent, b'mod partikulari dawk li jikkonċernaw:
(a)    it-tniġġis ta' l-arja, tal-ħamrija u ta' l-ilma, l-immaniġġjar u r-riċiklaġġ ta' l-iskart, is-sustanzi u l-taħlitiet perikolużi, il-livelli tal-ħsejjes, il-bidla fil-klima, il-protezzjoni tal-bijodiversità,
(b)    l-iżvilupp sostenibbli,
(c)    il-miżuri u l-ftehimiet internazzjonali u reġjunali għall-protezzjoni ta' l-ambjent,
(d)    it-tiswija ta' ħsara ambjentali,
(e)    il-protezzjoni ċivili,
(f)    l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent;
(g)    l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi;
 
2.    għas-saħħa pubblika, b'mod partikulari:
(a)    il-programmi u l-miżuri speċifiċi fil-qasam tas-saħħa pubblika,
(b)    il-prodotti farmaċewtiċi u kożmetiċi,
(c)    l-aspetti tas-saħħa tat-terroriżmu bijoloġiku,
(d)    l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini u ċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard;
 
3.    għall-kwistjonijiet ta' sikurezza ta' l-ikel, b'mod partikulari:
(a)    it-tikkettar u s-sikurezza tal-prodotti ta' l-ikel,
(b)    il-leġislazzjoni veterinarja dwar il-protezzjoni mir-riskji għas-saħħa tal-bniedem; il-kontrolli ta' saħħa pubblika fuq il-prodotti ta' l-ikel u fuq is-sistemi tal-produzzjoni ta' l-ikel,
(c)    l-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà ta' l-Ikel u l-Uffiċju Ewropew għall-Ikel u s-Servizzi Veterinarji.
 
Xandiriet li jmiss
 
Librerija Multimidja
 
Merħba
 
 

Merħba fis-sit tal-Kumitat ENVI.
 
Il-Kumitat ENVI, magħmul minn 69 membru, huwa l-akbar kumitat leġiżlattiv fil-Parlament Ewropew.
 
Il-Membri tal-ENVI huma f'ħidma attiva biex itejbu l-informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, l-aktar permezz tar-regolamentazzjoni tat-tikkettar u t-tqegħid tal-prodotti fis-suq. L-ENVI huwa impenjat li joffri soluzzjonijiet Ewropej għall-kwistjonijiet tas-saħħa pubblika.
 
Huwa wkoll responsabbli għal medda wiesgħa ta' oqsma tal-politika fosthom it-tniġġis tal-arja u tal-ilma, l-immaniġġjar tal-iskart, jew il-ħarsien tal-bijodiversità, biex insemmu xi wħud. Il-Membri huma ddedikati li jippromwovu Ewropa effiċjenti u sostenibbli fl-użu tar-riżorsi.
 
Il-ġlieda kontra t-tibdil tal-klima hija fil-qalba tax-xogħol tal-Kumitat. Din se tkun minn ta' quddiem fuq l-aġenda kmieni f'din il-leġiżlatura, bil-ħsieb tas-samits li ġejjin dwar il-klima, li se jkunu kritiċi għall-adozzjoni ta' ftehim internazzjonali dwar il-klima, li huwa mistenni għall-2015. It-tkabbir ta' OĠMs u r-restrizzjoni jew il-projbizzjoni possibbli tagħhom fl-Istati Membri se jkun qasam ieħor ta' fokus fil-bidu ta' din il-leġiżlatura parlamentari.
 
Nittamaw li din il-websajt se tagħtik ħarsa estensiva tal-ħidma tagħna u nistednuk tikkummenta dwar kull suġġett li huwa ta' importanza għalik.
 
Giovanni La Via