Dar

 
L-aħħar aħbarijiet
 
Latest news

  • The next ENVI Committee meeting (hearing of the EFSA Executive Director Designate Dr Bernhard Url) will take place on 14 April 2014 from 19.00 – 21.00 in Strasbourg, in building Louise Weiss - Room: (1.4).
 
 

   
 
Titilfuhix
 
Hearing of the EFSA Executive Director Designate

On 14 April 2014 from 19:00 to 21:00 in Strasbourg, Dr Bernhard Url, European Food Safety Authority Executive Director Designate will be heard by the Committee on Environment, Public Health and Food Safety, following his nomination by the EFSA Management Board on 20 March 2014.
Dr Url, who is currently EFSA’s acting Executive Director, was one of the candidates shortlisted by the European Commission after an open competition and who were interviewed by the Board. The European Parliament will subsequently submit an opinion on the appointment to the chair of EFSA’s Management Board, Sue Davies The opinion is taken into consideration before the Board makes its final decision on the appointment. The recruitment was initiated following the departure in September 2013 of Catherine Geslain-Lanéelle, who was EFSA Executive Director for seven years.
 

 
Għal aktar informazzjoni
 
Votes on honey, ETS aviation 2, PRAC fees

During their meeting on 19 March 2014 in Brussels, ENVI Members will vote on the legislative text resulting from negotiations between Parliament and Council representatives on five draft legislative reports among which on amending directive relating to honey, on shipments of waste and on the aviation greenhouse gas emissions. Members will also hold a first exchange of views on Novel foods and will hear the multiannual work programme 2014-2018 of the European Environment Agency, presented by the Executive Director Hans Bruyninckx.

   
 
L-aħħar stqarrijiet
Ara kollox  
ENVI 19-03-2014 - 18:58  

Draft EU rules that would require EU member states to clamp down on illegal waste shipments within the EU and to non-EU countries were backed by the Environment Committee on Wednesday. These rules, informally agreed with EU ministers, would close legal loopholes and entail more inspections. Member states would have to include in their inspection plans a minimum number of physical checks, and inspectors would be given more powers.

ENVI 19-03-2014 - 17:17  

Draft plans to exempt intercontinental flights' greenhouse gas emissions from the EU Emissions Trading Scheme (ETS) until the start of 2017 were rejected by Environment Committee MEPs on Wednesday, even though they had been informally agreed with EU ministers. Parliament as whole will vote on the file on Thursday, 3 April.

Setgħat u responsabbiltajiet tal-kumitati permanenti
 
Kumitat responsabbli:
1.    għall-politika ambjentali u għall-miżuri ta' protezzjoni ta' l-ambjent, b'mod partikulari dawk li jikkonċernaw:
(a)    it-tniġġis ta' l-arja, tal-ħamrija u ta' l-ilma, l-immaniġġjar u r-riċiklaġġ ta' l-iskart, is-sustanzi u l-taħlitiet perikolużi, il-livelli tal-ħsejjes, il-bidla fil-klima, il-protezzjoni tal-bijodiversità,
(b)    l-iżvilupp sostenibbli,
(c)    il-miżuri u l-ftehimiet internazzjonali u reġjunali għall-protezzjoni ta' l-ambjent,
(d)    it-tiswija ta' ħsara ambjentali,
(e)    il-protezzjoni ċivili,
(f)    l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent;
(g)    l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi;
 
2.    għas-saħħa pubblika, b'mod partikulari:
(a)    il-programmi u l-miżuri speċifiċi fil-qasam tas-saħħa pubblika,
(b)    il-prodotti farmaċewtiċi u kożmetiċi,
(c)    l-aspetti tas-saħħa tat-terroriżmu bijoloġiku,
(d)    l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini u ċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard;
 
3.    għall-kwistjonijiet ta' sikurezza ta' l-ikel, b'mod partikulari:
(a)    it-tikkettar u s-sikurezza tal-prodotti ta' l-ikel,
(b)    il-leġislazzjoni veterinarja dwar il-protezzjoni mir-riskji għas-saħħa tal-bniedem; il-kontrolli ta' saħħa pubblika fuq il-prodotti ta' l-ikel u fuq is-sistemi tal-produzzjoni ta' l-ikel,
(c)    l-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà ta' l-Ikel u l-Uffiċju Ewropew għall-Ikel u s-Servizzi Veterinarji.
 
Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja
 
Merħba
 
 

Merħba fis-sit tal-Kumitat ENVI.
 
Il-Kumitat tagħna, magħmul minn 71 membru, huwa l-akbar kumitat leġislattiv fil-Parlament Ewropew. Qegħdin naħdmu sabiex naraw li l-ħafna tħassib taċ-ċittadini ta' madwar l-Ewropa jiġi rifless fil-leġiżlazzjoni ambjentali, tas-saħħa u tas-sikurezza tal-ikel. Il-Parlament Ewropew kiseb setgħat koleġiżlattivi fil-maġġoranza l-kbira tal-kwistjonijiet diskussi fl-ENVI, li għamluh wieħed mill-aktar kumitati influwenti.
 
Il-ħidma tagħna fil-qasam tal-politika ambjentali tinkludi kwistjonijiet li jvarjaw mir-regolamentazzjoni ta' sustanzi kimiċi tossiċi sal-preservazzjoni tal-bijodiversità tal-Ewropa. Il-Kumitat jaħdem ukoll favur il-promozzjoni ta' Ewropa effiċjenti fir-rigward tar-riżorsi u sostenibbli. Il-ġlieda kontra t-tibdil tal-klima hija fil-qalba tax-xogħol tal-Kumitat tagħna.
 
L-iskandli tal-ikel riċenti fl-Istati Membri enfasizzaw il-bżonn għal sikurezza tal-ikel aħjar. Nistudjaw b'mod kritiku l-leġiżlazzjoni li tirrigwarda r-regolamentazzjoni tal-prodotti tal-ikel.  L-għoti ta' informazzjoni aħjar lill-konsumatur, eż. permezz tat-tikkettjar ta' prodotti b'mod aktar ċar u mhux ambigwu huwa tħassib ewlieni tal-Kumitat ENVI.
 
Fil-qasam tas-Saħħa Pubblika, il-Kumitat ENVI qed jagħmel ħiltu sabiex jipproponi soluzzjonijiet Ewropej għal problemi relatati mas-saħħa. Eżempji reċenti tal-ħidma tagħna jinkludu s-sikurezza ta' prodotti farmaċewtiċi u kożmetiċi, il-ġlieda kontra prodotti mediċinali foloz u d-difiża tad-drittijiet tal-pazjent. 
 
Nisperaw li dan is-sit jagħtik stampa aħjar tax-xogħol tagħna u nistednuk sabiex tikkummenta dwar kull kwistjoni li tinteressak.
 
Matthias Groote