Home

 
Laatste nieuws
 
Latest news

The next meeting of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety is taking place on 3- 4 December meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2
 
The Policy Department briefings on Commitments made by Commissioners-designate during their hearing before the ENVI Committee are now available:
Karmenu Vella - Commissioner for Environment, Maritime and Fisheries
Vytenis Andriukaitis - Commissioner for health and Food Safety
Maroš Sefčovič - Vice-President of the Commission, Commissioner for Energy Union
Miguel Arias Cañete - Commissioner for Climate Action and Energy
Bieńkowska Elżbieta - Commissioner for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
 
 
 
Interested in live updates? Follow us on Twitter!
 
Subscribe to the ENVI Newsletter for previews ahead of committee meetings or read online

   
 
Niet te missen
 
Exchange of views with Miguel Arias Cañete-Commissioner for Climate Action and Energy

On their meeting of 11th November 2014 Members of the ENVI Committee will exchange views for the first time since he took up his office on the 1st November 2014 with Miguel Arias Cañete Commissioner for Climate Action and Energy on current and future climate policy.

   
Briefings on Commissioners' commitments

Briefings were prepared by the Policy Departments to summarize the commitments Commissioners-designate made in their written answers to questionnaires and during their hearings before the Committee on Environment, Public Health and Food Safety.
The briefings are available on the links below.

   
Presentation of Agencies, vote on GMOs

Five key European Agencies that fall under the ENVI competence and are responsible for implementing important legislation in the field of environment, public health and food safety (ECHA, EMA, EFSA, ECDC and EEA) will hold an event in ENVI on 10 November to present their responsibilities and their main activities.
 
FVO -although not an agency but a unit of the Commission (DG SANCO) - will also be presented. It carries out important tasks to ensure that EU legislation on food safety, animal health, plant health and animal welfare is properly implemented and enforced.
 
The vote on the draft recommendation for second reading on the possibility for Members States to restrict or prohibit the cultivation of GMOs in their territory was postponed from 5 November to 11 November.

   
Workshop on ETS Market Stability Report

In preparation of the legislative report on the Establishment and operation of a market stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme an expert workshop was held on 5 November. The Commission presented its proposal and experts and stakeholders had an extensive discussion on the impacts of the market stability reserve (MSR) on the functioning of the ETS.

   
 
Laatste persberichten
Alles tonen  
ENVI 11-11-2014 - 15:36  

Long-awaited draft plans to allow EU member states to restrict, or ban, the cultivation of crops containing genetically modified organisms on their own territory even if it is allowed at EU level won the support of the Environment Committee on Tuesday. MEPs voted to remove the Council-backed idea of a phase of negotiations with the GMO company, and supported plans to allow member states to ban GMO crops on environmental grounds.

ENVI 05-11-2014 - 18:11  

Talks to be held in Lima next month should enable global partners to reach an ambitious climate agreement in Paris in 2015, so as to keep the world on track for a sub-2°C climate warming scenario, said the Environment Committee in a resolution voted on Wednesday. MEPs reiterated the pledge by the EU and its member states to step up contributions to the UN Green Climate Fund so as to mobilise USD 100 billion per year by 2020, and called on other donors to play their part too.

Bevoegdheden van de parlementaire commissies
 
Deze commissie is bevoegd voor:
1.    milieubeleid en maatregelen ter bescherming van het milieu, met name met betrekking tot
a)    lucht-, bodem- en waterverontreiniging, afvalbeheer en recycling, gevaarlijke stoffen en preparaten, geluidsniveaus, klimaatverandering en bescherming van biodiversiteit,
b)    duurzame ontwikkeling,
c)    maatregelen en overeenkomsten op internationaal en regionaal niveau ter bescherming van het milieu,
d)    herstel van milieuschade,
e)    civiele bescherming,
f)    het Europees Milieuagentschap;
g)    het Europees Chemicaliënagentschap;
 
2.    volksgezondheid, met name
a)    programma's en specifieke acties op het gebied van de volksgezondheid,
b)    farmaceutische en cosmetische producten,
c)    gezondheidsaspecten van bioterrorisme,
d)    het Europees Geneesmiddelenbureau en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding;
 
3.    aangelegenheden betreffende voedselveiligheid, met name
a)    etikettering en veiligheid van voedingsmiddelen,
b)    veterinaire wetgeving betreffende de bescherming tegen risico's voor de gezondheid van de mens, gezondheidscontrole op voedingsproducten en voedselproductiestelsels,
c)    de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en het Europees Voedsel- en Veterinair Bureau.
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkom
 
 

Welkom op de website van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI).
 
Met 69 leden zijn wij de grootste wetgevende commissie van het Europees Parlement.
 
De ENVI-leden werken actief aan de verbetering van voedselinformatie aan consumenten, namelijk door de regulering van de etikettering en het op de markt brengen van producten. ENVI engageert zich om Europese oplossingen voor volksgezondheidsvraagstukken voor te stellen.
 
ENVI is eveneens bevoegd voor een groot aantal beleidsterreinen, met inbegrip van lucht- en waterverontreiniging, afvalbeheer en de bescherming van biodiversiteit, om er slechts enkele op te noemen. De leden zijn toegewijd aan de bevordering  van een efficiënt gebruik van grondstoffen en een duurzaam Europa.
 
De strijd tegen klimaatverandering is een van de kernactiviteiten van de commissie. Dit onderwerp zal in het begin van deze zittingsperiode hoog op de agenda staan, met het oog op de komende klimaattoppen die doorslaggevend zullen zijn voor de aanname van een internationale klimaatovereenkomst, naar verwachting in 2015. De teelt van ggo's en een mogelijke beperking of verbod in de lidstaten zullen een ander aandachtspunt zijn bij de aanvang van deze zittingsperiode.
 
Wij hopen dat deze website u uitgebreid inzicht in ons werk verschaft en nodigen u uit opmerkingen te geven over een onderwerp dat voor u van belang is.
 
Giovanni La Via