Najnovšie udalosti

The next CULT committee meeting

22-05-2017 - 17:03

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

30-05-2017 09:00 / 09:30 AFET CULT
30-05-2017 09:45 / 12:30 CULT

Multimediálna knižnica

04-05-2017 - 09:03
CULT Schôdza
02-05-2017 - 15:05
CULT AFET Schôdza

Úvodné slová

Petra KAMMEREVERT Chair, Committee on Culture and Education

Vitajte na internetovej stránke Výboru pre kultúru a vzdelávanie. Nájdete tu informácie o jeho činnosti, ako napríklad programy schôdzí, návrhy správ a pozmeňujúce návrhy, ako aj profily členov výboru vrátane ich kontaktných údajov. Schôdze výboru môžete sledovať aj prostredníctvom priamych prenosov cez internet.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty