Najnovšie udalosti

The next CULT committee meeting

12-11-2015 - 13:30

Nenechajte si ujsť

Najnovšie tlačové správy

  •  

Final round of 2015 LUX Film competition: screenings and debates with directors

CULT 09-11-2015 - 15:57

The final round of the ninth edition of the 2015 LUX Film Prize competition starts in Brussels on Monday. It includes three screenings, live debates with audiences and two weeks in which the three shortlisted films –Mediterranea, Mustang and Urok (The Lesson) – will be shown at the EP, with MEPs voting for the winning film and audiences choosing their favourites. (Čítať ďalej)

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

03-12-2015 09:00 / 12:30 CULT

Multimediálna knižnica

12-11-2015 - 09:07
CULT Schôdza
15-10-2015 - 15:20
LIBE CULT Schôdza

Úvodné slová

Ms Silvia COSTA

Vitajte na internetovej stránke Výboru pre kultúru a vzdelávanie. Nájdete tu informácie o jeho činnosti, ako napríklad programy schôdzí, návrhy správ a pozmeňujúce návrhy, ako aj profily členov výboru vrátane ich kontaktných údajov. Schôdze výboru môžete sledovať aj prostredníctvom priamych prenosov cez internet.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty