Najnovšie udalosti

08-02-2016 - 16:41
Latest News

Nenechajte si ujsť

Najnovšie tlačové správy

  •  

Dutch Presidency priorities discussed in committee

LIBE ENVI AFCO JURI EMPL ITRE REGI PECH AGRI 14-01-2016 - 15:59

The priorities of the incoming Dutch presidency of the EU Council are being outlined to parliamentary committees by Dutch ministers at a series of meetings this week. (Čítať ďalej)

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

17-02-2016 09:00 / 12:30 ENVI
17-02-2016 15:00 / 18:30 ENVI
18-02-2016 09:00 / 12:30 ENVI

Multimediálna knižnica

26-01-2016 - 12:34
ENVI Schôdza
21-01-2016 - 09:08
ENVI Schôdza

Úvodné slová

Giovanni La Via - Chairman of ENVI Committee

Vitajte na internetovej stránke výboru ENVI.

Výbor ENVI je so 69 členmi najväčším legislatívnym výborom Európskeho parlamentu.

Členovia výboru ENVI sa aktívne zapájajú do práce na zlepšovaní poskytovania informácií o potravinách spotrebiteľom, najmä prostredníctvom regulácie označovania a umiestňovania výrobkov na trhu. Výbor ENVI je odhodlaný navrhovať európske riešenia otázok verejného zdravia.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy