Domovská stránka

 
Najnovšie udalosti
 
ITRE latest news

The next Committee Meeting will be held on Wednesday, 21 January 2015 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) and Thursday, 22 January 2015 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) in JAN 4Q2.
 
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
- Work in Progress: 09.12.2014 (updated regularly)
 
- Recent Publications:
 
- Upcoming Publications:
Study on 'Horizon 2020: Key Enabling Technologies (KETs), Booster for European Leadership in the Manufacturing Sector'
Study on 'How can European industry contribute to growth and foster European competitiveness?'
 
 

 
Ďalšie informácie
 
 
Nenechajte si ujsť
 
Current energy policy challenges and forthcoming initiatives: in committee - 03.12.14

The current challenges in energy policy and forthcoming Commission initiatives will be discussed by the Committee on Industry, Research and Energy, together with Commissioner for Climate Action and Energy Arias Cañete, on 03.12.14. The Committee will also hold a hearing on supporting innovative start-ups and SMEs. The following day, the Committee will look at the next steps to be taken in relation to the International Energy Charter 2015.

   
 
Predstavenie a právomoci
 
Výbor s pôsobnosťou pre:
1. priemyselnú politiku Únie a súvisiace opatrenia a aplikáciu nových technológií vrátane opatrení týkajúcich sa malých a stredných podnikov;
2. politiku výskumu a inovácie v Únii vrátane vedy a technológie, ako aj šírenia a využívania výsledkov výskumu;
3. Európsku politiku v oblasti kozmického priestoru;
4. činnosť Spoločného výskumného centra, Európskej rady pre výskum, Európskeho inovačného a technologického inštitútu a Inštitútu pre referenčné materiály a merania, ako aj JET, ITER a ďalšie projekty v tejto oblasti;
5. opatrenia Únie týkajúce sa energetickej politiky všeobecne a v kontexte vytvorenia a fungovania vnútorného trhu s energiou vrátane opatrení týkajúcich sa:
(a) bezpečnosti dodávok energie v Únii,
(b) presadzovania energetickej efektívnosti, úspory energie a vývoja nových a obnoviteľných zdrojov energie,
(c) presadzovania prepájania energetických sietí a energetickej efektívnosti vrátane vytvorenia a rozvoja transeurópskych sietí v sektore energetickej infraštruktúry;
6. zmluvu o Euratome a Agentúru dodávok pre Euratom; jadrovú bezpečnosť, odstavovanie reaktorov a likvidáciu jadrového odpadu;
7. informačnú spoločnosť, informačné technológie a komunikačné siete a služby vrátane technologických a bezpečnostných aspektov a vytvorenia a rozvoja transeurópskych sietí v sektore telekomunikačnej infraštruktúry, ako aj činnosti Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA).
 
Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica
 
Privítanie
 
 

Ako ústredný cieľ v rámci reindustrializácie bude mať výbor ITRE štyri priority, na ktoré sa bude zameriavať.
 
Po prvé musíme zabezpečiť, aby právny a hospodársky rámec umožnil európskemu priemyselnému sektoru stať sa inovatívnejším. To si bude vyžadovať prispôsobenie a mobilizáciu programov EÚ v oblasti výskumu a vývoja a vzdelávania s cieľom reagovať na skutočné potreby priemyslu.
 
Po druhé politiky EÚ musia posilniť vývoj a rast európskych malých a stredných podnikov. Posilnenie malých a stredných podnikov v rovnakej miere súvisí s financovaním, ako aj s otvorenosťou výskumných programov, schémami rozvíjania odborných zručností alebo právnymi predpismi vo fiškálnej oblasti.
 
Našou treťou prioritou je vybudovať skutočný európsky elektronický trh. Možnosť zníženia nákladov a podpory inovatívnosti európskych podnikov sú výhodami, vyplývajúcimi z rozsahu európskeho trhu. Tak výbor ITRE, ako aj celý Parlament, sú v tejto oblasti veľmi aktívni a v príprave nových právnych predpisov pôjdeme stále ďalej.
 
Možno najdôležitejšie je spomenúť, že našou základnou prioritou bude využitie plného potenciálu spoločnej energetickej politiky. Iba prostredníctvom bezpečnej energie dokážeme urobiť naše hospodárstvo celosvetovo konkurencieschopným a vyhnúť sa hospodárskemu úpadku.
 
Našim cieľom je dostať európske hospodárstvo do plusových čísiel a tento rast udržať. Chceme z Európy urobiť lepšie miesto pre život.