Najnovšie udalosti

14-11-2017 - 10:54
Extraordinary meeting of the ITRE Committee: Creation of a European Energy Union, Presentation by the Vice-President of the Commission for Energy Union Maros Sefcovic

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

20-11-2017 15:00 / 18:30 ENVI AGRI ITRE PETI

Multimediálna knižnica

06-11-2017 - 16:05
ITRE Schôdza
06-11-2017 - 15:06
EMPL ITRE Schôdza
12-10-2017 - 09:05
ITRE Schôdza

Úvodné slová

Interview with Jerzy Buzek - ITRE chair

Ako ústredný cieľ v rámci reindustrializácie bude mať výbor ITRE štyri priority, na ktoré sa bude zameriavať.

Po prvé musíme zabezpečiť, aby právny a hospodársky rámec umožnil európskemu priemyselnému sektoru stať sa inovatívnejším. To si bude vyžadovať prispôsobenie a mobilizáciu programov EÚ v oblasti výskumu a vývoja a vzdelávania s cieľom reagovať na skutočné potreby priemyslu.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy