Domovská stránka

 
Najnovšie udalosti
 
Next LIBE committee meetings

Next LIBE committee meetings will take place on:
 
Thursday 10 April 2014, 9.00 – 12.30 in room Paul-Henri Spaak (PHS) P3C050.
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 
***
 
LIBE Inquiry on Electronic Mass Surveillance of EU Citizens: Edward Snowden's testimony

   
 
Nenechajte si ujsť
Všetky oznámenia  
Study: EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration

This study analyses the EU financing for non-governmental organisations (NGOs) in the area of home affairs, security and migration. It describes the general principles of EU financing for NGOs, quantifies and qualifies the EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration, assesses the administrative burden faced by NGOs applying for and receiving EU grants, and examines the state-of-play of measures undertaken by the European Commission to ensure the transparency, effectiveness and efficiency.

   
Report on the LIBE delegation to Italy and debate on the prison conditions in EU

On 10 April from 11.10 to 12.00 in room Paul Henri Spaak (PHS) P3C050, the LIBE Committee will hold a general debate on the prison conditions in EU Member States. The report on the LIBE delegation to Italy on 26-28 March will also be presented. The aim of the delegation was to gather information on the prisons system in Italy. The delegation visited three prisons in Rome and Naples and had several meetings with Italian authorities and organisations, in order to assess detainees' rights and conditions, pre-trial and prison regime for foreigners and the execution of sentences.

   
Exchange of views with Gilles de Kerchove, EU Counter-terrorism Co-ordinator

On 31 March at 15.45 in room JAN 4Q2, the LIBE Committee had an exchange of views with Mr Gilles de Kerchove, EU Counter-terrorism Co-ordinator on anti-terrorism and security-related issues.

   
Exchange of views with Vice-President Neelie Kroes on Internet Governance

On 31 March 2014, at 17.00 in room József Antall (JAN) 4Q2, the LIBE Committee hold an exchange of views with Vice-President Neelie Kroes, Commissioner for the Digital Agenda for Europe on the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, on Internet Policy and Governance - Europe's role in shaping the future of Internet Governance (Text with EEA relevance).

 
Ďalšie informácie
 
 
Najnovšie tlačové správy
Zobraziť všetky záznamy  
CONT LIBE 20-03-2014 - 11:12  

Rules on prosecuting and punishing fraud against the EU budget were voted by the Budgetary Control and Civil Liberties committees on Thursday. In amendments to a draft anti-fraud law, MEPs clearly defined the offences for which member states would have to introduce criminal penalties, such as fraud, passive and active corruption, money laundering or dishonest bidding for public procurement contracts. Fraud costs the EU budget an estimated €600 million each year.

Predstavenie a právomoci
 
Výbor s pôsobnosťou pre:
 
1. ochranu občianskych práv, ľudských práv a základných práv vrátane ochrany menšín, ako ju stanovujú zmluvy a Charta základných práv Európskej únie, a to na území celej únie;
 
2. opatrenia potrebné na boj proti všetkým formám diskriminácie s výnimkou foriem diskriminácie založenej na pohlaví alebo tých, ku ktorým dochádza na pracovisku a na trhu práce;
 
3. legislatívu v oblastiach transparentnosti a ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov;
 
4. vytvorenie a rozvoj priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, najmä:
(a)    opatrenia týkajúce sa vstupu a pohybu osôb, azylu a migrácie,
(b)    opatrenia týkajúce sa jednotnej správy vonkajších hraníc,
(c)    opatrenia týkajúce sa spolupráce policajných orgánov a súdov v trestných veciach;
 
5. Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť a Agentúru Európskej únie pre základné práva, Europol, Eurojust, Cepol a ďalšie orgány a agentúry činné v tejto oblasti;
 
6. stanovenie jasného rizika vážneho porušenia zásad spoločných pre všetky členské štáty niektorým členským štátom.
 
Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica
 
Privítanie
 
 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) je zodpovedný za väčšinu legislatívy a za demokratický dohľad nad politikami spojenými s transformáciou Európskej únie na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (článok 3 ZEÚ). Tieto politiky sú prepojené s vykonávaním Charty základných práv na území EÚ a s posilnením európskeho občianstva.
 
Európska únia pôsobí v tejto oblasti spolu s členskými štátmi, ich národnými parlamentmi, súdnictvom a občianskou spoločnosťou. Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti by sa v dôsledku tohto mohol stať jadrom nového právneho usporiadania EÚ po Lisabonskej zmluve, pričom by zároveň úplne rešpektoval právny poriadok jednotlivých členských štátov (článok 64 ZFEÚ).
 
Na splnenie týchto cieľov bola prijatá viacročná stratégia (takzvaný Štokholmský program na roky 2010–2014), v ktorej boli stanovené viaceré legislatívne a operačné ciele týkajúce sa okrem iného občianstva, transparentnosti, ochrany údajov, boja proti diskriminácii, udeľovania slobody pohybu, hraničných kontrol, migrácie, azylu, justičnej a policajnej spolupráce.
 
Kľúčom k tomu, aby sa podarilo lepšie splniť ciele v týchto citlivých oblastiach, bude vzájomná dôvera a aktívna účasť inštitúcií EÚ, členských štátov a európskych občanov. Výbor LIBE bude robiť všetko pre plodný dialóg so všetkými kľúčovým zainteresovanými subjektmi, aby bolo možné v plnom rozsahu splniť ciele zmlúv a Charty základných práv.
 
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR