Najnovšie udalosti

Next LIBE Committee meetings

18-05-2018 - 13:41
European Parliament calendar 2015

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

24-05-2018 09:00 / 12:30 LIBE

Multimediálna knižnica

16-05-2018 - 14:40
BUDG LIBE CONT Schôdza
15-05-2018 - 14:12
LIBE Schôdza
15-05-2018 - 09:10
LIBE Schôdza

Úvodné slová

Interview with Claude Moraes- LIBE chair

Som rád, že ako predseda Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) Vás môžem privítať na tejto stránke.

Výbor LIBE je zodpovedný za prevažnú väčšinu právnych predpisov a za demokratickú kontrolu politiky v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí.  V rámci tejto činnosti zabezpečuje plné dodržiavanie Charty základných práv v EÚ a Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv, ako aj upevňovanie európskeho občianstva.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

Odkazy