Domov

 
Zadnje novice
 
Next LIBE committee meetings

Next LIBE committee meetings will take place on:
 
Thursday 10 April 2014, 9.00 – 12.30 in room Paul-Henri Spaak (PHS) P3C050.
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 
***
 
LIBE Inquiry on Electronic Mass Surveillance of EU Citizens: Edward Snowden's testimony

   
 
Ne zamudite
Vsa obvestila  
Study: EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration

This study analyses the EU financing for non-governmental organisations (NGOs) in the area of home affairs, security and migration. It describes the general principles of EU financing for NGOs, quantifies and qualifies the EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration, assesses the administrative burden faced by NGOs applying for and receiving EU grants, and examines the state-of-play of measures undertaken by the European Commission to ensure the transparency, effectiveness and efficiency.

   
Report on the LIBE delegation to Italy and debate on the prison conditions in EU

On 10 April from 11.10 to 12.00 in room Paul Henri Spaak (PHS) P3C050, the LIBE Committee will hold a general debate on the prison conditions in EU Member States. The report on the LIBE delegation to Italy on 26-28 March will also be presented. The aim of the delegation was to gather information on the prisons system in Italy. The delegation visited three prisons in Rome and Naples and had several meetings with Italian authorities and organisations, in order to assess detainees' rights and conditions, pre-trial and prison regime for foreigners and the execution of sentences.

   
Exchange of views with Gilles de Kerchove, EU Counter-terrorism Co-ordinator

On 31 March at 15.45 in room JAN 4Q2, the LIBE Committee had an exchange of views with Mr Gilles de Kerchove, EU Counter-terrorism Co-ordinator on anti-terrorism and security-related issues.

   
Exchange of views with Vice-President Neelie Kroes on Internet Governance

On 31 March 2014, at 17.00 in room József Antall (JAN) 4Q2, the LIBE Committee hold an exchange of views with Vice-President Neelie Kroes, Commissioner for the Digital Agenda for Europe on the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, on Internet Policy and Governance - Europe's role in shaping the future of Internet Governance (Text with EEA relevance).

   
 
Zadnja sporočila za javnost
Prikaži vse  
CONT LIBE 20-03-2014 - 11:12  

Rules on prosecuting and punishing fraud against the EU budget were voted by the Budgetary Control and Civil Liberties committees on Thursday. In amendments to a draft anti-fraud law, MEPs clearly defined the offences for which member states would have to introduce criminal penalties, such as fraud, passive and active corruption, money laundering or dishonest bidding for public procurement contracts. Fraud costs the EU budget an estimated €600 million each year.

Predstavitev in pristojnosti
 
Odbor, pristojen za:
 
1. zaščito pravic državljanov, človekovih pravic in temeljnih svoboščin na ozemlju Unije, vključno z zaščito manjšin, kakor je določeno v Pogodbah in Listini o temeljnih pravicah Evropske unije;
 
2. ukrepe za boj proti vsem oblikam diskriminacije, razen tistih, ki temeljijo na spolu, ali tistih, ki se dogajajo na delovnem mestu in trgu delovne sile;
 
3. zakonodajo na področju preglednosti in varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov;
 
4. vzpostavitev in razvijanje območja svobode, varnosti in pravice, zlasti:
(a)    ukrepe glede vstopa in gibanja oseb, azila in priseljevanja, kot tudi pravosodnega in upravnega sodelovanja v civilnih zadevah,
(b)    ukrepe integriranega upravljanja skupnih meja,
(c)    ukrepe, ki se navezujejo na policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah;
 
5. Evropski center za spremljanje drog in odvisnosti, Evropska agencija za temeljne pravice, Europol, Eurojust, Cepol ter druge organe in agencije na tem področju;
 
6. ugotovitev obstoja očitnega tveganja, da bi država članica lahko huje kršila skupna načela držav članic.
 
Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica
 
Pozdravne besede
 
 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE) je pristojen za večino zakonodaje in demokratičnega nadzora nad politikami, povezanimi s preoblikovanjem Evropske unije na območju svobode, varnosti in pravice (čl. 3 PEU). Te politike se prepletajo z izvajanjem Listine o temeljnih pravicah na ozemlju EU in s krepitvijo evropskega državljanstva.
 
Delo Evropske unije na tem področju podpirajo skupna prizadevanja držav članic, njihovih nacionalnih parlamentov, sodstva in civilne družbe. Tako bi lahko območje svobode, varnosti in pravice postalo jedro novega pravnega reda EU po Lizbonski pogodbi ob sočasno polnem spoštovanju nacionalnega pravnega reda (čl. 67 PDEU).
 
Za uresničitev teh ciljev je bila sprejeta večletna strategija („stockholmski program“ za obdobje 2010–2014) in zastavljenih je več strateških zakonodajnih in operativnih ciljev, ki so zlasti, a ne izključno, s področja državljanstva, preglednosti, varovanja podatkov, boja proti diskriminaciji, zagotavljanja svobode gibanja, nadzora na mejah, migracije, azila, pravosodnega in policijskega sodelovanja.
 
Za boljše uresničevanje teh ciljev na tako občutljivih področjih bo ključ do uspeha vzajemno zaupanje med ustanovami EU, državami članicami in evropskimi državljani ter njihova dejavna udeležba. Odbor LIBE bo v okviru svojih pristojnosti naredil največ, kar lahko za vzpostavljanje plodnega dialoga z vsemi temi najpomembnejšimi zainteresiranimi stranmi, da bodo lahko cilji iz Pogodb in Listine o temeljnih pravicah v celoti uresničeni.
 
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR