Senaste nytt

25-08-2015 - 10:59
Latest News

Användbara dokument

Kommande sändningar

03-09-2015 09:00 / 12:30 ENVI

Multimediabibliotek

16-07-2015 - 10:07
ENVI Sammanträde
15-07-2015 - 15:06
ENVI Sammanträde

Välkomsthälsning

Giovanni La Via - Chairman of ENVI Committee

Välkommen till ENVI-utskottets webbsida

Med 69 ledamöter är ENVI-utskottet det främsta lagstiftande utskottet i Europaparlamentet.

ENVI-ledamöterna arbetar aktivt med att förbättra livsmedelsinformationen till konsumenterna, särskilt genom att reglera märkningen av produkter och deras utsläppande på marknaden av. ENVI strävar efter att komma med europeiska lösningar på frågor som rör folkhälsan.

Mer detaljerat

AnsvarsområdenKontakter

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Länkar