Hem

 
Senaste nytt
 
Latest news

 
Thanks for visiting the website of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety.
Please note that the European Parliament is closed between Tuesday 23 December and Friday 2 January (included).
We wish you Merry Christmas and Happy New Year!
 
The next committee meeting will be held on 21-22 January 2015 in Brussels in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2.
 
 
Policy Department briefings on Commitments made by Commissioners-designate during their hearing before the ENVI Committee are now available:
Karmenu Vella - Commissioner for Environment, Maritime and Fisheries
Vytenis Andriukaitis - Commissioner for health and Food Safety
Maroš Sefčovič - Vice-President of the Commission, Commissioner for Energy Union
Miguel Arias Cañete - Commissioner for Climate Action and Energy
Bieńkowska Elżbieta - Commissioner for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
 
 
Interested in live updates? Follow us on Twitter!
 
Subscribe to the ENVI Newsletter for previews ahead of committee meetings or read online

   
 
Missa inte
 
Presentation of Latvian presidency programme, public hearing on Waste directive

During the 21 January committee meeting Mr Kaspars Gerhards Minister of Environment and Regional Development will present the Latvian Presidency's programme in the area of environment while Mr Guntis Belēvičs Minister of Health will exchange of views with ENVI members in the area of health.
A public hearing in preparation for the legislative report on the Waste directive will also take place in committee time on the 22 January.

   
GMOs cultivation - committee vote on the outcome of negotiations with Council

The outcome of the negotiations with the Council on the possibility for Members States to restrict or prohibit the cultivation of GMOs in their territory is to be voted during an extraordinary committee meeting in Strasbourg on Wednesday 17 December between 15.30-16.00 in meeting room Winston Churchill (WIC) 200.
The vote in Plenary is scheduled for January 2015.

   
Delegation to the UN Climate Conference COP 20, Lima

The 20th session of the Conference of the Parties (COP) to the 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the 10th session of the Meeting of the Parties (CMP) to the 1997 Kyoto Protocol is taking place from 1 to 12 December in Lima, Peru.
A 12-strong delegation of MEPs will join the negotiations between 8-12 December, led by ENVI chairman Giovanni La Via (EPP). Members of the delegation are: Jo Leinen (S&D) – delegation vice-president; Jerzy Buzek (EPP); Karl-Heinz Florenz (EPP); Elisabetta Gardini (EPP,); Seb Dance (S&D); Kathleen Van Brempt (S&D); Ian Duncan (ECR); Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE); Merja Kyllonen (GUE/NGL); Bas Eickhout (Greens/EFA); and Valentinas Mazuronis (EFDD). Talks should enable global partners to reach an ambitious climate agreement in Paris in 2015, so as to keep the world on track for a sub-2°C climate warming scenario.

   
Public Hearing on EU air quality policy: Reducing national emissions beyond 2020

A Public Hearing  on EU air quality policy: Reducing national emissions beyond 2020 was be held on 4 December. The hearing is part of the preparation of the ENVI report on the proposed revision of the National Emission Ceilings Directive. Experts addressed in two panels health and environmental issues in air quality control as well as specific aspects of different economic sectors and geographical regions.

   
 
Senaste pressmeddelandena
Se alla  
ENVI 04-12-2014 - 18:16  

A 12-strong delegation of MEPs will take part in the UN climate conference in Lima, Peru, from Monday to Friday. The 20th Conference of Parties (COP20) aims to set out the structure of a global and binding climate agreement to be concluded in Paris in 2015. In a resolution voted last month, the European Parliament reiterated the EU commitment to getting on track for a below 2°C climate warming scenario, and pledged to step up European contributions to the Green Climate Fund (GCF).

ENVI 25-11-2014 - 18:17  

Draft plans to encourage food innovation via a new, simplified authorization procedure for novel foods were approved by the Environment Committee on Monday. MEPs nonetheless amended the text and proposed a moratorium on the use of nanomaterials in food, based on the precautionary principle. They also added provisions for compulsory labelling of cloned food products.

Ständiga utskotts ansvarsområden
 
Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:
1.    Miljöpolitik och miljöskyddsåtgärder, särskilt inom följande områden:
a)    Luft-, jord- och vattenföroreningar, avfallshantering och återvinning, farliga ämnen och beredningar, bullernivåer, klimatförändring och skydd av den biologiska mångfalden.
b)    En hållbar utveckling.
c)    Internationella och regionala åtgärder och avtal i syfte att skydda miljön.
d)    Återställande av miljöskador.
e)    Civilskydd.
f)    Europeiska miljöbyrån.
g)    Europeiska kemikaliemyndigheten
 
2.    Folkhälsa, särskilt inom följande områden:
a)    Program för särskilda åtgärder på folkhälsoområdet.
b)    Läkemedel och kosmetika.
c)    Hälsoaspekter av bioterrorism.
d)    Europeiska läkemedelsmyndigheten och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar.
 
3.    Livsmedelssäkerhet, särskilt inom följande områden:
a)    Märkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet.
b)    Veterinärlagstiftning som avser skydd mot hälsorisker för människor, kontroll av livsmedelsprodukter och system för livsmedelsproduktion med avseende på folkhälsan.
c)    Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor.
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkommen
 
 

Välkommen till ENVI-utskottets webbsida
 
Med 69 ledamöter är ENVI-utskottet det främsta lagstiftande utskottet i Europaparlamentet.
 
ENVI-ledamöterna arbetar aktivt med att förbättra livsmedelsinformationen till konsumenterna, särskilt genom att reglera märkningen av produkter och deras utsläppande på marknaden av. ENVI strävar efter att komma med europeiska lösningar på frågor som rör folkhälsan.
 
Utskottet är också ansvarigt för ett stort antal politikområden, exempelvis luft- och vattenföroreningar, avfallshantering och skydd av biologisk mångfald. Ledamöternas målsättning är att främja ett resurseffektivt och hållbart Europa.
 
Att bekämpa klimatförändringarna står i centrum för utskottsarbetet. Det hamnar redan tidigt under denna valperiod högt upp på dagordningen med tanke på de kommande klimattoppmötena som kommer att vara avgörande för antagandet av ett internationellt klimatavtal, planerat till 2015. Odlingen av genetiskt modifierade organismer och eventuell inskränkning eller förbud av dem i medlemsstaterna kommer också att prioriteras från första början av denna valperiod.
 
Vi hoppas att den här webbplatsen kommer att ge dig ordentligt med information om vårt arbete och du får gärna välja att kommentera sådant som du tycker är viktigt.
 
Giovanni La Via