Senaste nytt

23-11-2015 - 18:35
Latest News

Missa inte

Användbara dokument

Kommande sändningar

01-12-2015 09:00 / 12:30 ENVI
01-12-2015 12:45 / 14:45 ENVI
01-12-2015 16:00 / 18:30 ENVI
03-12-2015 08:30 / 09:30 AGRI DEVE ENVI

Multimediabibliotek

19-11-2015 - 09:39
ENVI Sammanträde
10-11-2015 - 15:12
ENVI Sammanträde

Välkomsthälsning

Giovanni La Via - Chairman of ENVI Committee

Välkommen till ENVI-utskottets webbsida

Med 69 ledamöter är ENVI-utskottet det främsta lagstiftande utskottet i Europaparlamentet.

ENVI-ledamöterna arbetar aktivt med att förbättra livsmedelsinformationen till konsumenterna, särskilt genom att reglera märkningen av produkter och deras utsläppande på marknaden av. ENVI strävar efter att komma med europeiska lösningar på frågor som rör folkhälsan.

Mer detaljerat

AnsvarsområdenKontakter

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Länkar