Hem

 
Senaste nytt
 
Latest news

  • The next ENVI Committee meeting (hearing of the EFSA Executive Director Designate Dr Bernhard Url) will take place on 14 April 2014 from 19.00 – 21.00 in Strasbourg, in building Louise Weiss - Room: (1.4).
 
 

   
 
Missa inte
 
Hearing of the EFSA Executive Director Designate

On 14 April 2014 from 19:00 to 21:00 in Strasbourg, Dr Bernhard Url, European Food Safety Authority Executive Director Designate will be heard by the Committee on Environment, Public Health and Food Safety, following his nomination by the EFSA Management Board on 20 March 2014.
Dr Url, who is currently EFSA’s acting Executive Director, was one of the candidates shortlisted by the European Commission after an open competition and who were interviewed by the Board. The European Parliament will subsequently submit an opinion on the appointment to the chair of EFSA’s Management Board, Sue Davies The opinion is taken into consideration before the Board makes its final decision on the appointment. The recruitment was initiated following the departure in September 2013 of Catherine Geslain-Lanéelle, who was EFSA Executive Director for seven years.
 

   
 
Ständiga utskotts ansvarsområden
 
Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:
1.    Miljöpolitik och miljöskyddsåtgärder, särskilt inom följande områden:
a)    Luft-, jord- och vattenföroreningar, avfallshantering och återvinning, farliga ämnen och beredningar, bullernivåer, klimatförändring och skydd av den biologiska mångfalden.
b)    En hållbar utveckling.
c)    Internationella och regionala åtgärder och avtal i syfte att skydda miljön.
d)    Återställande av miljöskador.
e)    Civilskydd.
f)    Europeiska miljöbyrån.
g)    Europeiska kemikaliemyndigheten
 
2.    Folkhälsa, särskilt inom följande områden:
a)    Program för särskilda åtgärder på folkhälsoområdet.
b)    Läkemedel och kosmetika.
c)    Hälsoaspekter av bioterrorism.
d)    Europeiska läkemedelsmyndigheten och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar.
 
3.    Livsmedelssäkerhet, särskilt inom följande områden:
a)    Märkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet.
b)    Veterinärlagstiftning som avser skydd mot hälsorisker för människor, kontroll av livsmedelsprodukter och system för livsmedelsproduktion med avseende på folkhälsan.
c)    Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor.
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkommen
 
 

Välkommen till ENVI-utskottets webbsida
 
Med våra 71 ledamöter är vi det största lagstiftande utskottet i Europaparlamentet. Vi arbetar för att mycket av den oro som människor över hela Europa känner ska återspeglas i lagstiftningen om miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Europaparlamentet har numera befogenhet att medlagstifta i de flesta frågor som vårt utskott har hand om, vilket gör det till ett av de mest inflytelserika utskotten.
 
Vårt arbete på miljöområdet omfattar frågor om allt från lagstiftning om giftiga kemikalier till bevarande av Europas biologiska mångfald. ENVI-utskottet arbetar även för ett resurseffektivt och hållbart Europa. Att bekämpa klimatförändringarna står i centrum för utskottsarbetet.
 
De livsmedelsskandaler som inträffat i medlemsstaterna under senare år har tydligt visat på behovet av säkrare livsmedel. Vi granskar livsmedelslagstiftningen med ett kritiskt öga. Bättre konsumentinformation, t.ex. genom klar och tydlig märkning av produkter, är en av de viktigaste frågorna för ENVI-utskottet.
 
När det gäller folkhälsan vill vi se lösningar som gäller för hela EU. Nyligen har vi arbetat med säkerhet för läkemedel och kosmetika, beslutat om åtgärder mot förfalskning av läkemedel och försvarat patienternas rättigheter. 
 
Vi hoppas att den här webbsidan ger dig en bättre bild av vårt arbete. Kom gärna med synpunkter om frågor som intresserar dig särskilt.
 
Matthias Groote