Hem

 
Senaste nytt
 
Latest news

The next meeting of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety is taking place on 3- 4 December meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2
 
The Policy Department briefings on Commitments made by Commissioners-designate during their hearing before the ENVI Committee are now available:
Karmenu Vella - Commissioner for Environment, Maritime and Fisheries
Vytenis Andriukaitis - Commissioner for health and Food Safety
Maroš Sefčovič - Vice-President of the Commission, Commissioner for Energy Union
Miguel Arias Cañete - Commissioner for Climate Action and Energy
Bieńkowska Elżbieta - Commissioner for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
 
 
 
Interested in live updates? Follow us on Twitter!
 
Subscribe to the ENVI Newsletter for previews ahead of committee meetings or read online

   
 
Missa inte
 
Exchange of views with Miguel Arias Cañete-Commissioner for Climate Action and Energy

On their meeting of 11th November 2014 Members of the ENVI Committee will exchange views for the first time since he took up his office on the 1st November 2014 with Miguel Arias Cañete Commissioner for Climate Action and Energy on current and future climate policy.

   
Briefings on Commissioners' commitments

Briefings were prepared by the Policy Departments to summarize the commitments Commissioners-designate made in their written answers to questionnaires and during their hearings before the Committee on Environment, Public Health and Food Safety.
The briefings are available on the links below.

   
Presentation of Agencies, vote on GMOs

Five key European Agencies that fall under the ENVI competence and are responsible for implementing important legislation in the field of environment, public health and food safety (ECHA, EMA, EFSA, ECDC and EEA) will hold an event in ENVI on 10 November to present their responsibilities and their main activities.
 
FVO -although not an agency but a unit of the Commission (DG SANCO) - will also be presented. It carries out important tasks to ensure that EU legislation on food safety, animal health, plant health and animal welfare is properly implemented and enforced.
 
The vote on the draft recommendation for second reading on the possibility for Members States to restrict or prohibit the cultivation of GMOs in their territory was postponed from 5 November to 11 November.

   
Workshop on ETS Market Stability Report

In preparation of the legislative report on the Establishment and operation of a market stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme an expert workshop was held on 5 November. The Commission presented its proposal and experts and stakeholders had an extensive discussion on the impacts of the market stability reserve (MSR) on the functioning of the ETS.

   
 
Senaste pressmeddelandena
Se alla  
ENVI 11-11-2014 - 15:36  

Long-awaited draft plans to allow EU member states to restrict, or ban, the cultivation of crops containing genetically modified organisms on their own territory even if it is allowed at EU level won the support of the Environment Committee on Tuesday. MEPs voted to remove the Council-backed idea of a phase of negotiations with the GMO company, and supported plans to allow member states to ban GMO crops on environmental grounds.

ENVI 05-11-2014 - 18:11  

Talks to be held in Lima next month should enable global partners to reach an ambitious climate agreement in Paris in 2015, so as to keep the world on track for a sub-2°C climate warming scenario, said the Environment Committee in a resolution voted on Wednesday. MEPs reiterated the pledge by the EU and its member states to step up contributions to the UN Green Climate Fund so as to mobilise USD 100 billion per year by 2020, and called on other donors to play their part too.

Ständiga utskotts ansvarsområden
 
Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:
1.    Miljöpolitik och miljöskyddsåtgärder, särskilt inom följande områden:
a)    Luft-, jord- och vattenföroreningar, avfallshantering och återvinning, farliga ämnen och beredningar, bullernivåer, klimatförändring och skydd av den biologiska mångfalden.
b)    En hållbar utveckling.
c)    Internationella och regionala åtgärder och avtal i syfte att skydda miljön.
d)    Återställande av miljöskador.
e)    Civilskydd.
f)    Europeiska miljöbyrån.
g)    Europeiska kemikaliemyndigheten
 
2.    Folkhälsa, särskilt inom följande områden:
a)    Program för särskilda åtgärder på folkhälsoområdet.
b)    Läkemedel och kosmetika.
c)    Hälsoaspekter av bioterrorism.
d)    Europeiska läkemedelsmyndigheten och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar.
 
3.    Livsmedelssäkerhet, särskilt inom följande områden:
a)    Märkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet.
b)    Veterinärlagstiftning som avser skydd mot hälsorisker för människor, kontroll av livsmedelsprodukter och system för livsmedelsproduktion med avseende på folkhälsan.
c)    Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor.
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkommen
 
 

Välkommen till ENVI-utskottets webbsida
 
Med 69 ledamöter är ENVI-utskottet det främsta lagstiftande utskottet i Europaparlamentet.
 
ENVI-ledamöterna arbetar aktivt med att förbättra livsmedelsinformationen till konsumenterna, särskilt genom att reglera märkningen av produkter och deras utsläppande på marknaden av. ENVI strävar efter att komma med europeiska lösningar på frågor som rör folkhälsan.
 
Utskottet är också ansvarigt för ett stort antal politikområden, exempelvis luft- och vattenföroreningar, avfallshantering och skydd av biologisk mångfald. Ledamöternas målsättning är att främja ett resurseffektivt och hållbart Europa.
 
Att bekämpa klimatförändringarna står i centrum för utskottsarbetet. Det hamnar redan tidigt under denna valperiod högt upp på dagordningen med tanke på de kommande klimattoppmötena som kommer att vara avgörande för antagandet av ett internationellt klimatavtal, planerat till 2015. Odlingen av genetiskt modifierade organismer och eventuell inskränkning eller förbud av dem i medlemsstaterna kommer också att prioriteras från första början av denna valperiod.
 
Vi hoppas att den här webbplatsen kommer att ge dig ordentligt med information om vårt arbete och du får gärna välja att kommentera sådant som du tycker är viktigt.
 
Giovanni La Via