Senaste nytt

24-04-2018 - 09:46
: magnifying optical glass with words Latest News on digital background, 3D rendering

Missa inte

Användbara dokument

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

24-04-2018 - 14:35
ITRE Sammanträde
24-04-2018 - 09:59
ITRE Sammanträde
23-04-2018 - 15:05
ITRE Sammanträde

Välkomsthälsning

Interview with Jerzy Buzek - ITRE chair

Med återindustrialisering som övergripande mål kommer ITRE-utskottet att ha fyra prioriterade områden att koncentrera sig på.

För det första måste vi se till att EU:s rättsliga och ekonomiska ramar gör det möjligt för den europeiska industrisektorn att bli mer innovativ. Detta kommer att kräva att vi anpassar och tillämpar EU:s program för forskning och utveckling och för utbildning så att industrins faktiska behov tillgodoses på ett effektivt sätt.

Mer detaljerat

AnsvarsområdenKontakter

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Länkar