Hem

 
Senaste nytt
 
ITRE latest news

 
Work in progress: ITER listing (updated weekly)
 
Newsletter:  Issue 4/2014 - Previous issues
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
Latest studies: 

   
 
Missa inte
 
"One of Us" Citizens’ Initiative – Public Hearing, 10.04.2014

A public hearing on the European Citizens’ Initiative "One of Us" will be organised on 10.04.2014 in the European Parliament’s premises in Brussels, room JAN 4Q2, from 09.00 to 12.30.
 
The initiative asks the EU to prohibit the financing of activities which presuppose the destruction of human embryos, especially in the areas of research, development aid and public health.
 
The event is organised jointly by the Committee on Development, the Committee on Industry, Research and Energy and the Committee on Legal Affairs, in association with the Petitions Committee.
 
Deadline for registration: 06.04.2014.
 
For more information contact us: ECI.Hearing.OneOfUs@ep.europa.eu

   
 
Senaste pressmeddelandena
Se alla  
PETI DEVE JURI ITRE 09-04-2014 - 15:13  

The “One of Us” European Citizens’ Initiative campaign to ban EU funding for activities that “presuppose the destruction of human embryos” will get a public hearing in the European Parliament on Thursday 10 April at 09.00. Its petition has been signed by 1.7 million EU citizens.

Presentation och befogenheter
 
Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden:
 
  1. Unionens industripolitik och tillämpning av ny teknik, bland annat åtgärder som rör små och medelstora företag.
  2. Unionens forskningspolitik, bland annat spridning och utnyttjande av forskningsresultat.
  3. Rymdpolitik.
  4. Verksamhet vid det gemensamma forskningscentrumet och centralbyrån för åtgärder inom kärnfysikområdet liksom JET, ITER och andra projekt inom samma område.
  5. Gemenskapsåtgärder som rör energipolitik i allmänhet, säkerhet när det gäller energiförsörjning och energieffektivitet, bland annat upprättande och utveckling av transeuropeiska nät för infrastruktur inom energisektorn.
  6. Euratomfördraget och Euratoms försörjningsbyrå, kärnsäkerhet, avveckling och avfallshantering inom kärnkraftsområdet.
  7. Informationssamhället och informationsteknik, bland annat upprättande och utveckling av transeuropeiska nät för infrastruktur inom telekommunikationssektorn.
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

Välkommen till ITRE-utskottets webbsida!
 
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi kommer fram till nästa val att arbeta vidare med att utforma politiska strategier och ett långsiktigt regelverk för ett bättre och konkurrenskraftigare Europa.
 
ITRE-utskottet kommer att ta itu med lagförslag på forskningsområdet, eftersom EU:s forskningspolitik just ska ses över inför kommande år för att kunna klara de nya utmaningarna. Telekombranschen kommer att bli alltmer konkurrensutsatt och priserna kommer att bli lägre för kunderna.
 
På det viktiga energiområdet måste Europa inse sina svagheter och komma med lösningar. Stora summor betalas för import av olja och gas. Det är viktigt att allmänheten och industrin får tillgång till energi till bra pris. Energieffektivitet, förnybar energi och lägre växthusgasutsläpp är också frågor som vi måste ta upp.
 
Förnyelse och innovation, inte minst på IT- och internetområdet, kan få en avgörande roll för medborgare och industri.
 
För att verkligen få något gjort och fatta de bästa besluten för alla behöver vi människors hjälp och vi behöver en diskussion med företrädare för civilsamhället. Bara genom ständig dialog hittar vi den rätta balansen mellan olika ståndpunkter. På den här webbplatsen informerar vi om ITRE-utskottets verksamhet.
 
Amalia Sartori