Hem

 
Senaste nytt
 
ITRE latest news

The next Committee Meeting will be held on Wednesday, 3 December 2014 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) and Thursday, 4 December 2014 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) in JAN 2Q2.
 
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
- Work in Progress: 18.11.2014 (updated regularly)
 
- Recent Publications:
 
- Upcoming Publications:
Study on 'Horizon 2020: Key Enabling Technologies (KETs), Booster for European Leadership in the Manufacturing Sector'
Study on 'How can European industry contribute to growth and foster European competitiveness?'
 
 

   
 
Missa inte
Samtliga meddelanden  
Presentations by the European Commission on COSME & Horizon 2020

During its meeting on 17 November, the European Commission will present on COSME, and Director General Robert-Jan Smits will present on "Horizon 2020 implementation: state of play".
 
Furthermore, the "Renewal of the Agreement on cooperation in science and technology between the European Community and Ukraine" and the "Cooperation Agreement on a Civil Global Navigation Satellite System (GNSS) between the European Community and its Member States and the Kingdom of Morocco" will be voted in the meeting.

   
Presentations of Bio-based Industries joint undertaking and study on KET

On the 6 of November, the ITRE committee will hold presentations by European Commission and the BBI, explaining the way from Horizon 2020 to the JTIs, as one of the possible PPPs foreseen in the basic act, taking as an example, the new Bio-based Industries joint undertaking. The Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI) is a €3.7 billion Public-Private Partnership (PPP) between the EU and the Bio-based Industries Consortium (BIC). The EU contribution (Horizon 2020) is expected to be €975 million, while the Bio-based Industries Consortium will contribute €2730 million.
 
Furthermore, there will be a presentation of the study on Key Enabling Technologies (KETs) that are crucial for the competitiveness and renewal of European manufacturing. It examines the nature of KETs, and the drivers and barriers to their deployment, including an assessment of the current KETs situation in the EU in a global perspective. A broad overview of European policies and financing instruments precedes an in depth assessment of the role of KETs in Horizon 2020. The analysis continues with a look at their contribution to growth, impact on employment and skills requirements.

   
Hearing on EU energy security strategy

The ITRE Committee will organise a hearing on 5 November on "EU energy security strategy under the conditions of the internal energy market". The hearing will focus on issues relating to the European Energy Security Strategy that was released in May by the Commission in response to the political crisis in Ukraine and the overall importance of energy security.

   
 
Presentation och befogenheter
 
Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:
1. Unionens industripolitik och åtgärder i samband med denna samt tillämpning av ny teknik, bland annat åtgärder som rör små och medelstora företag.
2. Unionens forsknings- och innovationspolitik, bland annat vetenskap och teknik samt spridning och utnyttjande av forskningsresultat.
3. Den europeiska rymdpolitiken.
4. Verksamhet vid det gemensamma forskningscentrumet, Europeiska forskningsrådet, Europeiska institutet för innovation och teknik samt Institutet för referensmaterial och referensmätningar liksom JET, Iter och andra projekt inom samma område.
5. Unionsåtgärder som rör energipolitik i allmänhet och har samband med upprättandet av den inre energimarknaden och dess funktion, inklusive åtgärder avseende
a) tryggad energiförsörjning i unionen,
b) främjandet av energieffektivitet och energibesparingar samt utvecklingen av nya och förnybara energikällor,
c) främjandet av sammankopplade energinät och energieffektivitet, bland annat upprättande och utveckling av transeuropeiska nät för infrastruktur inom energisektorn
6. Euratomfördraget och Euratoms försörjningsbyrå, kärnsäkerhet, avveckling och avfallshantering inom kärnkraftsområdet.
7. Informationssamhället, informationsteknik och kommunikationsnät och kommunikationstjänster, bland annat teknik och säkerhetsaspekter och upprättande och utveckling av transeuropeiska nät för infrastruktur inom telekommunikationssektorn samt verksamheten vid Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa).
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

Med återindustrialisering som övergripande mål kommer ITRE-utskottet att ha fyra prioriterade områden att koncentrera sig på.
 
För det första måste vi se till att EU:s rättsliga och ekonomiska ramar gör det möjligt för den europeiska industrisektorn att bli mer innovativ. Detta kommer att kräva att vi anpassar och tillämpar EU:s program för forskning och utveckling och för utbildning så att industrins faktiska behov tillgodoses på ett effektivt sätt.
 
För det andra måste EU:s politiska strategier ge kraft åt utvecklingen och tillväxten bland europeiska små och medelstora företag. Att hjälpa till att stärka små och medelstora företag handlar lika mycket om finansiering som om öppenhet i forskningsprogram, kompetensutveckling eller skattelagstiftning.
 
Vårt tredje prioriterade område är att bygga upp en verklig europeisk digital marknad. Det handlar om att utnyttja stordriftsfördelarna med en europeisk marknad för att minska kostnaderna och göra de europeiska företagen mer innovativa. Både ITRE och parlamentet som helhet kan visa upp ett mycket gott resultat på detta område – och vi kommer att fortsätta ännu längre, med ny lagstiftning.
 
Det sista, men kanske viktigaste, är att utnyttja den fulla potentialen hos EU:s gemensamma energipolitik, som kommer att vara en grundläggande prioritering för oss. Det är endast med en trygg energiförsörjning som vi kan göra vår ekonomi konkurrenskraftig globalt och undvika en ekonomisk nedgång.
 
Vårt mål är att få igång tillväxten i den europeiska ekonomin igen, och att göra det på ett hållbart sätt. Vi vill göra Europa till en bättre plats att leva på.