Последни новини

Next meeting

13-11-2018 - 09:13
Voting at the REGI meeting

Акценти

Полезни документи

Следващи излъчвания

21-11-2018 09:00 / 12:30 AFCO
21-11-2018 15:00 / 18:30 AFCO

Мултимедийна библиотека

12-11-2018 - 20:16
AFCO Заседание
22-10-2018 - 20:19
AFCO Заседание
10-10-2018 - 14:34
AFCO Заседание

Приветствие

Interview with Danuta Maria Hübner- AFCO chair

Добре дошли на уебсайта на комисията по конституционни въпроси.

Законодателният период 2014-2019 г. ще бъде съсредоточен върху институционалните аспекти, които определят бъдещето на ЕС. Ще продължаваме да правим оценка на прилагането на нововъведенията от Договора от Лисабон и да използваме тази оценка като основа за нови развития. Оценката на мерките, които са взети след кризата от 2008 г., ще ни даде основа за размисъл дали е необходима нова реформа на Договора. Целта на такава реформа би била двустранна: интегриране на разпоредбите на междуправителствения Договор за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз в правната рамка на ЕС, което може да наложи изменения на договора, и предоставяне на демократична легитимност на икономическото управление на еврозоната. Едно от предизвикателствата ще бъде да се гарантира, че по-силната интеграция на еврозоната няма да подкопае интегритета на ЕС.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

Връзки