Последни новини

Next meeting

24-09-2018 - 09:42
Voting at the REGI meeting

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

15:15 / 18:30 започнала AFCO

Мултимедийна библиотека

03-09-2018 - 15:05
AFCO Заседание
11-07-2018 - 14:38
AFCO Заседание
11-07-2018 - 11:52
PETI AFCO Заседание

Приветствие

Interview with Danuta Maria Hübner- AFCO chair

Добре дошли на уебсайта на комисията по конституционни въпроси.

Законодателният период 2014-2019 г. ще бъде съсредоточен върху институционалните аспекти, които определят бъдещето на ЕС. Ще продължаваме да правим оценка на прилагането на нововъведенията от Договора от Лисабон и да използваме тази оценка като основа за нови развития. Оценката на мерките, които са взети след кризата от 2008 г., ще ни даде основа за размисъл дали е необходима нова реформа на Договора. Целта на такава реформа би била двустранна: интегриране на разпоредбите на междуправителствения Договор за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз в правната рамка на ЕС, което може да наложи изменения на договора, и предоставяне на демократична легитимност на икономическото управление на еврозоната. Едно от предизвикателствата ще бъде да се гарантира, че по-силната интеграция на еврозоната няма да подкопае интегритета на ЕС.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

Връзки