Последни новини

Next AFET Meeting

18-04-2018 - 17:28
Committee meeting general photo of room

Акценти

Полезни документи

Следващи излъчвания

23-04-2018 15:00 / 19:00 AFET
24-04-2018 09:00 / 12:30 AFET
24-04-2018 14:30 / 18:30 AFET
24-04-2018 14:30 / 15:30 INTA AFET

Мултимедийна библиотека

12-04-2018 - 09:06
AFET Заседание
26-03-2018 - 17:04
ENVI AFET Заседание
26-03-2018 - 15:06
LIBE AFET Заседание

Приветствие

Interview with David McAllister - AFET chair

Уважаеми посетители,

Добре дошли на уебсайта на комисията по външни работи на Европейския парламент! При нарастващия брой предизвикателства, но също и възможности, които се изправят пред нас извън границите на Европейския съюз, 73-мата членове на тази комисия дават своя принос за определяне на външната политика и политика на сигурност на ЕС и контролират нейното изпълнение. Съсредоточаваме се върху начина на изразходване на европейските средства, а нашата подкрепа е необходима за всички международни споразумения, подписвани от ЕС. Винаги се стремим да подкрепяме интересите и ценностите на гражданите на ЕС в чужбина, като си сътрудничим тясно с двете подкомисии в рамките на нашата комисия – подкомисията по правата на човека и подкомисията по сигурност и отбрана.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

Връзки