Последни новини

Next AFET Meeting

28-04-2017 - 13:02
AFET meeting

Акценти

Последни прессъобщения

  •  

EU plan to tackle root causes of migration should focus on the poor, MEPs say

AFET DEVE BUDG 24-04-2017 - 18:48

An EU scheme to mobilise €44 billion in private sector investment in Africa and the EU’s neighbourhood should focus on the poor, said committee MEPs on Monday. (Продължение)

Полезни документи

Следващи излъчвания

02-05-2017 09:00 / 12:30 AFET
02-05-2017 15:00 / 15:30 AFET CULT
02-05-2017 15:30 / 18:30 AFET
03-05-2017 09:00 / 12:29 AFET
03-05-2017 12:30 / 14:00 AFET
03-05-2017 15:00 / 16:30 AFET SEDE

Мултимедийна библиотека

24-04-2017 - 17:36
AFET BUDG DEVE Заседание
11-04-2017 - 11:40
BUDG DEVE AFET Заседание

Приветствие

David McALLISTER

Уважаеми посетители,

Добре дошли на уебсайта на комисията по външни работи на Европейския парламент! При нарастващия брой предизвикателства, но също и възможности, които се изправят пред нас извън границите на Европейския съюз, 73-мата членове на тази комисия дават своя принос за определяне на външната политика и политика на сигурност на ЕС и контролират нейното изпълнение. Съсредоточаваме се върху начина на изразходване на европейските средства, а нашата подкрепа е необходима за всички международни споразумения, подписвани от ЕС. Винаги се стремим да подкрепяме интересите и ценностите на гражданите на ЕС в чужбина, като си сътрудничим тясно с двете подкомисии в рамките на нашата комисия – подкомисията по правата на човека и подкомисията по сигурност и отбрана.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

Връзки