Последни новини

Next AGRI meetings: 3, 8 and 14-15 September 2015

03-09-2015 - 11:08

Акценти

Agricultural crisis: extra AGRI meeting with Commissioner Hogan on 8 September

03-09-2015 - 16:46
Commissioner Phil Hogan

Latest study requested by the Committee

24-08-2015 - 15:10
COMAGRI Delegation to Savoie and Haute Savoie.jpg

COMAGRI delegation to Savoie and Haute-Savoie

(Продължение)


Последни прессъобщения

  •  

Agriculture committee opposes national bans on Imports of GM food and feed

AGRI ENVI 03-09-2015 - 12:38

The agriculture committee on Thursday rejected the Commission's draft law that would give member states the power to restrict or prohibit the use of EU-approved GM food or feed on their territory. It fears that arbitrary national bans could distort competition on the EU's single market and jeopardise the Union's food production sectors which are heavily dependent on imports of GM feed. (Продължение)

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

03-09-2015 - 11:09
AGRI Заседание
16-07-2015 - 09:16
AGRI Заседание

Приветствие

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) отговаря за упражняването на контрол върху работата на Европейската комисия, свързана със селскостопанската политика. Това включва предимно изготвянето на доклади за законодателни предложения, подлежащи на процедурата за съвместно вземане на решение от Парламента и Съвета, за приемане на пленарно заседание.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки