Начална страница

 
Последни новини
 
Next meeting

Monday 7 July 2014, 15.00 – 18.30
Brussels
 

   
 
Акценти
 
Latest study / note requested by the committee

COMAGRI Delegation in Bavaria

 
Допълнителна информация
 
Latest studies / notes requested by the committee

CAP 2014-2020 Tools to Enhance Family Farming: Opportunities and Limits

 
Допълнителна информация
 
Latest studies / notes requested by the committee:

Family Farming in Europe: Challenges and Prospects

 
Допълнителна информация
 
 
Последни прессъобщения
Вж. Всичко  
AGRI 07-04-2014 - 18:55  

A deal with the EU Council of Ministers on measures to boost sales of EU farm produce within the EU and abroad and to restore consumer confidence in the event of market disruptions was approved by the Agriculture Committee on Monday.

Представяне и правомощия
 
Комисията отговаря за:
 1. провеждането и развитието на общата селскостопанска политика;
 2. развитието на селските райони, включително дейностите на съответните финансови инструменти;
 3. законодателните актове в областта на:
  1. ветеринарните въпроси и въпросите на растителното здраве, животинските фуражи, при условие че тези мерки не целят защитата срещу рискове за човешкото здраве,
  2. животновъдството и животинското здраве;
 4. подобряването на качеството на селскостопанските продукти;
 5. снабдяването със селскостопански суровини;
 6. Службата на Общността за растително многообразие;
 7. лесовъдството.
 
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Добре дошли в COMAGRI!
 
 

Комисията по земеделие и развитие на селските райони (COMAGRI) отговаря преди всичко за разглеждането и, при необходимост, изменението на законодателните предложения на Европейската комисия, като изготвя докладите на селскостопанска тематика, които след това се приемат от Парламента в пленарно заседание. Тя наброява 45 членове и още толкова заместници, които работят с ентусиазъм,  тъй като редица от тях са свързани по специфичен начин със земеделието, поради своя произход или заемани преди това длъжности.
 
 
Правомощията на нашата комисия са по-важни от всякога, тъй като след влизането в сила на Договора от Лисабон Европейският парламент разполага с правомощия за съвместно вземане на решение относно Общата селскостопанска политика (ОСП) заедно със Съвета на министрите по земеделие.
 
Не се колебайте да се запознаете по-отблизо с нашия сайт: тук ще намерите - на всички езици на Европейския съюз - необходимата информация, за да проследите нашата дейност (връзка към нашите заседания, предавани в интернет, проектодоклади и други заседателни документи, които можете да изтеглите, дневен ред на заседанията и график на работата, справки и адреси за контакт с нашите членове и други).
 
Paolo De Castro,
Председател на комисията по земеделие и развитие на селските райони