Последни новини

Next AGRI meeting: 2-3 May 2017

25-04-2017 - 09:14

Акценти

Полезни документи

Следващи излъчвания

02-05-2017 15:00 / 18:30 AGRI
03-05-2017 09:00 / 12:30 AGRI

Мултимедийна библиотека

12-04-2017 - 15:11
AGRI Заседание
12-04-2017 - 09:15
AGRI Заседание

Приветствие

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) отговаря за упражняването на контрол върху работата на Европейската комисия, свързана със селскостопанската политика. Това включва предимно изготвянето на доклади за законодателни предложения, подлежащи на процедурата за съвместно вземане на решение от Парламента и Съвета, за приемане на пленарно заседание.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки