Последни новини

Next AGRI meetings: 30 August and 8 September 2016

19-07-2016 - 10:35

Полезни документи

Следващи излъчвания

30-08-2016 09:00 / 12:30 AGRI
30-08-2016 15:00 / 18:30 AGRI

Мултимедийна библиотека

19-07-2016 - 08:37
AGRI Заседание
14-07-2016 - 09:11
AGRI Заседание

Приветствие

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) отговаря за упражняването на контрол върху работата на Европейската комисия, свързана със селскостопанската политика. Това включва предимно изготвянето на доклади за законодателни предложения, подлежащи на процедурата за съвместно вземане на решение от Парламента и Съвета, за приемане на пленарно заседание.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки