Последни новини

Next AGRI meetings: 25-26 January 2017

10-01-2017 - 09:54

Полезни документи

Следващи излъчвания

25-01-2017 09:00 / 12:30 AGRI
25-01-2017 15:00 / 17:30 AGRI
26-01-2017 09:00 / 12:30 AGRI

Мултимедийна библиотека

09-01-2017 - 15:11
AGRI Заседание
05-12-2016 - 15:22
AGRI Заседание
29-11-2016 - 17:02
INTA AGRI Заседание

Приветствие

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) отговаря за упражняването на контрол върху работата на Европейската комисия, свързана със селскостопанската политика. Това включва предимно изготвянето на доклади за законодателни предложения, подлежащи на процедурата за съвместно вземане на решение от Парламента и Съвета, за приемане на пленарно заседание.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки