Последни новини

Next AGRI meetings: 30-31 August, 25 September, 9-10 October 2017

13-07-2017 - 11:47

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

11-07-2017 - 15:15
AGRI Заседание
11-07-2017 - 09:14
AGRI Заседание
10-07-2017 - 15:17
AGRI Заседание

Приветствие

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) отговаря за упражняването на контрол върху работата на Европейската комисия, свързана със селскостопанската политика. Това включва предимно изготвянето на доклади за законодателни предложения, подлежащи на процедурата за съвместно вземане на решение от Парламента и Съвета, за приемане на пленарно заседание.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки