Начална страница

 
Последни новини
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next meeting of the Committee on Budgets will take place in Brussels on Thursday 10 April, from 09:00 to 12:30, in room ASP 5G3.

   
 
Акценти
 
BUDG – 2015 budgetary estimates for the European Parliament: committee vote

The committee on Budgets will discuss and vote the report regarding the budget estimates for the European Parliament for the financial year 2015 during its next meeting of 10.04.14. A new study on partially self-financed EU agencies and the principle of fee-setting will also be presented at the same meeting.

   
Study "EU Financing for NGOs in the Area of Home Affairs, Security and Migration"

EU Financing for NGOs in the Area of Home Affairs, Security and Migration

 
Допълнителна информация
 
In-depth analysis "EU Budget and National Budgets: Facts, Figures and Impact"

EU Budget and National Budgets: Facts, Figures and Impact

 
Допълнителна информация
 
 
Последни прессъобщения
Вж. Всичко  
BUDG 10-04-2014 - 13:08  

An extra €150 million for urgent humanitarian aid and food assistance and €37 million for the Instrument for Democracy and Human Rights for this year was approved by Parliament’s Budgets Committee on Thursday. This will enable the European Commission to pay the most urgent bills, but payment problems in the external action field will surely recur in the course of this year, MEPs said.

BUDG 01-04-2014 - 10:35  

1400 Italian and Spanish workers should get EU support to try and get back on to the labour market after losing their jobs. Parliament's budgets committee approved €5 million from the European Globalisation Adjustment Fund on Tuesday. The decision still needs to be endorsed by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

Представяне и правомощия
 
Комисията отговаря за:
  1. многогодишната финансова рамка на приходите и разходите на Съюза и системата за собствено финансиране на Съюза;
  2. бюджетните прерогативи на Парламента, а именно бюджета на Съюза, както и договарянето и прилагането на междуинституционални споразумения в тази област;
  3. бюджетните прогнози на Парламента по определения в Правилника за дейността на ЕП ред; 
  4. бюджета на децентрализираните органи;
  5. финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка;
  6. бюджетирането на Европейския фонд за развитие, без да се накърняват правомощията на комисията, която отговаря за споразумението за партньорство между ЕС и страните от АКТБ;
  7. финансовите последици и съвместимостта с многогодишната финансова рамка на всички актове на Общността, без да се накърняват правомощията на съответните комисии;
  8. следенето и оценката на изпълнението на текущия бюджет, независимо от разпоредбите на член 78, параграф 1, преводите на заделени средства, процедурите във връзка с щатните разписания, заделените средства за административни цели и становищата по проекти за недвижими имоти със значителни финансови последици;
  9. Финансовия регламент, с изключение на въпросите, отнасящи се до изпълнението, управлението и контрола на бюджета.
 
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

Уважаеми посетители,
 
Добре дошли на сайта на комисията по бюджети към Европейския парламент.
 
Бюджетните правомощия бяха сред първите придобити от Парламента правомощия, като те бяха допълнително увеличени с влизането в сила на Договора от Лисабон. Сега Европейският парламент одобрява, наравно със Съвета, всички разходи в годишния бюджет на Европейския съюз.
 
Със своите 43 членове и още толкова заместник-членове комисията по бюджети отговаря най-вече за изготвянето на позицията на Парламента относно годишния бюджет на ЕС (147,2 милиарда евро в бюджетни кредити за поети задължения и 129,1 милиарда евро в бюджетни кредити за плащания за финансовата 2012 година).
 
Освен това комисията по бюджети отговаря за подготовката на преговорите относно многогодишната финансова рамка (или финансова перспектива), чрез която се определя рамката за годишните бюджетни процедури за период от седем години. След влизането в сила на Договора от Лисабон, в който отново беше посочено, че бюджетът на ЕС трябва да се финансира изцяло от собствени ресурси, комисията по бюджети работи понастоящем върху няколко важни законодателни предложения, чиято цел е повторното въвеждане на истински приходи в публичния бюджет на ЕС.
 
На тези страници ще намерите полезна и редовно актуализирана информация за работата на комисията по бюджети. Можете също така да проследявате нашите заседания на страницата „EP Live“.
 
 
Приятно четене.
 
Alain Lamassoure