Последни новини

Next meeting of the Committee on Budgets

11-10-2017 - 17:12
BUDG committee meeting - entrance of the room

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

10-10-2017 - 15:08
BUDG Заседание
10-10-2017 - 10:57
BUDG Заседание
27-09-2017 - 09:10
BUDG Заседание

Приветствие

Interview with Jean Arthuis - BUDG chair

Уважаеми посетители,

Добре дошли на уебсайта на комисията по бюджети на Европейския парламент, един от клоновете на европейския бюджетен орган. Със своите 41 членове и равен брой заместници комисията по бюджети обсъжда, разглежда, изменя и одобрява, съвместно със Съвета на министрите, бюджета на Съюза.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

Връзки