Начална страница

 
Последни прессъобщения
Вж. Всичко  
BUDG 11-12-2014 - 12:51  

Some 6,000 workers made redundant in France, Greece, Italy and Poland should receive EU aid worth €35.5 million to help them find or create jobs, recommended the Budgets Committee on Thursday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 08-12-2014 - 19:05  

A provisional agreement on the European Union budget for 2015 and the means to settle this year’s most urgent unpaid bills was reached by negotiators for Parliament and the Council on Monday. The deal still needs to be endorsed both by the full Parliament and the Council. For payments, MEPs secured €4.8 billion more to pay bills for 2014-2015. For 2015, the negotiators agreed to a compromise of €145.3 billion in commitments and €141.2 billion in payments.

BUDG 20-11-2014 - 12:22  

The EU should provide aid worth €2.35 million to help find or create new jobs for workers made redundant by shipbuilders STX Finland Oy and the GAD abattoir in France, the Budgets Committee recommended on Thursday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 18-11-2014 - 00:21  

Parliament wants to reduce the growing pile of unpaid bills, while Council’s proposal, revealed on the very last day of the budget talks, only aggravates the payment crisis, said Budgets Committee MEPs after conciliation talks between member states and the Parliament broke down on Monday night. The Commission will now present a new draft budget.

Представяне и правомощия
 
Комисията отговаря за:
 
1. Многогодишната финансова рамка на приходите и разходите на Съюза и системата за собствени средства на Съюза;
2. Бюджетните прерогативи на Парламента, а именно бюджета на Съюза, както и договарянето и прилагането на междуинституционални споразумения в тази област;
3. Бюджетните прогнози на Парламента по определения в Правилника за дейността на ЕП ред;
4. Бюджета на децентрализираните органи;
5. Финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка, които не са част от европейското икономическо управление;
6. Бюджетирането на Европейския фонд за развитие, без да се накърняват правомощията на комисията, която отговаря за споразумението за партньорство между ЕС и страните от АКТБ;
7. Финансовите последици и съвместимостта с многогодишната финансова рамка на всички актове на Съюза, без да се накърняват правомощията на съответните комисии;
8. Следенето и оценката на изпълнението на текущия бюджет, независимо от разпоредбите на член 95, параграф 1, трансферите на бюджетни кредити, процедурите във връзка с щатните разписания, бюджетните кредити за административни цели и становищата по проекти за недвижими имоти със значителни финансови последици;
9. Финансовия регламент, с изключение на въпросите, отнасящи се до изпълнението, управлението и контрола на бюджета.
 
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

Уважаеми посетители,
 
Добре дошли на уебсайта на комисията по бюджети на Европейския парламент, един от клоновете на европейския бюджетен орган. Със своите 41 членове и равен брой заместници комисията по бюджети обсъжда, разглежда, изменя и одобрява, съвместно със Съвета на министрите, бюджета на Съюза.
 
В държавите – членки на ЕС, преди дори да действат в качеството на законодатели, парламентите са били създадени с цел да гласуват одобрението на данъчното облагане. Европейският съюз, от своя страна, все още не извършва данъчно облагане, тъй като това правомощие продължава да бъде от компетентността на държавите членки до установяването на собствени ресурси. Европейският съюз обаче разполага с бюджет за изпълнение на своите политики и за гарантиране на правилното функциониране на своите институции.
 
Ще посветя цялата си енергия, опит и убеждения на целта европейският бюджет да бъде надежден инструмент за растеж и заетост. Във връзка с това възнамерявам да гарантирам, че средносрочният преглед на многогодишната финансова рамка ще представлява действителна възможност за предоговаряне със Съвета. Предстои ни разглеждането на други важни въпроси, като например бюджета на еврозоната, създаването на истинска система за собствени ресурси или често поставяния на дневен ред въпрос за неизпълнените поети задължения. Комисията по бюджети възнамерява да гарантира в пълна степен своята роля да даде нов тласък и значение на Европа.
 
Пожелавам Ви приятно посещение!
 
Жан Артюи