Начална страница

 
Последни новини
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next BUDG Committee meeting will take place on Tuesday, 7 October from 10:00 to 12:30 in room A1G-3 (Altiero Spinelli), Brussels.

   
 
Акценти
 
Hearing of Vice-President-designate of the Commission, Ms Kristalina Georgieva

The Committee on Budgets, together with the Committees on Budgetary Control (CONT) and on Legal Affairs (JURI), will hold a joint hearing of the Vice-President-designate for Budget and Human Resources, Ms Kristalina Georgieva, as part of the procedure for the election of the new Commission. The hearing is scheduled to take place on Thursday, 2 October from 13.30 to 16.30. It will be broadcast live on the internet here.

 
Допълнителна информация
 
 
Последни прессъобщения
Вж. Всичко  
BUDG 30-09-2014 - 11:11  

Extra funds should be added to the EU’s 2015 budget for growth and jobs policies, education, including the EU's Erasmus+ student mobility programme, and EU humanitarian and support work in war-stricken zones, said the Budgets Committee in votes on Monday and Tuesday. It also recommended that the European Parliament as a whole should reverse cuts sought by the Council of Ministers in planned and actual expenses.

BUDG 11-09-2014 - 10:11  

Redundant workers in the building industry in two Dutch regions, at a Greek bakery, and at a steel producer in Romania would receive European Globalisation Adjustment Fund aid to help them find new jobs under plans approved by the Parliament's Budgets Committee on Thursday. The aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 11-09-2014 - 10:07  

Redundant workers in wood product manufacturing in Castilla y León and in the food and beverage services industry in Aragón could get a total of €1.66 million in European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid to help them find new jobs under plans approved by the Parliament's Budgets Committee on Thursday. The aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

Представяне и правомощия
 
Комисията отговаря за:
 
1. Многогодишната финансова рамка на приходите и разходите на Съюза и системата за собствени средства на Съюза;
2. Бюджетните прерогативи на Парламента, а именно бюджета на Съюза, както и договарянето и прилагането на междуинституционални споразумения в тази област;
3. Бюджетните прогнози на Парламента по определения в Правилника за дейността на ЕП ред;
4. Бюджета на децентрализираните органи;
5. Финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка, които не са част от европейското икономическо управление;
6. Бюджетирането на Европейския фонд за развитие, без да се накърняват правомощията на комисията, която отговаря за споразумението за партньорство между ЕС и страните от АКТБ;
7. Финансовите последици и съвместимостта с многогодишната финансова рамка на всички актове на Съюза, без да се накърняват правомощията на съответните комисии;
8. Следенето и оценката на изпълнението на текущия бюджет, независимо от разпоредбите на член 95, параграф 1, трансферите на бюджетни кредити, процедурите във връзка с щатните разписания, бюджетните кредити за административни цели и становищата по проекти за недвижими имоти със значителни финансови последици;
9. Финансовия регламент, с изключение на въпросите, отнасящи се до изпълнението, управлението и контрола на бюджета.
 
Излъчвания за деня
 
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

Уважаеми посетители,
 
Добре дошли на уебсайта на комисията по бюджети на Европейския парламент, един от клоновете на европейския бюджетен орган. Със своите 41 членове и равен брой заместници комисията по бюджети обсъжда, разглежда, изменя и одобрява, съвместно със Съвета на министрите, бюджета на Съюза.
 
В държавите – членки на ЕС, преди дори да действат в качеството на законодатели, парламентите са били създадени с цел да гласуват одобрението на данъчното облагане. Европейският съюз, от своя страна, все още не извършва данъчно облагане, тъй като това правомощие продължава да бъде от компетентността на държавите членки до установяването на собствени ресурси. Европейският съюз обаче разполага с бюджет за изпълнение на своите политики и за гарантиране на правилното функциониране на своите институции.
 
Ще посветя цялата си енергия, опит и убеждения на целта европейският бюджет да бъде надежден инструмент за растеж и заетост. Във връзка с това възнамерявам да гарантирам, че средносрочният преглед на многогодишната финансова рамка ще представлява действителна възможност за предоговаряне със Съвета. Предстои ни разглеждането на други важни въпроси, като например бюджета на еврозоната, създаването на истинска система за собствени ресурси или често поставяния на дневен ред въпрос за неизпълнените поети задължения. Комисията по бюджети възнамерява да гарантира в пълна степен своята роля да даде нов тласък и значение на Европа.
 
Пожелавам Ви приятно посещение!
 
Жан Артюи