Последни новини

The next CULT committee meeting

20-06-2018 - 10:21
Colours of the EP 2014 activity calendars

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

11-07-2018 - 15:07
CULT Заседание
11-07-2018 - 09:05
CULT Заседание
19-06-2018 - 15:06
CULT Заседание

Приветствие

Interview with Petra Kammerevert - CULT chair

Добре дошли на уебсайта на комисията по култура и образование. Тук ще намерите информация за нашата работа – дневния ред на заседанията, проектодоклади и изменения, както и подробности относно членовете на комисията, включително как можете да се свържете с тях. Можете също така да следите нашите заседания на живо по интернет.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти