Начална страница

 
Последни новини
 
The next CULT Committee meeting

The constituent meeting will take place in Brussels on Thursday, 10 July 2014.
 
 

 
Допълнителна информация
 
 
Последни прессъобщения
Вж. Всичко  
CULT 10-04-2014 - 15:27  

An informal deal with Council on revised rules to help member states recover cultural objects unlawfully removed from their territory was endorsed by the Culture and Education Committee on Thursday by 14 votes to one.

Представяне и правомощия
 
Комисията отговаря за:
 
1.    културните аспекти на Европейския съюз, по-специално:
   а) подобряването на познаването и разпространението на културата,
   б) защитата и насърчаването на културното и езиково многообразие,
   в) опазването и съхраняването на културното наследство, културните обмени и художественото творчество;
 
2.    образователната политика на Съюза, включително областта на европейското висше образование, насърчаването
       на системата на европейски училища и на обучението през целия живот;
 
3.    аудиовизуалната политика и културните и образователни аспекти на информационното общество;
 
4.    политиката за младежта и развиването на политика за спорт и отдих;
 
5.    информационната и медийната политика;
 
6.    сътрудничеството с трети страни в областта на културата и образованието и отношенията със съответните
       международни организации и институции.
 
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

Добре дошли на уебсайта на комисията по култура и образование. Тук ще намерите подробности за нашата работа - дневния ред на предстоящо заседание, проектодоклади и измененията към тях, както и информация за членовете на комисията, за да можете да се свързвате директно с тях. Също така можете да следите заседанията на комисията на живо по интернет. 
 
В рамките на Парламента, комисията отговаря за образованието, културата, младежта и спорта, както и културните и образователните аспекти на медийната политика на ЕС. Тя играе равнопоставена роля с правителствата на държавите-членки при приемането на нови закони и надзора на програмите на ЕС в тези области. Това са, например, програмата за обучение през целия живот, която предоставя средствата за програмата за обмен на студенти „Еразъм”, програмата „Култура 2007”, която подкрепя Европейските столици на културата, програмата „Медия 2007”, която помогна за финансирането на няколко успешни европейски филма, като например „Беднякът милионер”. Комисията редовно провежда публични изслушвания, за да получи данни от експерти за различни аспекти от своята работа.
 
За мен е чест да бъда председател на комисията по култура и образование и се надявам нашият уебсайт да ви помогне да следите работата ни по-лесно.
 
Doris Pack
Председател, Комисия по култура и образование