Последни новини

The next CULT committee meeting

14-01-2019 - 15:54
Colours of the EP 2014 activity calendars

Полезни документи

Следващи излъчвания

22-01-2019 09:00 / 12:30 CULT
22-01-2019 15:00 / 16:30 CULT

Мултимедийна библиотека

03-12-2018 - 15:04
CULT Заседание
20-11-2018 - 15:05
CULT Заседание
20-11-2018 - 09:10
CULT Заседание

Приветствие

Interview with Petra Kammerevert - CULT chair

Добре дошли на уебсайта на комисията по култура и образование. Тук ще намерите информация за нашата работа – дневния ред на заседанията, проектодоклади и изменения, както и подробности относно членовете на комисията, включително как можете да се свържете с тях. Можете също така да следите нашите заседания на живо по интернет.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент