Последни новини

The next CULT committee meeting

23-03-2017 - 15:00

Акценти

Последни прессъобщения

  •  

EU Solidarity Corps not to be funded with Erasmus+ budget, urge culture MEPs

CULT 22-03-2017 - 11:12

The new European Solidarity Corps deserves its own budget – it should not be funded at the expense of the Erasmus+ or Europe for Citizens programmes, urge Culture and Education Committee MEPs in a resolution voted on Wednesday. Offering young people an opportunity to take part in solidarity schemes all over Europe would help them to gain experience for future long-term jobs, they add. (Продължение)

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

23-03-2017 - 10:40
CULT Заседание
23-03-2017 - 09:05
EMPL CULT Заседание
22-03-2017 - 15:07
CULT AFET Заседание

Приветствие

Petra KAMMEREVERT Chair, Committee on Culture and Education

Добре дошли на уебсайта на комисията по култура и образование. Тук ще намерите информация за нашата работа – дневния ред на заседанията, проектодоклади и изменения, както и подробности относно членовете на комисията, включително как можете да се свържете с тях. Можете също така да следите нашите заседания на живо по интернет.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти