Начална страница

 
Последни новини
 
Next DROI meeting

The next meeting of the Subcommittee on Human Rights will take place on Wednesday, 5 November from 9 a.m. to 12.30 p.m. and from 3 p.m. to 6.30 p.m. in meeting room PHS P4B001.
 
You can watch our meetings live online at the link below. Since there are limited possibilities for individuals to attend Subcommittee meetings visitors should register with the Secretariat by email five working days prior to the start of the meeting.
 
Representatives of NGOs as well as other organisations are requested to accede to the EU Transparency Register and follow the procedures therein for access to the European Parliament.
 
Subscribe to the DROI Newsletter
 

   
 
Акценти
 
Human rights situation in Syria, Iraq and the neighbouring countries

Representatives of UNHCR, the Yezidi federation of Europe and other organizations debated on Monday afternoon 13 October with members of Parliament’s Subcommittee on Human Rights the human rights situation of refugees and internally displaced persons in Syria, Iraq and neighbouring countries. You can find more information on this hearing in the article published today.
 
You can watch the hearing as a recorded event via the link below.

 
Допълнителна информация
 
Sakharov Prize for Freedom of Thought 2014

The three finalists for the 2014 Sakharov Prize for Freedom of Thought as voted jointly on Tuesday, 7 October, by the Committee on Foreign Affairs and the Committee on Development are Ukrainian movement EuroMaidan, Congolese gynaecologist Denis Mukwege and Azerbaijani human rights activist Leyla Yunus are the three finalists for this year's European Parliament Sakharov Prize for Freedom of Thought.
 
 

   
 
Последни прессъобщения
Вж. Всичко  
DROI 13-10-2014 - 12:29  

Representatives of UNHCR, the Yezidi federation of Europe and other organizations will assess the human rights situation in Syria, Iraq and neighbouring countries, with a focus on refugees and internally displaced persons, with Parliament’s Subcommittee on Human Rights on Monday at 16.30.

DEVE AFET DROI 07-10-2014 - 18:35  

Ukrainian movement EuroMaidan, Congolese gynaecologist Denis Mukwege and Azerbaijani human rights activist Leyla Yunus are the three finalists for this year's European Parliament Sakharov Prize for Freedom of Thought, as voted jointly on Tuesday by the Foreign Affairs and Development committees.

Представяне и правомощия
 
Подкомисията по правата на човека е подкомисия на комисията по външни работи. Нейните правомощия са описани в приложение VІ, раздел 1, параграф 8 от Правилника за дейността на Европейския парламент
 
 
"Въпросите относно демокрацията, правовата държава, правата на човека, включително правата на малцинствата, в трети страни и принципите на международното право. В този контекст комисията се подпомага от подкомисия по правата на човека, която следва да осигури съгласуваността между всички външни политики на Съюза и неговата политика в областта на правата на човека. Без да се нарушава приложимата правна уредба, членовете на други комисии и органи с отговорности в тази област се канят да присъстват на заседанията на подкомисията;"
 
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

Приветстваме Ви в подкомисията по правата на човека (DROI) на Европейския парламент.
 
Основните отговорности на подкомисията включват всички въпроси, свързани с правата на човека, защитата на малцинствата и насърчаването на демократичните ценности, а в географски аспект компетентността й обхваща и държави извън ЕС.
 
Сред основните цели на DROI е да се гарантира, че въпросът за правата на човека заема приоритетно място във външната политика на ЕС е застъпен във всички области на политика.
 
Един от най-значимите аспекти на нашата дейност е ежегодната награда „Сахаров“ за свобода на мисълта, която се връчва на отделни личности или организации, борещи се в защита на правата на човека.  Сред нашите цели също така е да реагираме на нарушенията на правата на човека по целия свят възможно най-бързо, като даваме трибуна на най-засегнатите лица.
 
Високо ценим и използваме активно сигналите и актуалната информация от защитници на правата на човека, граждани и неправителствени организации (НПО). Нашите заседания се излъчват в интернет и могат да бъдат проследени онлайн. Понастоящем (проекто)докладите, предложенията за изменения и становищата, изготвяни от подкомисията, са на разположение единствено чрез уебсайта на комисията по външни работи (AFET), тъй като окончателното гласуване се провежда в посочената комисия.
 
Можете да следите нашата дейност във Фейсбук и в Туитър @EP_HumanRights.