Последни новини

Next DROI Meeting

12-04-2017 - 15:32
DROI

Акценти

Полезни документи

Следващи излъчвания

03-05-2017 15:00 / 18:30 DROI
03-05-2017 15:00 / 16:30 INTA DROI
04-05-2017 09:00 / 12:30 DROI

Мултимедийна библиотека

Няма предоставени документи

Приветствие

Pier Antonio PANZERI - Chair of the Subcommittee on Human Rights

Приветстваме Ви в подкомисията по правата на човека (DROI) на Европейския парламент.

Основните отговорности на подкомисията включват всички въпроси, свързани с правата на човека, защитата на малцинствата и насърчаването на демократичните ценности, а в географски аспект компетентността й обхваща и държави извън ЕС.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти