Начална страница

 
Последни новини
 
Next DROI meeting

The next meeting of the Subcommittee on Human Rights will be held on Wednesday, 19 March 2014, from 09h00 to 12h30 and from 15h00 to 18h30 and on Thursday, 20 March from 09h00 to 12h30 in meeting room ASP 1G-3.
 
You can watch our meetings live online at the link below. Since there are limited possibilities for individuals to attend Subcommittee meetings visitors should register with the Secretariat by email five working days prior to the start of the meeting.
 
Representatives of NGOs as well as other organisations are requested to accede to the EU Transparency Register and follow the procedures therein for access to the European Parliament.
 
Subscribe to the DROI Newsletter
 

   
 
Акценти
 
Press Statement on recent visit to Qatar, Doha 24 March 2014

Joint statement of the European Parliament's Delegation for Relations with the Arab Peninsula and the Ad-hoc Delegation on the situation of migrant workers
The European Parliament’s standing Delegation for relations with the Arab Peninsula (DARP), and the Ad hoc delegation on the situation of migrant workers  conducted a visit to Qatar on 23-25 March 2014.
 
Please find below a link to the full statement.
 

 
Допълнителна информация
 
 
Представяне и правомощия
 
Подкомисията по правата на човека е част от комисията по външни работи. Нейните правомощия и отговорности са определени в пети параграф от мандата на въпросната комисия:
 
     'въпросите относно правата на човека, защитата на малцинствата и насърчаването на демократичните ценности в трети страни. В този контекст комисията се подпомага от подкомисия по правата на човека. Без да се нарушава приложимата правна уредба, членовете на други комисии и органи с отговорности в тази област се канят да присъстват на заседанията на подкомисията."
 
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Добре дошли на интернет страницата на DROI
 
 

Добре дошли на интернет страницата на подкомисията на Европейския парламент по правата на човека, която от своето преучредяване през 2004 г. насам е важна европейска платформа за защитата на правата на човека в целия свят.
 
Подкомисията, наречена също DROI, организира изслушвания и дискусии по най-различни въпроси, свързани с правата на човека. Вследствие на тези разисквания ние приемаме доклади и резолюции, като по този начин допринасяме за международния дебат по теми като смъртното наказание, мъченията или борбата срещу безнаказаността. Също така ние се стараем да реагираме на нарушенията на правата на човека в целия свят възможно най-бързо, като даваме трибуна на най-засегнатите.
 
Годишният доклад за правата на човека, който прави обобщение на състоянието на правата на човека в света, също се изготвя в DROI. Друг акцент в нашата работа е годишната награда „Сахаров“ за свобода на мисълта, която се връчва всеки декември на лица или организации, борещи се за правата на човека и основните свободи. През 2013 г. ще честваме нейната 25-та годишнина.
 
На нашия уебсайт можете да следите заседанията ни онлайн и да изтегляте всякакви документи. Всъщност достъпът до нашата работа е от особено важно значение, тъй като ние високо оценяваме приноса на защитниците на правата на човека, гражданите и НПО, както и предоставяната от тях актуална информация.