Последни новини

Next DROI Meeting

01-09-2016 - 17:14
MEP Elena Valenciano on human rights

Полезни документи

Следващи излъчвания

26-09-2016 15:00 / 18:30 DROI

Мултимедийна библиотека

Няма предоставени документи

Приветствие

DROI Chair

Приветстваме Ви в подкомисията по правата на човека (DROI) на Европейския парламент.

Основните отговорности на подкомисията включват всички въпроси, свързани с правата на човека, защитата на малцинствата и насърчаването на демократичните ценности, а в географски аспект компетентността й обхваща и държави извън ЕС.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти