Начална страница

 
Последни новини
 
Next DROI meeting

The next meeting of the Subcommittee on Human Rights will take place on Wednesday, 21 January 2015, from 9 a.m. to 12.30 p.m. and from 3 p.m. to 6.30 p.m. and on Thursday, 22 January 2015from 9 a.m. to 12.30 p.m. in meeting room ASP A3G-2.
 
You can watch our meetings live online at the link below. Since there are limited possibilities for individuals to attend Subcommittee meetings visitors should register with the Secretariat by email five working days prior to the start of the meeting.
 
Representatives of NGOs as well as other organisations are requested to accede to the EU Transparency Register and follow the procedures therein for access to the European Parliament.
 
Subscribe to the DROI Newsletter
 

   
 
Акценти
 
Press release by Elena Valenciano on the Taliban attack on children in Peshawar

“Taliban attack on children in a school in Peshawar is an inhumane act that can have no justification and must be universally condemned”
 
Elena Valenciano, Chair of the Subcommittee on Human Rights in the European Parliament, on the Taliban attack on the school in Peshawar:
 
"On behalf of the Subcommittee on Human Rights, I wish to express our horror over the brutal attack by the Taliban at the school in Peshawar. This kind of abominable attack on children is an inhumane act that can have no justification and must be universally condemned. It shows the worst face of humankind."
 
For more information please see the link below:

 
Допълнителна информация
 
The EU's new Action Plan on human rights

Elena Valenciano, Chair of the Subcommittee on Human Rights addressed a letter to the EU's High Representative Federica Mogherini, stressing the need for the EU to adopt a "new ambitious and strategically designed Action Plan" on human rights remaining equally ambitious in addressing emerging challenges.
 
For further information please see the links below.

 
Допълнителна информация
 
Non-discrimination and the protection of vulnerable groups, including LGBTI

A Joint Conference on Fundamental Rights, non-discrimination and the protection of vulnerable groups, including LGBTI was organised by the European Parliament, the Italian Presidency of the Council of the EU and the European Commission and took place on 21 November 2014 in Tirana, Albania.
 
Please find the conclusions of the Conference in the link below.

 
Допълнителна информация
 
 
Представяне и правомощия
 
Подкомисията по правата на човека е подкомисия на комисията по външни работи. Нейните правомощия са описани в приложение VІ, раздел 1, параграф 8 от Правилника за дейността на Европейския парламент
 
 
"Въпросите относно демокрацията, правовата държава, правата на човека, включително правата на малцинствата, в трети страни и принципите на международното право. В този контекст комисията се подпомага от подкомисия по правата на човека, която следва да осигури съгласуваността между всички външни политики на Съюза и неговата политика в областта на правата на човека. Без да се нарушава приложимата правна уредба, членовете на други комисии и органи с отговорности в тази област се канят да присъстват на заседанията на подкомисията;"
 
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

Приветстваме Ви в подкомисията по правата на човека (DROI) на Европейския парламент.
 
Основните отговорности на подкомисията включват всички въпроси, свързани с правата на човека, защитата на малцинствата и насърчаването на демократичните ценности, а в географски аспект компетентността й обхваща и държави извън ЕС.
 
Сред основните цели на DROI е да се гарантира, че въпросът за правата на човека заема приоритетно място във външната политика на ЕС е застъпен във всички области на политика.
 
Един от най-значимите аспекти на нашата дейност е ежегодната награда „Сахаров“ за свобода на мисълта, която се връчва на отделни личности или организации, борещи се в защита на правата на човека.  Сред нашите цели също така е да реагираме на нарушенията на правата на човека по целия свят възможно най-бързо, като даваме трибуна на най-засегнатите лица.
 
Високо ценим и използваме активно сигналите и актуалната информация от защитници на правата на човека, граждани и неправителствени организации (НПО). Нашите заседания се излъчват в интернет и могат да бъдат проследени онлайн. Понастоящем (проекто)докладите, предложенията за изменения и становищата, изготвяни от подкомисията, са на разположение единствено чрез уебсайта на комисията по външни работи (AFET), тъй като окончателното гласуване се провежда в посочената комисия.
 
Можете да следите нашата дейност във Фейсбук и в Туитър @EP_HumanRights.