Начална страница

 
Последни новини
 
Next DROI meeting

The next meeting of the Subcommittee on Human Rights will take place on Wednesday, 3 December 2014, from 9 a.m. to 12.30 p.m. and from 3 p.m. to 6.30 p.m. and on Thursday, 4 December 2014 from 9 a.m. to 12.30 p.m. in meeting room ASP A3G3.
 
On Monday evening, 24 November in Strasbourg AFET/DEVE/DROI will hold a joint extraordinary meeting in order to have an exchange of views with the 2014 Sakharov Prize laureate, Denis Mukwege.  The meeting will begin at 7.00 p.m. in meeting room LOW N1.4
 
You can watch our meetings live online at the link below. Since there are limited possibilities for individuals to attend Subcommittee meetings visitors should register with the Secretariat by email five working days prior to the start of the meeting.
 
Representatives of NGOs as well as other organisations are requested to accede to the EU Transparency Register and follow the procedures therein for access to the European Parliament.
 
Subscribe to the DROI Newsletter
 

   
 
Акценти
 
Human rights and the situation of minorities in Ukraine - 4 December

in association with the Delegation to the EU-Ukraine Parliamentary Cooperation Committee
 
On 4 December DROI will debate the human rights and the situation of minorities in Ukraine, with a special focus on Crimea.
 
The hearing will pay particular attention to the situation of the Crimean Tatar community and address emerging human rights priorities in the South Eastern part of Ukraine.
 
Where: ASP 3G3
When: 10.00 - 12.00

   
Challenges to freedom of expression and democracy in Hong Kong - 3 December

On 3 December DROI will hold a hearing on the challenges to freedom of expression and democracy in Hong Kong in the light of recent events.  The debate will provide members the opportunity to assess the state of freedom of expression and human rights in Hong Kong and the EU's stance on the issue.
 
Speakers will include Mr Yuk Kai Law, Director, Hong Kong Human Rights Monitor
 
Where: ASP 3G3
When: 9.00 - 10.30

   
Children, Not Soldiers - 3 December

The Subcommittee on Human Rights (DROI) together with the Committee on Foreign Affairs (AFET) will hold a joint hearing "Children, Not Soldiers - How to better protect children in armed conflicts" on 3 December. It takes place in the context of the 25 anniversary the Convention of the Rights of the Child. The aim of the global campaign #ChildrenNotSoldiers is to end child recruitment by security forces by 2016, an objective which is fully supported by the European Parliament.
 
Where: ASP 3G3
When: 15.00 - 17.00

   
 
Представяне и правомощия
 
Подкомисията по правата на човека е подкомисия на комисията по външни работи. Нейните правомощия са описани в приложение VІ, раздел 1, параграф 8 от Правилника за дейността на Европейския парламент
 
 
"Въпросите относно демокрацията, правовата държава, правата на човека, включително правата на малцинствата, в трети страни и принципите на международното право. В този контекст комисията се подпомага от подкомисия по правата на човека, която следва да осигури съгласуваността между всички външни политики на Съюза и неговата политика в областта на правата на човека. Без да се нарушава приложимата правна уредба, членовете на други комисии и органи с отговорности в тази област се канят да присъстват на заседанията на подкомисията;"
 
Следващи излъчвания
 
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

Приветстваме Ви в подкомисията по правата на човека (DROI) на Европейския парламент.
 
Основните отговорности на подкомисията включват всички въпроси, свързани с правата на човека, защитата на малцинствата и насърчаването на демократичните ценности, а в географски аспект компетентността й обхваща и държави извън ЕС.
 
Сред основните цели на DROI е да се гарантира, че въпросът за правата на човека заема приоритетно място във външната политика на ЕС е застъпен във всички области на политика.
 
Един от най-значимите аспекти на нашата дейност е ежегодната награда „Сахаров“ за свобода на мисълта, която се връчва на отделни личности или организации, борещи се в защита на правата на човека.  Сред нашите цели също така е да реагираме на нарушенията на правата на човека по целия свят възможно най-бързо, като даваме трибуна на най-засегнатите лица.
 
Високо ценим и използваме активно сигналите и актуалната информация от защитници на правата на човека, граждани и неправителствени организации (НПО). Нашите заседания се излъчват в интернет и могат да бъдат проследени онлайн. Понастоящем (проекто)докладите, предложенията за изменения и становищата, изготвяни от подкомисията, са на разположение единствено чрез уебсайта на комисията по външни работи (AFET), тъй като окончателното гласуване се провежда в посочената комисия.
 
Можете да следите нашата дейност във Фейсбук и в Туитър @EP_HumanRights.