Начална страница

 
Последни новини
 
Next DROI meeting

The next meeting of the Subcommittee on Human Rights will take place on Wednesday 24 September from 9 a.m. to 12.30 p.m. and 3 p.m. to 6.30 p.m. in meeting room ASP A3G-3.
 
You can watch our meetings live online at the link below. Since there are limited possibilities for individuals to attend Subcommittee meetings visitors should register with the Secretariat by email five working days prior to the start of the meeting.
 
Representatives of NGOs as well as other organisations are requested to accede to the EU Transparency Register and follow the procedures therein for access to the European Parliament.
 
Subscribe to the DROI Newsletter
 

   
 
Акценти
 
Hearing on business and respect for the human rights of workers (outside the EU)

On Wednesday, 24 September, the Subcommittee on Human Rights will hold a hearing on business and respect for the human rights of workers (outside the EU).  The hearing will be attended by Mr Houngbo, International Labour Organisation; Mr Chaplier, European Coalition for Corporate Justice; Mr Benedict, International Trade Union Confederation and Ms Paul, International Federation for Human Rights.
 
Where:  Meeting room ASP A3G-3
Time:   09.15

   
Activity Report 7th legislative term (2009-2014)

The activity report of the Subcommittee on Human Rights (DROI) is a concise stock-taking exercise considering the 7th parliamentary term (2009-2014) and highlighting to what extent DROI has succeeded in advancing the EU's human rights policy. It is divided into two parts: the first part is a presentation of the main horizontal aspects dealt with in DROI and as endorsed by the DROI Enlarged Bureau at its last meeting on 20 March 2014. The second part is composed of nine annexes which include the main statistical data for the above-mentioned period such as the number of reports, delegations, guest speakers, etc.
 
 

 
Допълнителна информация
 
 
Последни прессъобщения
Вж. Всичко  
AFET DEVE DROI 19-09-2014 - 11:58  

Seven nominees for the European Parliament’s 2014 Sakharov Prize for freedom of thought, chosen by political groups and groups of MEPs, will be presented at a meeting of the Foreign Affairs and Development committees and the Human Rights Subcommittee on 23 September, at 16:15.

Представяне и правомощия
 
Подкомисията по правата на човека е подкомисия на комисията по външни работи. Нейните правомощия са описани в приложение VІ, раздел 1, параграф 8 от Правилника за дейността на Европейския парламент
 
 
"Въпросите относно демокрацията, правовата държава, правата на човека, включително правата на малцинствата, в трети страни и принципите на международното право. В този контекст комисията се подпомага от подкомисия по правата на човека, която следва да осигури съгласуваността между всички външни политики на Съюза и неговата политика в областта на правата на човека. Без да се нарушава приложимата правна уредба, членовете на други комисии и органи с отговорности в тази област се канят да присъстват на заседанията на подкомисията;"
 
Следващи излъчвания
 
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

Приветстваме Ви в подкомисията по правата на човека (DROI) на Европейския парламент.
 
Основните отговорности на подкомисията включват всички въпроси, свързани с правата на човека, защитата на малцинствата и насърчаването на демократичните ценности, а в географски аспект компетентността й обхваща и държави извън ЕС.
 
Сред основните цели на DROI е да се гарантира, че въпросът за правата на човека заема приоритетно място във външната политика на ЕС е застъпен във всички области на политика.
 
Един от най-значимите аспекти на нашата дейност е ежегодната награда „Сахаров“ за свобода на мисълта, която се връчва на отделни личности или организации, борещи се в защита на правата на човека.  Сред нашите цели също така е да реагираме на нарушенията на правата на човека по целия свят възможно най-бързо, като даваме трибуна на най-засегнатите лица.
 
Високо ценим и използваме активно сигналите и актуалната информация от защитници на правата на човека, граждани и неправителствени организации (НПО). Нашите заседания се излъчват в интернет и могат да бъдат проследени онлайн. Понастоящем (проекто)докладите, предложенията за изменения и становищата, изготвяни от подкомисията, са на разположение единствено чрез уебсайта на комисията по външни работи (AFET), тъй като окончателното гласуване се провежда в посочената комисия.
 
Можете да следите нашата дейност във Фейсбук и в Туитър @EP_HumanRights.