Последни новини

Next DROI Meeting

10-07-2017 - 17:02
DROI

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

12-07-2017 - 15:37
DROI FEMM Заседание

Приветствие

Pier Antonio PANZERI - Chair of the Subcommittee on Human Rights

Приветстваме Ви в подкомисията по правата на човека (DROI) на Европейския парламент.

Основните отговорности на подкомисията включват всички въпроси, свързани с правата на човека, защитата на малцинствата и насърчаването на демократичните ценности, а в географски аспект компетентността й обхваща и държави извън ЕС.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти