Начална страница

 
Последни новини
 
What's new?

You may follow the activities of the EMPL committee on twitter: http://twitter.com/EPSocialAffairs
 
NEW !!!!  Subscription to the EMPL Bulletin
 

 
Допълнителна информация
 
 
Posting of workers in the framework of the provision of services

After the adoption of the outcome of negotiations with Council on the enforcement of directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services in the EMPL committee, the European Parliament will discuss and vote on the text at its last plenary meeting in this legislature. The discussion will take place on 15 April and the vote on the following day.
Rapporteur: Danuta Jazłowiecka (EPP, PL)
 

 
Допълнителна информация
 
Improvement of the portability of supplementary pension rights

Following the adoption of the outcome of negotiations with Council on the Improvement of the portability of supplementary pension rights and the recommendation for 2nd reading in the EMPL committee, the final decision will be taken by the Plenary at its second session in April.
Rapporteur: Ria Oomen-Ruijten (EPP, NL)
 

 
Допълнителна информация
 
Organisation of a labour force sample survey in the Community

The negotiations with the Council on this file have been concluded with an agreement, which was adopted by the EMPL committee on 10 March. The Parliament will take a final decision on the text at the plenary session on 15 April.
Rapporteur: Tatjana Ždanoka (Greens/EFA, LV)

 
Допълнителна информация
 
Hospitable environment for enterprises, businesses and start-ups to create jobs

EMPL committee adopted this report on 23 January, which will be briefly presented to Plenary on Monday 14 April and will be voted upon on the following day.
Rapporteur: Anthea McIntyre (ECR, UK)

 
Допълнителна информация
 
 
Последни прессъобщения
Вж. Всичко  
EMPL 18-03-2014 - 11:42  

Workers posted abroad temporarily to provide services would be better protected under a Parliament/Council informal deal endorsed by the Employment and Social Affairs Committee on Tuesday. Parliament's negotiators strengthened the draft to clarify rules for companies, by distinguishing genuine posting from attempts to circumvent the law, but also gave EU member states some flexibility in carrying out compliance inspections.

Представяне и правомощия
 
Комисията отговаря за:
 
1. политиката на заетост и всички аспекти на социалната политика като условия на труд, социално осигуряване и социална защита;
2. мерките за здравословни и безопасни условия на труд;
3. Европейския социален фонд;
4. политиката на професионално обучение, включително професионалните квалификации;
5. свободното движение на работници и пенсионери;
6. социалния диалог;
7. всички форми на дискриминация на работното място и на пазара на труда, с изключение на дискриминацията по полов признак;
8. отношенията с:
-  Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop),
-  Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд,
-  Европейската фондация за обучение,
-  Европейската агенция за безопасни и здравословни условия на труд,
-  както и отношенията с други съответни органи на ЕС и международни организации.
 
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

Добър ден,
 
Приветствам Ви с добре дошли на сайта на комисията по заетост и социални въпроси, на която съм председател.
 
Нашата комисия разполага с компетенции основно в областите на трудовата заетост и всички аспекти на социалната политика, условията на работа, професионалното обучение и свободното движение на трудещите се и пенсионерите. По-долу е поместен и пълният списък на нашите компетенции.
 
Комисията се състои от 49 членове на ЕП и същият брой заместници, които представляват различните политически семейства в Европейския парламент. Всяка политическа група назначава ръководител (координатор), който да участва в организирането на работата на комисията.
 
Комисията по заетост и социални въпроси участва, заедно със Съвета и Европейската комисия, в прилагането на законодателната рамка в своите области на компетентност.
 
По време на настоящия парламентарен мандат нашата комисия смята да даде тласък на подготовката на новата Социална програма и да допринесе за насърчаването на едно по приобщаващо общество.
 
Нашият сайт се обновява редовно, за да Ви държим в течение на парламентарните дейности на нашата комисия. Можете също така да проследите едно от нашите заседания посредством EP Live.
 
Желая Ви приятно посещение,