Последни новини

30-11-2015 - 17:42
Latest News

Акценти

Полезни документи

Следващи излъчвания

01-12-2015 09:00 / 12:30 ENVI
01-12-2015 16:00 / 18:30 ENVI
03-12-2015 09:30 / 11:30 AGRI DEVE ENVI

Мултимедийна библиотека

19-11-2015 - 09:39
ENVI Заседание
10-11-2015 - 15:12
ENVI Заседание

Приветствие

Giovanni La Via - Chairman of ENVI Committee

Добре дошли на интернет сайта на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.

Със своите 69 членове комисията ENVI е водещата законодателна комисия в Европейския парламент.

Членовете на комисията ENVI работят активно за подобряване на информацията за храните, която се предоставя на потребителите, по-специално чрез регулиране на обозначаването на продуктите и тяхното пускането на пазара. Комисията ENVI се ангажира да предлага решения на европейско равнище по проблемите на общественото здраве.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки