Начална страница

 
Последни новини
 
Latest news

The next meeting of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety is taking place on 3- 4 December in Brussels in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2.
 
A Public Hearing  on EU air quality policy: Reducing national emissions beyond 2020 will be held on 4 December, 15.00 – 17.00 in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2.
 
 
Policy Department briefings on Commitments made by Commissioners-designate during their hearing before the ENVI Committee are now available:
Karmenu Vella - Commissioner for Environment, Maritime and Fisheries
Vytenis Andriukaitis - Commissioner for health and Food Safety
Maroš Sefčovič - Vice-President of the Commission, Commissioner for Energy Union
Miguel Arias Cañete - Commissioner for Climate Action and Energy
Bieńkowska Elżbieta - Commissioner for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
 
 
Interested in live updates? Follow us on Twitter!
 
Subscribe to the ENVI Newsletter for previews ahead of committee meetings or read online

   
 
Акценти
 
Public Hearing on EU air quality policy: Reducing national emissions beyond 2020

A Public Hearing  on EU air quality policy: Reducing national emissions beyond 2020 will be held on 4 December, 15.00 – 17.00.  The hearing is part of the preparation of the ENVI report on the proposed revision of the National Emission Ceilings Directive. Experts will address in two panels health and environmental issues in air quality control as well as specific aspects of different economic sectors and geographical regions.

   
ETS market stability reserve, Fuel Quality Directive, TTIP, agency directors

During their meeting of 3-4 December ENVI members will consider the legislative draft report on the ETS market stability report and they will also discuss an objection raised to the comitology measure on EU laying down calculation methods and reporting requirements to the quality of petrol and diesel fuels.
The Committee will hold an exchange views with the Commission negotiators on the chemicals chapter of TTIP and also with the Executive Directors of EFSA and ECHA.

   
Vote on Novel foods

The Committee on Environment, Public Health and Food Safety will meet in Strasbourg on the 24 November to vote on the legislative draft report on the revision of the EU novel food regulation. 597 amendments have been tabled, 20 compromises have been proposed by the Rapporteur.

 
Допълнителна информация
 
Briefings on Commissioners' commitments

Briefings were prepared by the Policy Departments to summarize the commitments Commissioners-designate made in their written answers to questionnaires and during their hearings before the Committee on Environment, Public Health and Food Safety.
The briefings are available on the links below.

   
 
Последни прессъобщения
Вж. Всичко  
ENVI 25-11-2014 - 18:17  

Draft plans to encourage food innovation via a new, simplified authorization procedure for novel foods were approved by the Environment Committee on Monday. MEPs nonetheless amended the text and proposed a moratorium on the use of nanomaterials in food, based on the precautionary principle. They also added provisions for compulsory labelling of cloned food products.

ENVI 11-11-2014 - 15:36  

Long-awaited draft plans to allow EU member states to restrict, or ban, the cultivation of crops containing genetically modified organisms on their own territory even if it is allowed at EU level won the support of the Environment Committee on Tuesday. MEPs voted to remove the Council-backed idea of a phase of negotiations with the GMO company, and supported plans to allow member states to ban GMO crops on environmental grounds.

ENVI 05-11-2014 - 18:11  

Talks to be held in Lima next month should enable global partners to reach an ambitious climate agreement in Paris in 2015, so as to keep the world on track for a sub-2°C climate warming scenario, said the Environment Committee in a resolution voted on Wednesday. MEPs reiterated the pledge by the EU and its member states to step up contributions to the UN Green Climate Fund so as to mobilise USD 100 billion per year by 2020, and called on other donors to play their part too.

Правомощия и отговорности на постоянните комисии
 
Комисията отговаря за:
1.    политиката в областта на околната среда и мерките за опазване на околната среда, особено що се отнася до:
   а) замърсяването на въздуха, почвата и водите, управлението и рециклирането на отпадъци, опасните вещества и препарати, нивата на шума, промяната на климата, опазването на биологичното разнообразие,
   б) устойчивото развитие,
   в) международните и регионални мерки и споразумения за опазване на околната среда,
   г) възстановяването на щетите, нанесени на околната среда,
   д) гражданската защита,
   е) Европейската агенция за околна среда,
   ж) Европейската агенция по химикалите;
 
2.    общественото здраве, по-специално:
   а) програмите и специфичните действия в областта на общественото здраве,
   б) фармацевтичните и козметичните продукти,
   в) здравните аспекти на биологичния тероризъм,
   г) Европейската агенция по лекарствата и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията;
 
3.    въпросите, свързани с безопасността на храните, по-специално:
   а) етикетирането и безопасността на храните,
   б) ветеринарното законодателство относно защитата срещу рискове за човешкото здраве; проверките на храни и системите за производство на храни от гледна точка на общественото здраве,
   в) Европейския орган за безопасност на храните и Европейската служба за хранителен и ветеринарен контрол.
 
Следващи излъчвания
 
Мултимедийна библиотека
 
Welcome
 
 

Добре дошли на интернет сайта на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.
 
Със своите 69 членове комисията ENVI е водещата законодателна комисия в Европейския парламент.
 
Членовете на комисията ENVI работят активно за подобряване на информацията за храните, която се предоставя на потребителите, по-специално чрез регулиране на обозначаването на продуктите и тяхното пускането на пазара. Комисията ENVI се ангажира да предлага решения на европейско равнище по проблемите на общественото здраве.
 
Тя отговаря също така за широк кръг от области на политиката, включително замърсяването на въздуха и водата, управлението на отпадъците, опазването на биологичното разнообразие, както и редица други. Членовете на комисията се ангажират с насърчаване на ефикасността на използването на ресурсите и устойчивото развитие в Европа.
 
Борбата срещу изменението на климата заема централно място в работата на комисията. Тя ще бъде поставена на челно място в дневния ред в началото на настоящия парламентарен мандат с оглед на предстоящите срещи на върха по проблемите на климата, които ще бъдат от ключово значение за приемане на международно споразумение за климата, очаквано през 2015 г. Отглеждането на ГМО и тяхното евентуално ограничение или забрана в държавите членки ще бъде друга област, върху която ще бъдат съсредоточени усилията от началото на настоящия парламентарен мандат.
 
Надяваме се, че този уебсайт ще ви предостави обширна информация за нашата дейност, и Ви приканваме да споделите своите забележки по всеки въпрос, който е от значение за вас.
 
Джовани Ла Вия