Последни новини

Next FEMM Committee meetings

24-05-2018 - 10:12
picture latest news

Акценти

Полезни документи

Следващи излъчвания

28-05-2018 21:00 / 22:00 FEMM

Мултимедийна библиотека

15-05-2018 - 11:07
FEMM Заседание
15-05-2018 - 09:03
FEMM Заседание
26-04-2018 - 09:10
LIBE FEMM Заседание

Приветствие

Interview with Vilija Blinkevičiūtė - FEMM chair

В качеството си на председател на комисията по правата на жените и равенството между половете бих желала сърдечно да приветствам всички посетители на нашия официален уебсайт. Правата на жените и равенството между половете заемат централно място в работата на нашата комисия и се надяваме, че засиленото ни присъствие в мрежата може да предостави на гражданите и на всички заинтересовани от нашата мисия по-добра представа за нашата работа и да допринесе за сближаването ни.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти