Последни новини

Next FEMM Committee meetings

13-07-2017 - 13:20
picture latest news

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

12-07-2017 - 15:37
DROI FEMM Заседание
12-07-2017 - 09:08
FEMM Заседание
11-07-2017 - 18:22
LIBE FEMM Заседание

Приветствие

Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Chair of Committee on Women's Rights and Gender Equality © European Union 2014 - European Parliament

В качеството си на председател на комисията по правата на жените и равенството между половете бих желала сърдечно да приветствам всички посетители на нашия официален уебсайт. Правата на жените и равенството между половете заемат централно място в работата на нашата комисия и се надяваме, че засиленото ни присъствие в мрежата може да предостави на гражданите и на всички заинтересовани от нашата мисия по-добра представа за нашата работа и да допринесе за сближаването ни.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти