Последни новини

Next FEMM Committee meetings

07-01-2019 - 13:51
picture latest news

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

27-11-2018 - 14:35
FEMM Заседание
27-11-2018 - 10:12
FEMM Заседание
21-11-2018 - 09:36
FEMM Заседание

Приветствие

Interview with Vilija Blinkevičiūtė - FEMM chair

В качеството си на председател на комисията по правата на жените и равенството между половете бих желала сърдечно да приветствам всички посетители на нашия официален уебсайт. Правата на жените и равенството между половете заемат централно място в работата на нашата комисия и се надяваме, че засиленото ни присъствие в мрежата може да предостави на гражданите и на всички заинтересовани от нашата мисия по-добра представа за нашата работа и да допринесе за сближаването ни.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти