Последни новини

14-07-2016 - 14:53
picture latest news

Акценти

Последни прессъобщения

  •  

Gun control: MEPs clarify licensing rules and safeguards

IMCO 13-07-2016 - 18:00

EU countries will have to introduce stronger controls on “blank-firing” guns, to prevent them being converted to fire live ammunition, under Internal Market Committee amendments, voted on Wednesday, to a draft update of the EU firearms directive. The changes approved by MEPs ensure that any firearm which has been converted to firing blanks continues to be covered by EU gun control rules. This closes a legal loophole which became evident in the aftermath of last year’s terrorist attacks in Paris. (Продължение)

  •  

Slovak Presidency priorities discussed in committee

DEVE INTA AFET ECON JURI CULT ENVI IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 13-07-2016 - 10:44

The priorities of the Slovak Presidency of the EU Council of Ministers are being outlined to parliamentary committees by Slovak ministers at a series of meetings, during this week and in September. (Продължение)

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

14-07-2016 - 15:06
IMCO Заседание
14-07-2016 - 10:39
IMCO Заседание
14-07-2016 - 09:54
JURI IMCO Заседание

Приветствие

Vicky Ford

Комисията IMCO носи отговорност за законодателния надзор и контрола по отношение на правилата на ЕС в областта на свободното движение на стоки и услуги, свободното движение на специалисти, политиката в областта на митниците, стандартизацията и икономическите интереси на потребителите. Членовете на комисията работят за намаляването на пречките пред търговията като част от икономиката и за опростяването на законодателството за насърчаване на конкурентоспособността в рамките на единния пазар, като същевременно се грижат за интересите на потребителите в голям брой сектори.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки