Последни новини

22-06-2017 - 12:25
picture latest news

Акценти

Полезни документи

Следващи излъчвания

26-06-2017 16:00 / 18:00 IMCO

Мултимедийна библиотека

22-06-2017 - 09:06
IMCO Заседание
21-06-2017 - 15:09
IMCO Заседание

Приветствие

Комисията IMCO носи отговорност за законодателния надзор и контрола по отношение на правилата на ЕС в областта на свободното движение на стоки и услуги, свободното движение на специалисти, политиката в областта на митниците, стандартизацията и икономическите интереси на потребителите. Членовете на комисията работят за намаляването на пречките пред търговията като част от икономиката и за опростяването на законодателството за насърчаване на конкурентоспособността в рамките на единния пазар, като същевременно се грижат за интересите на потребителите в голям брой сектори.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки