Последни новини

19-02-2020 - 09:26
latest news red square sticker isolated on white

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

16:00 / 18:00 ITRE IMCO

Мултимедийна библиотека

18-02-2020 - 16:05
IMCO Заседание
18-02-2020 - 14:41
IMCO Заседание
18-02-2020 - 09:34
IMCO Заседание

Приветствие

Petra DE SUTTER

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите отговаря за законодателния надзор и контрола върху правилата на ЕС за единния пазар, включително цифровия единен пазар, митниците и защитата на потребителите.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки