Начална страница

 
Последни новини
 
What's new?

The next Committee Meeting will be held on Wednesday 3rd (09.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30) and Thursday 4 December (09.00 - 12.30) in PHS 1A002. The draft agenda will follow soon.
 
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
Latest supporting analyses (studies, briefing notes, …) are available here
 
 

 
Допълнителна информация
 
 
Presentation of the Impact assessment on Trade secrets

DG MARKT presented the proposal for a Directive on the protection of trade secrets against unlawful acquisition, use and disclosure, and the accompanying impact assessment. The proposal seeks to improve the protection of trade secret holders in the single market, which is currently fragmented by varied and uneven national legal regimes, by harmonising Member States' civil laws. This includes notably clarifying the basic concepts related to the definition and unlawful acquisition of trade secrets, and providing the necessary safeguards for the protection of interests of other parties, for example for avoiding abusive litigation and for guaranteeing confidentiality during litigation.
 
Members stressed the merits of the Commission's proposal, especially for SMEs and micro enterprises, and set out some areas for improvement that could be addressed, such as introducing explicit language on the principle of minimum harmonisation. They also underlined the need to balance the protection of trade secrets with the protection of whistle-blowers and workers working in R&D intensive industries; the importance of ensuring confidentiality during litigation; as well as the need to extend the prescription period.

   
Single Market Governance within the European Semester 2015

IMCO considered this draft report builds on the previous two IMCO reports on this subject and also on a substantial expertise coming from the studies that have been recently commissioned by IMCO. The draft report focuses on three main areas. Firstly, it reiterates the need for a Single Market pillar of the European Semester process while calling for a specific analytical tool that would measure the Single Market integration and provide evidence-based input to the country-specific recommendations. Secondly, the report looks into the untapped potential of the Single Market in key growth areas focussing on the Digital Single Market, free movement of goods, services, public procurement and the consumer acquis. And finally, it elaborates on the instruments for the assessment of Single Market integration and governance tools, calling in particular for improved monitoring and evaluation of the regulatory and economic performance of the Single Market.

 
Допълнителна информация
 
Briefings on Commissioners' commitments

Policy Department prepared briefings to summarize the commitments Commissioners-designate made in their written answers to questionnaires and during their hearings before the Committee on Internal Market and Consumer protection.
 
The briefings are available below.
 

   
Workshop: Building blocks of the Ubiquitous Digital Single Market – 13.11.14 at 15.00

The first two panels of the workshop focused on the possibilities to complete the Digital Single Market by 2015 and different aspects that need to be looked at in such a completion process. The third panel looked more closely at current legislative package on Connected Continent and a proposal of directive on measures to ensure a high common level of network and information security across the Union.
 
Experts discussed with Members such topical issues as net neutrality, cyber security, cross sectoral approach to the DSM and the Digital Agenda.

 
Допълнителна информация
 
 
Представяне и правомощия
 
Комисията отговаря за:
 
1. Координацията на националното законодателство на ниво Съюз в областта на вътрешния пазар и на митническия съюз, по-специално:
а) свободното движение на стоки, включително хармонизацията на технически стандарти,
б) свободата на установяване,
в) свободното предоставяне на услуги, с изключение на финансовия и пощенския сектор;
 
2. Функционирането на единния пазар, включително мерките, насочени към установяване и премахване на потенциалните пречки за прилагането на единния пазар, включително на единния цифров пазар;
 
3. Насърчаването и защитата на икономическите интереси на потребителите с изключение на въпросите, свързани с общественото здраве и безопасността на храните;
 
4. Политиката и законодателството по отношение на спазването на разпоредбите за единния пазар и на правата на потребителите.
 
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

Комисията IMCO носи отговорност за законодателния надзор и контрола по отношение на правилата на ЕС в областта на свободното движение на стоки и услуги, свободното движение на специалисти, политиката в областта на митниците, стандартизацията и икономическите интереси на потребителите. Членовете на комисията работят за намаляването на пречките пред търговията като част от икономиката и за опростяването на законодателството за насърчаване на конкурентоспособността в рамките на единния пазар, като същевременно се грижат за интересите на потребителите в голям брой сектори.

Работата на комисията може да бъде проследявана на нейния уебсайт, който включва дневния ред, документи от заседанията, информация за изслушванията/работните групи, видео в непрекъснат поток и нейния информационен бюлетин.

Добре управляваният единен пазар е от ключово значение за засилването на просперитета, иновациите и конкурентоспособността в полза на предприятията и потребителите. Изправени сме пред много предизвикателства и възможности, в частност отключването на потенциала на цифровия единен пазар и единния пазар на услугите.
 
Нашата задача е да гарантираме безопасни продукти и правата на потребителите, както и да информираме потребителите относно продукти/услуги, да предприемаме активни мерки срещу поведение, което накърнява конкуренцията, и да намаляваме административните тежести.

Комисията работи с всички държави-членки на ЕС с цел гарантиране на това, че правилата на единния пазар са приложими на практика, правилно прилагани и своевременно изпълнявани.

За мен е привилегия да бъда председател на тази важна комисия и да работя с членове на ЕП от целия политически спектър с цел постигане на реални ползи за потребителите, предприятията и други организации в рамките на единния пазар.


Вики Форд
Председател