Членове

Petra DE SUTTER
 • Petra DE SUTTER Председател
 • Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • Белгия
 
Pierre KARLESKIND
 • Pierre KARLESKIND Заместник-председател
 • Renew Europe Group
 • Франция
 
Maria GRAPINI
 • Maria GRAPINI Заместник-председател
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Румъния
 
Róża THUN UND HOHENSTEIN
 • Róża THUN UND HOHENSTEIN Заместник-председател
 • Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Полша
 
Maria Manuel LEITÃO MARQUES
 • Maria Manuel LEITÃO MARQUES Заместник-председател
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Португалия
 
Alex AGIUS SALIBA
 • Alex AGIUS SALIBA Член
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Малта
 
Andrus ANSIP
 
Pablo ARIAS ECHEVERRÍA
 • Pablo ARIAS ECHEVERRÍA Член
 • Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Испания
 
Alessandra BASSO
 • Alessandra BASSO Член
 • Група „Идентичност и демокрация“
 • Италия
 
Brando BENIFEI
 • Brando BENIFEI Член
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Италия