Начална страница

 
Последни прессъобщения
Вж. Всичко  
INTA 31-03-2014 - 17:25  

MEPs will debate investor-to-state dispute settlement (ISDS) rules in EU trade and investment agreements at a workshop on Tuesday, 1 April, 9-11h. These rules, allowing investors to sue foreign governments, are a key issue for the proposed trade and investment deal (TTIP) with the US. The EU Commission launched a public consultation last Thursday, following the suspension of the investment chapter in the on-going TTIP talks.

INTA 20-03-2014 - 11:06  

About 98% of the customs duties that Ukrainian goods exporters pay at EU borders would be removed by a proposal backed by the European Parliament’s International Trade Committee on Thursday. This unilateral measure would boost Ukraine’s struggling economy by saving its manufacturers and exporters €487 million a year.

Представяне и правомощия
 
Комисията отговаря за:
въпросите, свързани с установяването и прилагането на общата търговска политика на Съюза и неговите външноикономически отношения, по-специално:
1.    финансовите, икономическите и търговските отношения с трети страни и регионални организации;
2.    мерките за техническа хармонизация или стандартизация в областите, уредени с международноправни актове;
3.    отношенията със съответните международни организации и с организациите, насърчаващи регионалната икономическа и търговска интеграция извън Съюза;
4.    отношенията със Световната търговска организация, включително нейното парламентарно измерение.
 
Комисията поддържа връзки със съответните междупарламентарни и ad hoc делегации компетентни в областта на икономическите и търговските аспекти на отношенията с трети страни.
 
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

Уважаеми посетители,
 
Добре дошли на уебстраницата на комисията по международна търговия (INTA).
Тук ще намерите програмите и работните документи на комисията. На ваше разположение са също бюлетините на комисията INTA, включително подробности относно текущи доклади, изслушвания и др.
 
С приемането на Договора от Лисабон Европейският парламент започна да играе решаваща роля в определянето на политиките на Съюза, като това обхваща въпроси на международната търговия със стоки и услуги, а също така и търговски аспекти на интелектуалната собственост и преките чуждестранни инвестиции. Понастоящем законодателството в областта на търговията и международните споразумения за търговия могат да бъдат реализирани единствено със съгласието на Европейския парламент, който представлява гражданите на Европейския съюз.  
 
Уверен съм, че тази страница ще служи като ефикасен инструмент за изследвания и че тя ще позволи на европейските граждани да придобият по-добри познания за дейността и начина на функциониране на комисията INTA, както и за търговската политика на Съюза в общ план. 
 
Благодаря за посещението. Ако имате допълнителни въпроси относно дейността на комисията, ви молим да се свържете с нейния Секретариат.